Versifikacija

Izvor: Wikipedija

Versifikacija ili hrv. stihotvorstvo (lat. versus - redak, stih) znanost je o građenju stihova, skup pravila koja opisuju način stvaranja stihova i ostvarivanja pjesničkog ritma. U tom smislu istoznačna je terminima metrika i prozodija. Dijelom je književne teorije.

U širem smislu versifikacija označava stihotvorstvo, kovanje stihova, pretvaranje proznog teksta u stihovni.

Podjela[uredi | uredi kôd]

Najčešće razlikujemo tri metrička sustava:

 • kvantitativnu versifikaciju
 • silabičku versifikaciju
 • tonsku ili akcenatsku versifikaciju

Posljednja dva metrička sustava mogu se kombinirati u jedan, silabičko-akcenatski.

Kvantitativna versifikacija[uredi | uredi kôd]

Također se naziva antičkom, klasičnom ili metričkom versifikacijom.

Razvila se u starogrčkoj poeziji, i koristila u latinskoj poeziji. Stihovi su se pjevali ili govorili na način da su se mogli razlikovati dugi i kratki slogovi. Temelj ritmičke organizacije bila je pravilna izmjena dugih i kratkih slogova, pri čemu je dugi slog trajao dvostruko duže od kratkoga. Dugi slog naziva se arza, traje dvije mòre, a označuje se znakom makrón "—". Kratki slog naziva se teza, traje jednu mòru, a označava se znakom breve "∪" .Osnovna ritmičko-melodijska jedinica naziva se akcentska stopa, i sastoji se od dvaju ili više slogova. Postoji tridesetak vrsta stopa, od kojih su najpoznatije:

 • prihij ∪ ∪
 • trohej ili horej — ∪
 • jamb ∪ —
 • spondej — —
 • daktil — ∪ ∪
 • amfibrah ∪ — ∪
 • anapest ∪ ∪ —
 • tribrah ∪ ∪ ∪
 • molos — — —
 • kretik — ∪ —
 • bahkej ∪ — —
 • palimbahkej — — ∪

Prema broju i vrsti stopa određivale su se vrste stihova, nazvane uglavnom prema broju stopa:

 • tetrametar - stih od četiri stope
 • heksametar (šestomjer) - stih od 6 stopa, tvori se od pet daktila (od kojih se prva četiri mogu zamijeniti i spondejom (peti vrlo rijetko)) i jednog spondeja ili troheja - Ilijada, Odiseja, Eneida, Metamorfoze

Heksametar se u antici često vezivao, uz pentametar, u elegijski distih. Povezivanjem stihova u veće cjeline nastajale su strofe. Najpoznatije antičke strofe su alkejska (dva jedanaesterca, deveterac i deseterac), nazvana prema pjesniku Alkeju, i sapfička (tri jedanaesterca i peterac), nazvana prema pjesnikinji Sapfi.[1]

Silabička versifikacija[uredi | uredi kôd]

Temelj ritmičke organizacije čini načelo nizanja stihova jednake duljine, tj. stihova s jednakim brojem slogova u svakom stihu. Ovaj se oblik versifikacije pojavljuje od srednjeg vijeka, a veže se uz pojavu književnosti na narodnim jezicima. Dužina i kratkoća u tim jezicima nemaju isto značenje i ulogu kao u starogrčkom ili latinskom jeziku. Pri ritmičkoj organizaciji stihova važno je načelo istog broja slogova u svakom stihu, i pojava cezure (stanke) u duljim stihovima. Silabička versifikacija vrste stihova razlikuje prema broju slogova i položaju cezure. Prema tome razlikujemo osmerac, deseterac, dvanaesterac, ... Važna je i rima, koja pomaže ritmičkoj organizaciji stihova.

Cezura je u antičkom pjesništvu odmor u stihu uvjetovan tehnikom daha kod pjevanja ili govorenja stihova. U modernom pjesništvu, cezura je stalna granica među rječima iza nekog sloga koja dijeli stih na manje dijelove.[1]

Tonska (akcenatska) versifikacija[uredi | uredi kôd]

Na temelju uvjerenja kako je za stih važna pravilnost između naglašenih i nenaglašenih slogova, stvoren je tonski sustav versifikacije, koji u obzir uzima isključivo broj i raspored naglasaka u stihu, dok broj nenaglašenih slogova može varirati.[1]

Akcenatsko-silabička versifikacija[uredi | uredi kôd]

Silabička i tonska versifikacija često se povezuju u sustav u kojem i broj slogova, ali i raspored naglasaka imaju jednako vrijednu ulogu.[1]

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. a b c d Filipović, Ružica. 2015. Hrvatski jezik za državnu maturu 3 izdanje. Element d.o.o. str. 10. ISBN 9789531972901