Enciklike Pija X.

Izvor: Wikipedija
Papa Pio X.

Papa Pio X. je izdao 17 enciklika za vrijeme njegovog pontifikata:

Br. Naziv (lat.) Naziv (hrv.) Tema Datum
1. E supremi O uspostavljanju svih stvari u Kristu 4. listopada 1903.
2. Ad diem illum laetissimum Na najsretniji dan O Bezgrešnom začeću 2. veljače 1904.
3. Iucunda sane O Papi Grguru I. 12. ožujka 1904.
4. Acerbo nimis O učenju kršćanskih doktrina 15. travnja 1905.
5. Il fermo proposito O katoličkom djelovanju u Italiji 11. lipnja 1905.
6. Vehementer nos Nije vam dopušteno O francuskom zakonu o odvajanju crkve od države 11. veljače 1906.
7. Tribus circiter O mističnim svećenicima u Poljskoj 5. travnja 1906.
8. Pieni l'animo O kleru u Italiji 28. srpnja 1906.
9. Gravissimo officii munere O francuskim udrugama štovanja 10. kolovoza 1906.
10. Une fois encore Još jednom O odvajanju crkve od države 6. siječnja 1907.
11. Pascendi Dominici gregis Pasti stado Gospodnje O modernističkom nauku 8. rujna 1907.
12. Communium rerum Uobičajene stvari O sv. Anselmu iz Aosta 21. travnja 1909.
13. Editae saepe O sv. Karlu Boromejskom i protureformaciji 26. svibnja 1910.
14. Notre charge apostolique Naše apostolsko poslanje O socijalističkim doktrinama pokreta "Le Sillon" 15. kolovoza 1910.
15. Iamdudum Bez kolebanja O portugalskom zakonu o odvajanju Crkve od države 24. svibnja 1911.
16. Lacrimabili statu Žalosnom stanju O Indijancima u Južnoj Americi 7. lipnja 1912.
17. Singulari quadam O organizaciji rada 24. rujna 1912.