Paralelepiped

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search
Paralelepiped

Paralelepiped je bilo koja prizma kojoj su osnovice paralelogrami.

Sve se četiri prostorne dijagonale paralelepipeda sijeku u istoj točki, koja im je ujedno i polovište.

Najpoznatiji specijalni oblici paralelepipeda su kvadar (kojemu je osnovica pravokutnik) i kocka.