Brežani (Srebrenica, BiH)

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Brežani
Entitet Republika Srpska
Općina/Grad Srebrenica

Brežani su naselje u općini Srebrenica, Republika Srpska, BiH.

Seosko naselje Brežani smještena je u središnjem dijelu općine Srebrenica. Nalazi se jugoistočna od grada Srebrenice od koje je udaljeno oko 16,5 kilometara. S gradom Srebrenicom i ostalim dijelovima općine naselje je povezana dijelom asfaltnog puta (Srebrenica - Zeleni Jadar -Skelani) u dužini od oko 14 kilometara, a ostali dio puta (2,5km) je makadamski put. Naselje Brežani smještena je na širem području osmačko - brežanskog platoa čija je nadmorska visina oko 900 metara. Dijelovi ovog naselja nalaze se na različitim nadmorskim visinama od 860 m.n.v.(zaselak Turija) do 941 m.n.v. (zaselak Gajići). Na padinama brežanskog platoa nastaje manji broj kratkih i povremenih vodotoka koji se uglavnom ulijevaju u rijeku Zeleni Jadar. Na samom platou postoji manji broj izvora pitke vode koje mještani koriste za vodosnabdijevanje. Brežani pripadaju naselju razbijenog tipa, a imaju sljedeće zaseoke: Beranovići, Brežani, Gajići, Garežac, Posolila, Primalac,Selište i Turija. Prema popisu iz 1991. godine, Brežani su s obzirom na veličinu pripadali grupi malih naselja.

lako se naselje Brežani ne spominje u ranijim historijskim izvorima pod ovim imenom, ovo područje bilo je naseljeno još u srednjem vijeku. U turskim defterima iz 15. i 16. vijeka se selo Turija (danas zaselak) u kojem je u porovini XV vijeka održavan pazarni dan.

Stanovništvo[uredi VE | uredi]

-Popis stanovništva 1879. godine. Prema ovom popisu bosanskohercegovačkog stanovništva, U naselju Brežani bilo je 168 stanovnika (79 osoba muškog spola). Svi stanovnici ovog naselja pripadali su grkoistočnof herezi. U naselju je bilo 16 kuća, s 36 stanova, u kojima je živjelo prosječno 10,5 osoba, odnosno 4,7 osoba pojedhom stanu. Vjerovatno se radilo o tzv. porodičnim zadrugama, što je bila karakteristika za kmetovsko, odnosno vlaško (stočarsko) stanovništvo -Popis stanovništva 1885. godine: U ovom popisu zabilježen je pozitivan rast stanovništva naselja Brežani. Ukupno je bilo prisutno 186 stanovnika (84 osobe muškog spola), što je za 10,7% više u odnosu na 1879. godinu. Bošnjaka je bilo 11; a pripadnika grkoistočne crkve 175 osoba. U naselju su 24 kuće, s 32 stana, u kojima je živjelo prosječno 7.8 odnosno 5,8 osoba po jednom stanu.S obzirom na bračno stanje stanovništva struktura je bila sljedeća 101 neoženjena (neudata) osoba, 80 oženjenih (udatih) i 5 obudovjelih osoba. U socio~ekonomskom pogledu većina stanovništva je pripadala kmetovskom - 19 domaćinstava, seljaci - 3 domaćinstva, 24 ostale osobe muškog spola kojima je više od 16 godina (nepoznat status) i 140 izdržavanih osoba (žene i djeca). -Popis stanovništva 1895. godine. U ovom, trećem popisu bosanskohercegovačkog stanovništva za vrijeme austrougarske uprave, u Brežanima je živjelo 225 stanovnika (101 osoba muškog spola), što je za 21,0% više u odnosu na prethodni popis. Svi stanovnici su pripadali grko istočnoj crkvi. U naselju je bilo 28 kuća, sve nastanjene, u kojima je živjelo 28 domaćinstava prosječne veličine 8,0 članova. S obzirom na socio-ekonomski status stanovništva ovog naselja struktura je bila sljedeća: slobodni zemljoradnici - 2 domaćinstva s ukupno 14 članova, kmetovi - 18 domaćinstava s ukupno 153 člana, ostale osobe koje se bave poljoprivredom 2 domaćinstva s ukupno 6 članova i ostalo civilno stanovništvo - 34 osobe. Većina stanovništva živjela je od poljoprivredne proizvodnje 191 osoba.

