Slovaci u Mađarskoj

Izvor: Wikipedija

Slovaci su jedna od nacionalnih manjina u Mađarskoj.

Brojnost[uredi | uredi kôd]

Broj Slovaka u Mađarskoj prema službenim statistikama:

 • 1880.:
  • cijela Ugarska: 1.855.000 Slovaka + 219.404 „Mađara“ koji govore slovačkim (uk. 2.074.404 osoba)
  • Ugarska bez današnje Slovačke: 365.293 Slovaka + ? "Mađara" koji govore slovačkim
 • 1900.**: u Stolnobiogradskoj, Peštansko-piliškoj, Boršodskoj, Bekeškoj, Ostrogonskoj, Čanadskoj i Budimpeštanskoj županiji: 161.636* Slovaka
 • 1910.**:
  • cijela Ugarska: 1.946.000* Slovaka + 547.802 „Mađara“ koji govore slovačkim (uk. 2.493.802 osobe)
  • Ugarska bez današnje Slovačke: 261.319* Slovaka + ? "Mađara" koji govore slovačkim
  • u Stolnobiogradskoj, Peštansko-piliškoj, Boršodskoj, Bekeškoj, Ostrogonskoj, Čanadskoj i Budimpeštanskoj županiji: 145.007* Slovaka + 158.747 "Mađara" koji govore slovačkim (uk. 303.754)
 • 1920.: 141.882* Slovaka + 257.294 "Mađara" koji govore slovačkim (uk. 399.176)
 • 1930.: 104.819 Slovaka
 • 1941.: 75.920 Slovaka (materinji jezik; v hraniciach dnešného Maďarska)
 • 1945. – 1949.: Mađarsku je napustilo 71.969 Slovaka, od toga 7783 ilegalno, 4230 pred popisom, zvyšok v rámci výmeny obyvateľstva[1]
 • 1949.***: 25.988 Slovaka (materinji jezik)
 • 1990.: 10.459 Slovaka; 12.745 osoba kojima je slovački materinji; 68.852 osobe koje govore slovačkim
 • 2001.: 17.693 Slovaka; 11.816 osoba kojima je slovački materinji; 18.056 osoba koje govore slovačkim
(*)Tu s oficiálne udával „materinský jazyk“, ale tento materinský jazyk bol v úradných inštrukciách pre sčítacích komisárov definovaný de-facto ako najčastejšie používaný jazyk, jazyk, ktorým osoba hovorila „najochotnejšie“. (Nepodarilo sa zistiť, či to platí aj pre sčítanie 1930 a neskôr)
(**)Údaje sčítania z roku 1910 (podobne z roku 1900) sú skreslené v neprospech Nemaďarov najmä v dôsledku zvláštne definovanej otázky, ktorú implementovali maďarskí sčítací komisári (pozri *), ďalej skreslenie dokazuje nesúlad čísiel s vývojom pôrodnosti a úmrtnosti jednotlivých národností[2] a demograficky nemožné prírastky maďarského obyvateľstva v jednotlivých obciach oproti predošlým sčítaniam (tzv. štatistická maďarizácia).[3]
(***) Ak toto číslo porovnáme s údajom z roku 1941 a číslami výmeny obyvateľstva vyjde nám aj na úrovni oficiálnej štatistiky „deficit“ vo výške 22 037 Slovákov.

Prema mađarskim službenim statistikama, u Mađarskoj je 2001. živjelo 39.266 Slovaka.[4] Statistički su 2001. bili treća po brojnosti nacionalna manjina u Mađarskoj.

18.057 stanovnika Mađarske govori slovački s članovima obitelji ili prijateljima, a 26.631 ima afinitet s kulturnim vrijednostima i tradicijama slovačkog naroda.[5]

Poznati Slovaci s područja današnje Mađarske[uredi | uredi kôd]

Do 1918.[uredi | uredi kôd]

Od 1918.[uredi | uredi kôd]

Vidi još[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. Bobák J. Maďarská otázka v Česko-Slovensku 1944-1948
 2. Deák, L. Viedenská arbitráž 2. november 1938 Dokumenty I.
 3. Mesároš J. Zložité hľadanie pravdy o slovenských dejinách
 4. Mađarski statistički ured Stanovništvo po nacionalnim/etničkim skupinama
 5. Mađarski statistički ured. Inačica izvorne stranice arhivirana 14. travnja 2011. Pristupljeno 3. travnja 2010.