Predložak:Infookvir bivše zemlje svijeta/doc

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Za korištenje ovog infookvira, kopirajte sintaksu i ispunite ju. Nisu svi parametri obavezni. Neke parametre viška slobodno izbrišete. Članak je automatski kategoriziran kada su uneseni podatci u određena polja - za popis tih kategorija pogledajte ovu stranicu.

Sintaksa[uredi]

Cijela[uredi]

{{Infookvir bivše zemlje svijeta
|ime         = 
|hr_ime       = 
|izvorno_ime     = 
|genitiv       = 
|kontinent      = 
|regija       = 
|status       = 
|status_tekst    = 
|država       = 
|carstvo       = 
|period       = 
|era         = 
|godina_start    = 
|događaj_start    = 
|datum_start     = 
|godina_kraj     = 
|događaj_kraj    = 
|datum_kraj     = 
|godina_egzil_start = 
|godina_egzil_kraj  = 
|grb         = 
|grb_veličina    = 
|grb_i        = 
|grb_tip       = 
|zastava       = 
|zastava_i      = 
|zastava_tip     = 
|geslo        = 
|himna        = 
|mapa        = 
|mapa_veličina    = 
|mapa_opis      = 
|glavni_grad     = 
|glavni_grad_egzil  = 
|jezik        = 
|vjera        = 
|titula_vođa     = 
|titula_zamjenik   = 
|titula_predstavnik = 
|vlada_tip      = 
|vođa1        = 
|godina_vođa1    = 
|vođa2        = 
|godina_vođa2    = 
|vođa3        = 
|godina_vođa3    = 
|vođa4        = 
|godina_vođa4    = 
|vođa5        = 
|godina_vođa5    = 
|vođa6        = 
|godina_vođa6    = 
|vođa7        = 
|godina_vođa7    = 
|vođa8        = 
|godina_vođa8    = 
|zamjenik1      = 
|godina_zamjenik1  = 
|zamjenik2      = 
|godina_zamjenik2  = 
|zamjenik3      = 
|godina_zamjenik3  = 
|zamjenik4      = 
|godina_zamjenik4  = 
|zamjenik5      = 
|godina_zamjenik5  = 
|zamjenik6      = 
|godina_zamjenik6  = 
|zamjenik7      = 
|godina_zamjenik7  = 
|zamjenik8      = 
|godina_zamjenik8  = 
|predstavnik1    = 
|godina_predstavnik1 = 
|predstavnik2    = 
|godina_predstavnik2 = 
|predstavnik3    = 
|godina_predstavnik3 = 
|predstavnik4    = 
|godina_predstavnik4 = 
|predstavnik5    = 
|godina_predstavnik5 = 
|predstavnik6    = 
|godina_predstavnik6 = 
|predstavnik7    = 
|godina_predstavnik7 = 
|predstavnik8    = 
|godina_predstavnik8 = 
|legislatura     = 
|dom1        = 
|tip_dom1      = 
|dom2        = 
|tip_dom2      = 
|događaj_prije    = 
|datum_prije     = 
|godina_prije    = 
|događaj_poslije   = 
|datum_poslije    = 
|godina_poslije   = 
|događaj1      = 
|datum_događaj1   = 
|godina_događaj1   = 
|događaj2      = 
|datum_događaj2   = 
|godina_događaj2   = 
|događaj3      = 
|datum_događaj3   = 
|godina_događaj3   = 
|događaj4      = 
|datum_događaj4   = 
|godina_događaj4   = 
|stat_godina1    = 
|stat_godina2    = 
|stat_godina3    = 
|stat_godina4    = 
|stat_godina5    = 
|stat_površina1   = 
|stat_površina2   = 
|stat_površina3   = 
|stat_površina4   = 
|stat_površina5   = 
|ref_površina1    = 
|stat_pop1      = 
|stat_pop2      = 
|stat_pop3      = 
|stat_pop4      = 
|stat_pop5      = 
|ref_pop1      = 
|p1         = 
|zastava_p1     = 
|slika_p1      = 
|p2         = 
|zastava_p2     = 
|slika_p2      = 
|p3         = 
|zastava_p3     = 
|slika_p3      = 
|p4         = 
|zastava_p4     = 
|slika_p4      = 
|p5         = 
|zastava_p5     = 
|slika_p5      = 
|p6         = 
|zastava_p6     = 
|slika_p6      = 
|p7         = 
|zastava_p7     = 
|slika_p7      = 
|p8         = 
|zastava_p8     = 
|slika_p8      = 
|p9         = 
|zastava_p9     = 
|slika_p9      = 
|p10         = 
|zastava_p10     = 
|slika_p10      = 
|p11         = 
|zastava_p11     = 
|slika_p11      = 
|p12         = 
|zastava_p12     = 
|slika_p12      = 
|s1         = 
|zastava_s1     = 
|slika_s1      = 
|s2         = 
|zastava_s2     = 
|slika_s2      = 
|s3         = 
|zastava_s3     = 
|slika_s3      = 
|s4         = 
|zastava_s4     = 
|slika_s4      = 
|s5         = 
|zastava_s5     = 
|slika_s5      = 
|s6         = 
|zastava_s6     = 
|slika_s6      = 
|s7         = 
|zastava_s7     = 
|slika_s7      = 
|s8         = 
|zastava_s8     = 
|slika_s8      = 
|s9         = 
|zastava_s9     = 
|slika_s9      = 
|s10         = 
|zastava_s10     = 
|slika_s10      = 
|s11         = 
|zastava_s11     = 
|slika_s11      = 
|s12         = 
|zastava_s12     = 
|slika_s12      = 
|s13         = 
|zastava_s13     = 
|slika_s13      = 
|s14         = 
|zastava_s14     = 
|slika_s14      = 
|s15         = 
|zastava_s15     = 
|slika_s15      = 
|valuta       = 
|vremenska_zona   = 
|danas        = 
|fusnote       = 
}}

