Definicija

Izvor: Wikipedija

Definicija je sud kojim se nedvosmisleno utvrđuje sadržaj, opseg i doseg nekog pojma. Obuhvaća 4 osnovna značenja:

  1. sažeto, jasno i što je moguće preciznije tumačenje (opis) nekog pojma.
  2. točno objašnjenje značenja neke riječi pomoću pojmova koji se smatraju poznatima
  3. logička operacija kojom se određuje opseg i sadržaj nekog pojma pomoću drugih pojmova
  4. teol. svečana odluka pape ili kojeg ekumenskog sabora kojim se neka istina konačno i za cjelokupnu Crkvu prihvaća kao obvezatna u naučavanju i tumačenju katoličke vjere

U matematici, za svaki matematički pojam postoji definicija, osim za pojam skup. Skup se uzima kao pojam koji je sam po sebi jasan i to je osnovni matematički pojam.

U logici, definicija (lat. definitio: ograničenje, određenje) je izraz kojim se određuje sadržaj nekog pojma točno i jednosmisleno s pomoću najbližega višega rodnog pojma (genus proximum) i specifične razlike (differentia specifica). Sasoji se od definienduma (onog što definira) i definiensa (onoga čime se definira). Definicija ne smije biti cirkularna, pojam koji se javlja u definiendumu; ne smije se pojaviti u definiensu.

Na području leksikografije i enciklopedike, definicija je neizostavni dio svakog leksikografskog i enciklopedičkog članka. Od glave članka odvojena je zarezom, nema pomoćnog glagola niti uputnica. Rabe se samo poznati pojmovi ili pojmovi koji su objašnjeni pod tim nazivom u djelu.

U širem smislu, definicija je svaki izraz koji pobliže određuje ili objašnjava značenje riječi ili fraze.

Vrste definicija[uredi | uredi kôd]

  1. deskriptivna (opisna)
  2. precizirajuća, točno određuje pojam
  3. stipulativna, uvodi se pojam i objašnjenje, iskaz koji se objašnjava

Povezani članci[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]