Leksikologija

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Vremenska raslojenost
leksika
Historizam
Arhaizam
Nekrotizam
Knjiški leksem
Zastarjelica
Pomodnica
Oživljenica
Novotvorenica

Leksikologija je grana jezikoslovlja koja proučava lekseme.

Leksikologija i druge znanosti[uredi VE | uredi]

Osim leksikologije, lekseme proučavaju i druge grane jezikoslovlja (gramatika, dijalektologija, semantika, stilistika, povijest jezika) sa svojih stajališta, a leksikologija se koristi nekim pronalascima kako bi uspjela objasniti neki leksički problem. Za lekseme i leksik zanimaju se i brojne druge nejezične znanosti (filozofija jezika, etnolingvistika, psiholingvistika, sociologija jezika). Leksikologija se kao znanost oblikovala u 20. stoljeću.

Podjela leksikologije[uredi VE | uredi]

  • Leksikografija (rječničarstvo) grana je leksikologije koja popisuje, sređuje i tumači značenja riječi nekog jezika, sastavlja leksikone i rječnike.
  • Tvorba riječi (rječotvorje) grana je leksikologije koja proučava načine oblikovanja i stvaranje novih izraza, odnosno riječi.