Opisi parametara[uredi]

 • ime - ime na hrvatskom
 • hr_ime - puno ime na hrvatskom koje će se prikazati na vrhu infookvira
 • izvorno_ime - ime na izvornom jeziku i/ili pismu
 • genitiv - genitiv hrvatskog imena
 • kontinent - kontinent na kojem se entitet nalazio
 • regija - regija kontinenta na kojem se entitet nalazio (npr. Srednja Europa, Skandinavski poluotok,...)
 • status - odnos između entiteta i nekog drugog entiteta (npr. Britanska kolonija) ili tip države - upisati jedan od sljedećih termina:

Carstvo, Federacija, Federal, Konfederacija, Državna unija, Državna Unija, Unija, Nepriznat, Nepriznati, Nepriznata, Nepriznata država, Nepriznata Država, Nepriznati teritorij, Nepriznati Teritorij, Grad-država, Grad država, Država-grad, Država grad, Član Commonwealtha, Commonwealth, Mandat Lige naroda, Liga naroda, Mandat, Teritorij UN-a, UN, Teritorij Ujedinjenih Naroda, Protektorat, Država klijent, Klijent, Država Klijent, Marioneta, Marionetska država, Vazal, Satelitska država, Satelit, Država satelit, Kolonija, Egzil, Vlada u egzilu, Provizionalna, Provizionalna vlada, Provizionalna Vlada, Posebni, Posebni teritorij, Vojna okupacija

 • status_tekst - ako su ispunjeni parametri status i carstvo, u infookviru se prikazuje tekst u obliku status (carstvo). Parametar status_tekst omogućuje prikazivanje prilagođenog teksta.
 • država -
 • carstvo - naziv države ili carstva o kojem je entitet bio ovisan - upisati jedan od sljedećih termina:

- ako je status Država klijent, Klijent, Država Klijent, Marioneta ili Marionetska država: Prvo Francusko Carstvo, Francuska
- ako je status Vazal: Sveto Rimsko Carstvo, SRC
- ako je status Kolonija: Ujedinjeno Kraljevstvo, UK, Britansko Carstvo, Engleska, Britanija, Francuska, Prvo Francusko Carstvo, Francusko Carstvo, NIZ, Nizozemska, NL, Belgija, Španjolska, Španjolsko Carstvom, Portugal, Njemačka, Njemačko Carstvo, Italija, Švedska, Danska, Norveška, Japan

