Bolonjski proces

Izvor: Wikipedija

Bolonjski proces je pojam koji se odnosi na političku namjenu stvaranja jedinstvenog visokoobrazovnog tijela do kraja 2010. godine u svim državama koje su pristupile potpisivanju "Bolonjske deklaracije".

"Bolonjski" je "proces" nastao nakon što su ministri obrazovanja nekoliko europskih država te Čilea u talijanskom gradu Bologni 19. lipnja 1999. godine potpisali "Bolonjsku deklaraciju".

Bolonjski proces se odnosi na reformu sustava visokog obrazovanja u svim potpisnicama "Bolonjske deklaracije".