Veksilologija

Izvor: Wikipedija

Veksilologija, također i zastavoslovlje[1][2][3] ili stjegoslovlje,[4][5] je znanost koja se bavi proučavanjem svih aspekata zastava i njihove upotrebe i spada u grupu pomoćnih povijesnih znanosti. Također se smatra i granom suvremene primijenjene umjetnosti.

Termin veksilologija prvi je upotrijebio 1958. godine dr. Whitney Smith (SAD), autor mnogih knjiga i članaka vezani za tu temu. Riječ je sinteza latinske riječi vexillum i sufiksa -logija što znači "znanost o". Vexillum je označavala poseban tip zastave kojeg su upotrebljvalji rimski legionari u klasničnoj eri Rimskog Carstva.

Veksilologija se prvotno uzimala za poddisciplinu heraldike, iako se i danas javljaju takvi zagovornici, a prema drugima smatrala se granom semiotike (znakoslovlja). Njezina funkcija formalno je definirana u Ustavu FIAV-a (Fédération internationale des associations vexillologiques - Međunarodna federacija veksiloloških udruga) kao "stvaranje i razvoj korpusa znanja o zastavama svih vrsta, njihovih formi i funkcija, te znanstvenih teorija i principa utemeljenih na tom znanju."

Osoba koja se bavi proučavanjem zastava naziva se veksilolog, a osoba koja se bavi dizajniranjem i crtanjem zastava veksilograf.

FIAV[uredi | uredi kôd]

Zastava Fédération internationale des associations vexillologiques.

Veksilolozi su aktivni u nekoliko nacionalnih udruga, koji su udružene u Međunarodnu federaciju veksiloloških udruga - FIAV (Fédération internationale des associations vexillologiques). FIAV je međunarodna federacija koju čine 51 regionalne, nacionalne i multinacionalne udruge i institucije koje se bave veksilologijom. FIAV je provizorno organizirana 3. rujna 1967. na II. međunarodnom kongresu veksilologije u Rüschlikonu, Švicarska, a službeno je osnovana 7. rujna 1969. na III. međunarodnom kongresu veksilologije u Bostonu, Massachusetts, SAD. Svake druge godine FIAV organizira međunarodni kongres.

Veksilološki simboli[uredi | uredi kôd]

Nacionalne zastave mogu se podijeliti prema namjeni u šest osnovnih skupina, prema upotrebi na kopnu odnosno na moru, te prema tome tko zastave ističe (civili, država ili vojska). Sustav označavanja namjene zastave zasnovan na ovoj podjeli popularizirao je W. Smitha u svojih nekoliko knjiga o zastavama, a sustav je prihvatio i FIAV. Taj sustav se često naziva sustav "šest točaka u mreži" ili FIS - Flag Identification System (sustav identifikacije zastave) - FIAV 111111.svg. Originalni sustav W. Smitha sastoji se od skupine točaka od dva reda po tri točke. Gornji red označava korištenje na kopnu, a donji na moru. Prvi stupac slijeva prikazuje da se zastava koristi za privatnu upotrebu, srednji da je za javnu/državnu upotrebu, a desni označava vojnu upotrebu.

  • FIAV 100000.svg Civilna zastava – koriste je privatne osobe na kopnu
  • FIAV 010000.svg Državna zastava – koriste je državne institucije na kopnu
  • FIAV 001000.svg Ratna zastava – koristi je kopnena vojska
  • FIAV 000100.svg Civilna pomorska zastava – koristi se na privatnim plovilima (trgovačka zastava)
  • FIAV 000010.svg Državna pomorska zastava – koristi se na plovilima u vlasništu države (nenaoružanim)
  • FIAV 000001.svg Ratna pomorska zastava – koristi je ratna mornarica.

Prema tome, simbol FIAV 001001.svg označava zastavu koju koriste samo oružane snage, odnosno vojska na kopnu i moru, dok simbol FIAV 111000.svg označava zastavu koja se upotrebljava samo na kopnu.

Osim "točaka u mreži" FIAV sustav oznaka (FIS) sadrži i oznake koje pokazuju još neke aspekte zastava:

FIAV normal.png Normalna - zastava u normalnoj upotrebi, bez posebnih opaski. Ističe se vodoravno.
FIAV proposal.png Prijedlog - prijedlog za zastavu; dizajn koji nije nikad primijenjen u praksi.
FIAV reconstructed.svg Rekonstrukcija - slika konstruirana prema nedovoljno preciznom opisu ili drugom nepotpunom izvoru.
FIAV reverse.svg Naličje - Dizajn prikazan s naličja zastave.
FIAV variant.svg Inačica - Jedna od dviju ili više inačica istog temeljnog dizajna.
FIAV alternate.png Alternacija - Jedna od dviju ili više zastava koje se mogu upotrijebiti simultano ili pod posebnim uvjetima za istu funkciju.
FIAV defacto.svg De facto - Zastava u upotrebi, ali bez zakonskog odobrenja.
FIAV twosided.svg Dvostrana - Naličje nije istog dizajna kao što je prikazan na prednjoj strani.
FIAV sinister.svg Lijevo koplje - Naličje ili važnija strana zastave vidi se kad je zastavno koplje prikazano s promatračeve lijeve strane
FIAV historical.svg Povijesna - Zastava koja se ranije koristila, ali se više službeno ne koristi.
IFIS Vertical exclusive.png Okomita - stiče se okomito ovješena o prečku.

Poveznice[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]