Kazačka abeceda

Izvor: Wikipedija

Kazačka abeceda se koristi za pisanje kazačkog jezika.

Kazački jezik se koristi ovim pismima:

  • Ćirilica se službeno rabi u Kazačkoj i Bajan-Ulegejskom aimaku (Баян-Улэгейский аймак) u Mongoliji. Rabe ga i Kazaci koji žive u Kirgistanu, Rusiji, Turkmenistanu, Uzbekistanu, iseljeništvo u inim zemljama bivšeg SSSR-a.
  • Arabica se rabi u Kini u Altaju i Tarbagatajskom aimaku Ilijsko-kazačke autonomne oblasti Sin'czyan-ujgurskog autonomnog područja. Rabi ju i kazačko iseljeništvo u Afganistanu, Iranu i Pakistanu.
  • Abecedu utemeljenu na turskoj abecedi neslužbeno rabi kazačko iseljeništvo u Turskoj. Iseljenici također rabe surogatnu latiničnu abecedu u Njemačkoj, SAD-u i inim zapadnim zemljama.

Tipkovnica[uredi | uredi kôd]

Tipkovnica

Standardna tipkovnica koja se rabi za ćirilično pisanje kazačkog u Kazačkoj je u biti preinačena standardna ruska tipkovnica, kojoj su dodani kazački znakovi kojih nema u ruskom, a dodani su na brojčanim tipkama.

Slovar[uredi | uredi kôd]

Ispod je tablica s kazačkim slovima na ćirilici, latinici i arabici.

Ćirilica Arabica Latinica
(rabeći QazAqparat)
Ime arapskog slova IPA pisanje
А а ا A a alif /a/, /ɑ/
Ә ә ٴا Ä ä hamza + alif /æ/
Б б ب B b ba /b/
В в ۆ V v waw s v /v/
Г г گ G g gaf /ɡ/
Ғ ғ ع Ğ ğ ghajn /ɣ/, /ʁ/
Д д د D d dal /d/
Е е ه E e ha /je/, /e/
Ё ё يو Yo yo jo /jo/
Ж ж ج J j džim /ʒ/
З з ز Z z za /z/
И и ي Ï ï ja /ɯj/, /ij/, /i:/
Й й ي Y y ja /j/
К к ك K k kaf /k/
Қ қ ق Q q qaf /q/
Л л ل L l lam /l/
М м م M m mim /m/
Н н ن N n nun /n/
Ң ң ڭ Ñ ñ kaf s 3 točke /ŋ/
О о و O o waw /o/
Ө ө وٴ Ö ö hamza + waw /ø/
П п پ P p pa /p/
Р р ر R r ra /r/
С с س S s sin /s/
Т т ت T t ta /t/
У у ۋ W w waw s 3 točke /uw/, /yw/, /w/
Ұ ұ وُ U u waw s damma-om /u/, /ʊ/
Ү ү ٴوُ Ü ü hamza + waw s damma-om /y/, /ʏ/
Ф ф ف F f fa /f/, /φ/
Х х ح X x kha bez točaka /x/, /χ/
Һ һ ھ H h početno ha /h/
Ц ц تس C c c /ʦ/
Ч ч چ Ç ç čim //
Ш ш ش Ş ş šin /ʃ/
Щ щ شش Şş şş š + š /ʃtʃ/, /ʃ:/
Ъ ъ -- (ʺ) -- --
Ы ы ى I ı ja bez točaka /ɯ/, /ɤ/
Іі ٴى İ i hamza + ja bez točaka /i/, /ɪ/
Ь ь -- (ʹ) -- --
Э э يه Ee (Éé) ha /e/
Ю ю يۋ Yw yw ju /ju/, /jy/
Я я يا Ya ya ja /ja/, //

Znakovi u zagradama su samo za dvosmjerni prijeslov.