Slum

Izvor: Wikipedija
Ovo je glavno značenje pojma Slum. Za selo u Istri, kod Buzeta pogledajte Slum (Lanišće).

Slam predstavlja kaotično područje nekog grada koje ima lošu socijalnu, ekonomsku i estetsku formu.