Suvremena pitanja

Izvor: Wikipedija


Suvremena pitanja, časopis iz Bosne i Hercegovine na hrvatskome jeziku. List je ogranka Matice hrvatske u Mostaru.

Pokrenut je 2006. godine u Nakladi Ogranka Matice Hrvatske u Mostaru. Ime je posuđeno od Hercegovačke franjevačke provincije koja je prije i za vrijeme II. svjetskog rata imala ediciju pod nazivom - Savremena pitanja), s podnaslovom - Časopis za prosvjetu i kulturu. Razlozi: U BiH nije bilo časopisa u koji bi se tematski i izravno obrađivala pitanja prosvjete i kulture sa stručnog i promidžbenog aspekta.

Namjena: Časopis je namijenjen znanstvenoj, stručnoj, kulturalnoj, prosvjetnoj i inoj javnosti u BiH, primarno Hrvatskoj, ali i ostaloj, sa svrhom promidžbe znanosti, prosvjetne djelatnosti i kulture uopće. Ciljana skupina čitatelja su uposlenici u prosvjetnim i kulturalnim ustanovama.

Sadržaj[uredi | uredi kôd]

Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove s temama iz područja prosvjete i kulture. Okvirno, časopis prati aktualnosti iz reforme obrazovanja u BiH u različitim stupnjevima obrazovanja (predškolsko, osnovnoškolsko, srednje, više i visoko), segmentima kulture (arhiv, kazalište, muzejska djelatnost, arheologija, tehnička kultura, izdavaštvo, likovnost, pisana, materijalna i nematerijalna baština i druga područja). Književni prilozi s temama iz prosvjetnoga i kulturnoga života (kratke priče, novele, zanimljivosti, zapisi i dr.) Ostali prilozi (prikazi knjiga, vijesti o događajima vezanim za prosvjetu i kulturu. u Časopisu surađuju prosvjetni djelatnicim iz svih škola u BiH te iz inozemstva, djelatnici iz javnih i ostalih ustanova koje se bave kulturom.

Nosivi članci se recenziraju i razvrstavaju u kategorije: Izvorni znanstveni članak – original (scientific) paper, Pregledni članak – review, Prethodno priopćenje – preliminary communication, Izlaganje (priopćenje) sa znanstvenog skupa –conference paper, Stručni članak Poželjan opseg za znanstvene radove je do 16 kartica (30x60), a za ostale priloge do 8 kartica. Prema opsegu, orijentacijski u časopisu se predviđa: 2/5 časopisa čine teme iz prosvjete koje se odnose na sve stupnjeve obrazovanja; 1/5 znanstveni ili stručni radovi iz prosvjetne i kulturalne baštine; 1/5 na kulturalne teme iz raznih područja; 1/5 književni prilozi iz prosvjetnog i kulturalnoga života. Opseg: Časopis ima c/c 180 -220 stranica format 24/15 cm. Tiraža časopisa je 500 primjeraka.

Izlazi 2 puta godišnje (krajem kalendarske godine i krajem školske godine). Suvremena pitanja od 2012. godine izlaze u sunakladništvu Matice Hrvatske u Mostaru i Fakulteta prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Časopis je referiran u Central und Easten Europaen Online Library/ Frankfurt am Main/ Inicijator, pokretač, prvi i aktualni glavni i odgovorni urednik Časopisa je Ivan Sivrić.

Izvori[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]