-Popis stanovništva 1910. godine. U ovom, posljednjem popisu stanovništva BiH iz vremena austrougarske vlasti, zabilježen je pozitivan rast stanovništva u naselju Brežani. Prisutno je bilo ukupno 257 stanovnika (129 osoba muškog spola), što je za 14,2% više u odnosu na 1895. godinu. Svi stanovnici, kao i ranije, bili su pripadnici istočne kršćanske hereze. U naselju su bile 33 kuće (4 nenastanjene) u kojima je živjelo 29 domaćinstava -prosječne veličine 8,9 članova. Socio-ekonomska struktura stanovništva bila je sljedeća: slobodnih seljaka -1 porodica s ukupno 5 članova, pretežno slobodnih seljaka - 6 porodica s ukupno 74 člana, pretežno kmetovi - 11 porodica s ukupno 104 člana, kmetovi - 5 porodica s ukupno 35 članova i 39 osoba koje su pripadale ostalom stanovništvu (nepoznat status). Poljoprivrednom stanovništvu je pripadalo 218 osoba iz ovog naselja. -Popis stanovništva 1921. godine. Prema rezultatima prvog popisa stanovništva u kraljevini Jugoslaviji, u naselju Brežani bilo je prisutno 188 stanovnika (92 osobe muškog spola), što je za 26,8% manje u odnosu na 1910. godinu. Svi stanovnici ovog naselja bili su srpske nacionalnosti. Negativna promjena u ukupnom stanovništvu, u periodu od 1910.do 1921. godine, uvjetovana je općim prilikama koje je uzrokovao I Svjetski rat. U naselju je bilo 25 domaćinstava, čija je prosječna veličina iznosila 7,5 osoba, -Popis stanovništva 1948. godine. Prema rezultatima ovog popisa, u Brežanima je živjelo 165 stalnih stanovnika (84 osobe muškog spola), što je za 12,2% manje u odnosu na 1921. godinu. Stanovništvo je bilo srpske nacionalnosti. U naselju su bila 32 domaćinstva koja su prosječno brojala 5,2 člana.

-Popis stanovništva 1953. godine. U međupopisnom periodu od 1948. do 1953. godine došlo je do značajnog rasta stanovništva naselja Brežani. Ukupno je bilo 276 stalnih stanovnika (136 osoba muškog spola), što je za 67,3% više u odnosu na 1948. godinu. Ovoliki rast stanovništva u petogodišnjem periodu uvjetovan je mehaničkim priraštajem, bilo da se radi o povratku ratom raseljenog stanovništva ili je pak, posrijedi pripajanje dijelova naselja koja su pripadala nekom drugom naselju, što se iz samog popisa ne vidi. Stanovništvo je bilo srpske nacionalnosti.. U naselju je bilo 41 domaćinstvo koje je brojalo prosječno 6,7 članova.

-Popis stanovništva 1961. godine. Pozitivan trend rast ukupnog stanovništva Brežana zabilježen je i u međupopisnom periodu 1953. do 1961. godine. U naselju je živjelo 356 stanovnika (175 osoba muškog spola), što je više za 29,0 % u odnosu na 1953. godinu. Naselje je bilo multietničkog karaktera, s većinskim srpskim življem 340 osoba, dok je 16 osoba pripadalo bošnjačkoj populaciji. U Brežanima je bilo 50 domaćinstava koja su brojala prosječno 7,1.člana

-Popis stanovništva 1971. godine. Pozitivan rast ukupnog stanovništva Brežana zabilježen je i međupopisnom periodu od 1961. do 1971. godine. U naselju su živjela 384 stanovnika (192 osobe muškog spola), što je za 7,9% više u odnosu na 1961. godinu. Većinsko stanovništvo bili su Srbi - 378 osoba, a u naselju je živio i neznatan broj Bošnjaka - 6 osoba. U Brežanima su bile.62 kuće (stana) u kojima su živjela 62 domaćinstva prosječne veličine 6,2 članova.

-Popis stanovništva 1981. godine. U međupopisnom periodu od 1971. do 1981. godine zabilježen je negativan rast ukupnog stanovništva naselja Brežani. U naselju su stalno živjela 344 stanovnika (178 osoba muškog spola), što je za 10,4% manje u odnosu na 1971. godinu. Većinsko stanovnici bili su Srbi - 337 osoba, neznatan broj Bošnjaka - 6 osoba i 1 osoba romske nacionalnosti. U Brežanima su bile 74 kuće (stana), u kojima je živjelo 66 domaćinstava, prosječne veličine 5,2 člana.

