Lipoprotein

Izvor: Wikipedija
Struktura lipoproteina (hilomikron)
ApoA, ApoB, ApoC, ApoE (apolipoproteini); T (triacilglicerol); C (kolesterol); zeleno (fosfolipidi)

Lipoprotein je biokemijski spoj koji se sastoji od proteina i lipida. Lipid ili njihovi derivati mogu biti vezani za proteine kovalentnom ili nekovalentnom vezom. Lipoproteini sadrže uz proteine i triacilglicerole, još i fosfolipide, kolesterol i razne estere kolesterola.

Mnogi enzimi, prijenosne molekule, strukturalni proteini, antigeni, adhezini i toksini su po kemijskoj strukturi lipoproteini. U tijelu čovjeka posebna funkcija lipoproteina je prijenos netopljivih (u vodi) masnih kiselina i kolesterola krvotokom među pojedinim tkivima.

Proteinski dio lipopretina se sastoji od apoproteina (apolipoproteina) koji se mogu podijeliti u šest klasa, a neke od klasa u podklase. Tako razlikujemo:

Prema različitim udjelima pojedinih kemijskih spojeva koje se nalaze u određenom lipoproteinu, lipoproteini se mogu svrstati u različite klase:


Gustoća (g/mL) Klasa Promjer (nm) % protein % kolesterol % fosfolipid % triacilglicerol
>1.063 HDL 5-15 33 30 29 4
1.019-1.063 LDL 18-28 25 50 21 8
1.006-1.019 IDL 25-50 18 29 22 31
0.95-1.006 VLDL 30-80 10 22 18 50
<0.95 Hilomikroni 100-1000 <2 8 7 84

Hiperlipoproteinemija je naziv za bolest kod koje je u krvi povišena koncentracija lipoproteina, a prema prema klasi povišenih lipoproteina razlikujemo pet tipova hiperlipoproteinemija.