Mol (mjerna jedinica)

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

Mol - mjerna jedinica za množinu tvari koja je jedna od 7 osnovnih fizikalnih veličina međunarodnoga sustava jedinica.

Mol je ona množina tvari u sustavu koji sadrži toliko elementarnih jedinki tvari koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 12 (12C). U jednom molu (0,012 kg) izotopa ugljika 12 ima Avogadrov broj jedinki, tj. 6,02214129 × 1023 atoma. U starijoj literaturi se mol spominje i kao g-mol, tj. gram-mol tvari, ali je upotreba ovih naziva nepreporučljiva.