-Popis stanovništva 1991. godine. Ovim, posljednjim popisom stanovništva bivše Jugoslavije, utvrđeno je da u Brežanima stalno živi 276 stanovnika (140 osoba muškog spola), što je za 19,8% manje u odnosu na 1981. godinu. Većinsko stanovništvo ovog naselja, kao i ranijim popisima, bili su Srbi - 271 osoba, a etničku manjinu činili su Bošnjaci- 5 osoba. U naselju su bile 64 kuće (stana) u kojima su živjela 63 domaćinstva - prosječne veličine 4,4 člana.

Familije i prezimena[uredi VE | uredi]

Na području naselja Brežani živjelo je 20 familija, 19 srpskih i 1 bošnjačka, raspoređenih u 63 domaćinstva (55 porodičnih i 8 neporodičnih; 1 višečlano). Bošnjačka familija: Košpići.

Srpske familije su: Aleksići, Balčakovići,Dragičevići, Ilići, lvanovići, Josipovići, Jovanovići, Krstajići,Lazići, Marjanovići,Markovići, Miloševići, Mitrovići,Novakovići, Petrovići, Rankići, Stevanovići i Stjepanovići. -Košpići - bilo je jedno porodično, peteročlana, bošnjačka domaćinstvo - mlađi bračni par s troje djece. -Aleksići- bila su 3 porodična domaćinstva koja su ukupno imala 20 članova. -Balčakovići - bila su 3 domaćinstva, jedno samačka, koja su ukupno imala 14 članova. -Dragičevići - bilo je jedno porodično, četveročlana, domaćinstvo. -llići- bilo je 7 domaćinstava, jedno samačka, koja su ukupno imala 32 člana. Jedna osoba s prezimenom llić živjela je u tročlanom domaćinstvu Stjepanović, nepoznat rodbinski ili tazbinski odnos. -lvanovići - bila su dva porodična domaćinstva, jedno deveteročlano. Ova domaćinstva formirala su dva brata.

-Josipovići - bila su 3 domaćinstva, jedno samačka, koja su ukupno imala 7 članova. -Jovanovići- bila su 4 domaćinstva, porodična, koja su ukupno imala 13 članova. Domaćinstva su formirali sinovi od dva brata. -Krstajići - bila su 3 porodična domaćinstva koja su ukupno imala 12 članova. Jedna osoba s ovim prezimenom, nije brojana u ova domaćinstva, živjela je u domaćinstvu familije Marković i tamo će biti ubrojena. -Lazići- bila su 3 porodična domaćinstva koja su ukupno imala 15 članova. -Marjanovići - bila su 3 porodična domaćinstva koja su ukupno imala 17 članova. -Markovići - bilo je jedno domaćinstvo koje je imalo 4 člana, među kojima i jedan član s prezimenom Krstajić. -Miloševići - bilo je 5 domaćinstava, dva samačka, koja su ukupno imala 15 članova. -Mitrovići - bila su 4 porodična domaćinstva koja su ukupno imala 20 članova. Domaćinstva su formirala tri brata i njihov bliži srodnik. -Novakovići - bilo je 5 domaćinstava, jedno samačka, koja su ukupno imala 21. člana. -Petrovići - bila su 2 porodična domaćinstva koja su ukupno imala 11 članova. -Rankići- bilo je 5 porodičnih domaćinstava koja. su ukupno imala 22 člana, uključujući i jednu žensku osobu prezimena Maksimović - kćerka nosioca domaćinstva koja je imala muževljevo prezime. -Stevanovići - bilo je 5 domaćinstava, jedno samačko, koja su ukupno imala 16 članova. -Stjepanovići - bila su 3 porodična domaćinstva koja su ukupno imala 14 članova, uključujući i jednu žensku osobu prezimena llić.

Do kraja 2005. godine u ovo naselje vratilo se 28 domaćinstava s ukupno 73 člana (svi Srbi), a obnovljeno je 26 kuća. Za povratak u 2006. godini prijavilo se 30 osoba.

izvori[uredi VE | uredi]

Stanovništvo i naselja opštine Srebrenica,Alija Suljić,prof