 • period -
 • era - doba tijekom kojeg je postojao entitet - upisati jedan od sljedećih termina; ako ni jedan nije primjenjiv, slobodno ostaviti prazno:

Hladni rat, Međuratni period, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat

 • godina_start - godina osnivanja/proglašenja entiteta
 • događaj_start - događaj kojim je entitet nastao
 • datum_start - datum (s godinom) kada je nastao
 • godina_kraj - godina raspuštanja/ukidanja entiteta
 • događaj_kraj - događaj kojim je entitet ukinut
 • datum_kraj - datum (s godinom) kada je ukinut
 • godina_egzil_start -
 • godina_egzil_kraj -
 • zastava - zastava entiteta, potrebno upisati samo naziv datoteke, bez [[Datoteka:]]
 • zastava_i -
 • zastava_tip -
 • grb - grb entiteta, potrebno upisati samo naziv datoteke, bez [[Datoteka:]]
 • grb_veličina - veličina grba u pikselima (npr. 100px, 150px, 200px, ...)
 • grb_i -
 • grb_tip -
 • geslo - geslo/moto entiteta
 • himna - himna entiteta
 • mapa - karta entiteta, potrebno upisati samo naziv datoteke, bez [[Datoteka:]]
 • mapa_veličina - veličina karte u pikselima (npr. 200px, 300px, ...)
 • mapa_opis - opis koji će se prikazati ispod karte
 • glavni_grad - glavni grad entiteta
 • glavni_grad_egzil -
 • jezik - službenik jezik/jezici entiteta
 • vjera - službena vjera ili popis najčešćih vjeroispovijesti
 • titula_vođa - titula vođe (npr. Predsjednik, Monarh, Car, ...)
 • titula_zamjenik - titula zamjenika
 • titula_predstavnik - titula predstavnika
 • vlada_tip - tip političke organizacije - upisati jedan od sljedećih termina:

- Konstitucionalna monarhija, Konstitucionalna Monarhija, Monarhija, Republika, Federalna Republika, Federalna republika, Kneževina, Emirat, Socijalistička država, Socijalistička republika, Socijalistička Država, Socijalistička Republika, Diktatura, Vojna diktatura, Teokracija, Razni

 • vođa1 ... vođa8 -
 • godina_vođa1 ... godina_vođa8 -
 • zamjenik1 ... zamjenik8 -
 • godina_zamjenik1 ... godina_zamjenik8 -
 • predstavnik1 ... predstavnik8 -
 • godina_predstavnik1 ... godina_predstavnik8 -
 • legislatura - naziv zakonodavne vlasti (npr. Reichstag, Sabor, ...)
 • dom1, dom2 - nazivi gornjeg i donjeg doma zakonodavne vlasti
 • tip_dom1, tip_dom2 - vrsta gornjeg i donjeg doma; prikazat će se umjesto "Gornji dom" i "Donji dom"
 • događaj_prije / događaj_poslije - ako postoje događaji važni za entitet koji su se dogodili izvan razdoblja od osnutka do ukidanja
 • datum_prije / datum_poslije - datumi tih događaja
 • godina_prije / godina_poslije - godine tih događaja
 • događaj1 ... događaj4 - važni događaji između osnivanja i raskidanja entitea
 • datum_događaj1 ... datum_događaj4 - datumi događaja
 • godina_događaj1 ... godina_događaj4 - godine događaja
 • stat_godina1 ... stat_godina5 - godine kada je entitet imao određen broj stanovnika i površinu
 • stat_površina1 ... stat_površina5 - površina u kilometrima kvadratnim; pisati bez razmaka, točaka ili zareza
 • ref_površina1 - izvor površine
 • stat_pop1 ... stat_pop5 - broj stanovnika; pisati bez razmaka, točaka ili zareza
 • ref_pop1 - izvor broja stanovnika
 • p1 ... p12 - nazivi prethodnih entiteta
 • zastava_p1 ... zastava_p12 - zastave prethodnih entiteta
 • slika_p1 ... slika_p1 - grbovi prethodnih entiteta
 • s1 ... s15 - nazivi entiteta koji su nasljedili trenutni entitet
 • zastava_s1 ... zastava_s15 - zastave entita
 • slika_s1 ... slika_s15 - grbovi entita
 • valuta - službena valuta entiteta
 • vremenska_zona - vremenska zona u kojem se entitet nalazio
 • danas - država ili države koje se danas nalaze na teritoriju tog entiteta
 • fusnote - dodatne bilješke i fusnote

Primjer infookvira[uredi]

Ovdje možete vidjeti primjer ovog infookvira, zajedno s njegovom sintaksom. Pozor: ovaj primjer ne koristi sve parametre.

