Glagolski prilog

Izvor: Wikipedija
Glagolska
vremena
Jednostavni glagolski oblici:
Infinitiv
Prezent
Aorist
Imperfekt
Imperativ
Glagolski pridjev
Glagolski prilog
Složeni glagolski oblici:
Perfekt
Pluskvamperfekt
Kondicional
Futur prvi
Futur drugi
Pasivni glagolski oblici

Glagolski prilozi jednostavni su glagolski oblici.

Glagolski prilog sadašnji[uredi | uredi kôd]

Glagolski prilog sadašnji tvori se samo od nesvršenih glagola kojima se u 3. licu množine indikativa prezenta dodaje nastavak -ći:

pjevati – pjevajući
skakati – skačući
gledati – gledajući
zvati – zovući
smijati se – smijući se
lijevati – lijevajući


Glagolski prilozi sadašnji pomoćnih glagola:

biti – budući
htjeti – hoteći, htijući

Glagolski prilog prošli[uredi | uredi kôd]

Glagolski prilog prošli tvori se od svršenih glagola tako da se infinitivnoj osnovi doda nastavak -vši ili -v (ako završava na zatvornik) ili -avši:

baciti – bacivši (bacati – bacavši – nesvršeni glagol)
napisati – napisavši (pisati – pisavši – nesvršeni glagol)
pobjeći – pobjegavši (bježati – bježavši – nesvršeni glagol)
uzeti – uzevši (uzimati – uzimavši – nesvršeni glagol)


Glagolski prilozi prošli pomoćnih glagola:

biti – bivši
htjeti – hotjevši, htjevši