Muhadžir

Izvor: Wikipedija

Muhadžir (Muhajir ili Mohajir) (مهاجر - arapska riječ za izbjeglicu, useljenika ili iseljenika. Islamski kalendar Hidžra je započeo kada je Muhammed zajedno sa svojim pristašama otišao iz Meke za Medinu. Oni su se zvali Muhadžiri. Korijenarapske riječi za useljenje ili iseljenje je Hijrat.

Kroz stoljeća se izraz Muhajir ili Mohajiri koristio za nekoliko različitih grupa u islamskoj povijesti.

Muhadžir je također izraz koji se koristi za Abu Hamzu el Muhadžira, trenutnog vođu Al-Qaede u Iraku.