Provincija Gornja Kanada
Province of Upper Canada
Kolonija (Britansko carstvo)
Flag of Great Britain (1707–1800).svg
1791.–1841. Flag of the United Kingdom.svg

Zastava Gornje Kanade

Zastava

Lokacija Gornje Kanade
Gornja Kanada (narančasto) unutar današnje Kanade (ružičasto)
Glavni grad Newark 1792.-1797. (1798. preimenovan u Niagara, 1970. preimenovan u Niagara-on-the_Lake)
York 1797.-1841. (1834. preimenovan u Toronto)
Vlada monarhija
Monarh
 - 1791.-1820. Đuro III.
 - 1820.-1830. Đuro IV.
 - 1830.-1837. Vilim IV.
 - 1837.-1841. Viktorija
Povijest
 - Ustavni akt 1791. 26. prosinca 1791.
 - Akt britanske Sjeverne Amerike 10. veljače 1841.
Površina
 - 1836. 258.999 km²
Stanovništvo
 - 1836. 358.187 
     Gustoća 1,4 st/km² 
Valuta halifaška funta
Danas dio Flag of Canada.svg Kanade
{{Infookvir bivše zemlje svijeta
|ime       = Provincija Gornja Kanada
|hr_ime      = Provincija Gornja Kanada
|izvorno_ime   = Province of Upper Canada
|genitiv     = Gornje Kanade
|kontinent    = Sjeverna Amerika
|regija      = 
|status      = Kolonija
|carstvo     = Britansko carstvo
|era       = 
|godina_start   = 1791.
|godina_kraj   = 1841.
|himna      = 
|datum_start   = 26. prosinca 1791.
|datum_kraj    = 10. veljače 1841.
|događaj_start  = Ustavni akt 1791.
|događaj_kraj   = [[Ustavni akt, 1867.|Akt britanske Sjeverne Amerike]]
|p1        = Provincija Quebec (1763. - 1791.)
|flag_p1     = Union flag 1606 (Kings Colors).svg
|s1        = Provincija Kanada
|flag_s1     = Flag of the United Kingdom.svg
|zastava     = Flag of the United Kingdom.svg
|zastava_i    = 
|grb       = 
|grb_i      = 
|mapa       = Canada upper.PNG
|mapa_opis    = Gornja Kanada (narančasto) unutar današnje Kanade (ružičasto)
|jezik      = 
|glavni_grad   = [[Niagara-on-the-Lake, Ontario|Newark]] 1792.-1797. (1798. preimenovan u Niagara, 1970. preimenovan u Niagara-on-the_Lake)<br>[[York, Gornja Kanada|York]] 1797.-1841. (1834. preimenovan u [[Toronto]])
|vlada_tip    = monarhija
|titula_vođa   = Monarh
|vođa1      = [[Đuro III.]]
|godina_vođa1   = 1791.-1820.
|vođa2      = [[Đuro IV.]]
|godina_vođa2   = 1820.-1830.
|vođa3      = [[Vilim IV., kralj Ujedinjenog Kraljevstva|Vilim IV.]]
|godina_vođa3   = 1830.-1837.
|vođa4      = [[Viktorija, kraljica Ujedinjenog Kraljevstva|Viktorija]]
|godina_vođa4   = 1837.-1841.
|vođa5      = 
|godina_vođa5   = 
|vođa6      = 
|godina_vođa6   = 
|događaj1     = 
|datum_događaj1  = 
|događaj2     = 
|datum_događaj2  = 
|događaj3     = 
|datum_događaj3  = 
|stat_površina1  = 258999
|stat_pop1    = 358187
|stat_godina1   = 1836.
|valuta      = halifaška funta
|vremenska_zona  = 
|broj       = 
|danas      = {{ZD|K|KAN}} [[Kanada|Kanade]]
|fusnote     = 
}}