Banka za međunarodna poravnanja

Ova je stranica stvorena ili dopunjena u okviru WikiProjekta 10000. Kliknite ovdje za više informacija.
Izvor: Wikipedija

Države članice. Rusija (crveno) je suspendirana.

Banka za međunarodna poravnanja (eng. Bank for International Settlements, BIS) međunarodna je financijska institucija u vlasništvu središnjih banaka koja promiče međunarodnu monetarnu i financijsku suradnju i služi kao banka središnjim bankama.[1] Naziva se i Banka za međunarodne namire i Banka za međunarodne nagodbe.

BIS obavlja svoj rad kroz sastanke, programe i kroz Baselski proces - ugošćuje međunarodne grupe koje teže globalnoj financijskoj stabilnosti i olakšava njihovu interakciju. Također pruža bankarske usluge, ali samo središnjim bankama i drugim međunarodnim organizacijama. Sjedište banke je u Baselu u Švicarskoj, s predstavništvima u Hong Kongu i Mexico Cityju.

BIS je osnovan 1930. godine međuvladinim sporazumom između: Njemačke, Belgije, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Japana, Sjedinjenih Država i Švicarske. Počeo je raditi u Baselu 17. svibnja 1930.[2]

BIS je izvorno trebao olakšati reparacije nametnute Njemačkoj Versajskim ugovorom nakon Prvog svjetskoga rata i djelovati kao povjerenik za međunarodni zajam njemačke vlade (Youngov plan) koji je nastao 1930. Potrebu za osnivanjem namjenske institucije za tu svrhu predložio je 1929. Youngov odbor, a to je dogovoreno u kolovozu te godine na konferenciji u Haagu. Statut banke sastavljen je na Međunarodnoj konferenciji bankara u Baden-Badenu u studenom, a usvojen na drugoj Haškoj konferenciji 20. siječnja 1930.

Prema statutu, dionice u banci mogli su imati pojedinci i nevladine organizacije. Međutim, prava glasa i zastupanja na Glavnoj skupštini banke trebale su imati isključivo središnje banke zemalja u kojima su dionice izdane. Prema ugovoru sa Švicarskom, BIS je u toj zemlji imao korporativno postojanje i sjedište. Banka je također uživala određeni imunitet u državama ugovornicama (Bruxelleski protokol 1936.)

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. About BIS - overview BIS Preuzeto 10. travnja 2024.
  2. Flandreau, Marc; Holtfrerich, Carl-Ludwig; James, Harold (2003). International Financial History in the Twentieth Century: System and Anarchy. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-07011-2.