Wikipedija:Administratori/Prijedlog promjena pravila2016

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Pravila za glasovanja na hrvatskoj wikipediji, 2016. (hr.wikipedia.org)

Ovo je prijedlog pravila o glasovanjima koja obuhvaća sljedeće

 • opće glasovanje
 • glasovanje za izabrani članak, ili za jubilarni članak
 • glasovanje za administatorima, patrolera ili neke druge dužnosti koja ima ovasti ili alatke koje nisu dostupne običnim suradnicima i ovo obuhvaća biranje administrator, patrolera, ili nege druge dužnosti i/ili skidanje neke ovlasti na koja je dana na povjerenje suradnicima. Na stranici za razgovor možete dati svoje komentare i prijedloge.

Glasovanje o ovom prijedlogu će biti pokrenuto nakon rasprave, odnosno postignutog konsenzusa.


Napomene[uredi kôd]

 • ako se bilo gdje spominje rod, tada se to odnosi na osobe bilo kojeg spola
  • npr. suradnik obuhvaća pojmove: suradnik i suradnica


Svrha pravila i stupanje na snagu[uredi kôd]

 • Ovo pravilo primjenjuje se :
  • Opće glasovanje kao načina riješavanje sporova, ili donošenje odluka
  • Glasovanje za izabrani članak ili jubilarni članak
  • Za izbor sljedećih funkcija: Administrator, patroler i druge funkcije i ovlasti
 • Ovo pravilo primjenjuje se od: <datum>

Definicije[uredi kôd]

 • Patroler
  • Osoba koja provjerava promjene u glavnom sadržaju, koji otklanjaju po mogućnosti odklanjaju sadržaj koji nije prema standardima wikipedije
 • Suradnik
  • osoba koja ima prijavljeni račun za rad na wikipediji
 • Kandidat
  • suradnik/suradnica koji se predlaže za funkciju za koju se raspisuju izbori
 • Staž kandidata
  • uvjete koje zadovoljava kandidat, tj. broj dana od stvaranja računa i broj promjena u glavnom imenskom prostoru
 • Glavni imenski prostor
 • Administrator
  • suradnik koji ima posebne alatke koje davaju više funkcija na wikipediji nego što je moguće sa suradničkim računom
 • Aktivni administrator
  • administrator koji/koja tijekom posljednjih 365 dana do trenutka početka glasovanja imaju više od 100 doprinosa u glavnom imenskom prostoru
  • koji/koja trenutno nisu na wiki odmoru ili na nekom drugom valjanom izbivanju koji je u duljini trajanja manji od 9 mjeseci

Opća pravila za glasovanje[uredi kôd]

Glasovanje za izabrani članak, ili za jubilarni članak[uredi kôd]

Glasovanje za ovlaštene dužnosti[uredi kôd]

Izbor administratora[uredi kôd]

Uvjeti[uredi kôd]

 • Ako kandidat za administratora nije patroler niti bivši administrator, tada mora zadovoljavati ove minimalne uslove (staž kandidata):
  • Imati minimum 12 mjeseci rada na wikipediji i najmanje 2000 promjena u glavnom imenskom prostoru.
  • 500 promjena u glavnom imenskom prostoru na wikipediji u zadnjih 12 mjeseci od dana kandidiranja
  • Nije bio isključen iz rada wikipedije na dulje od mjesec dana u roku od zadnjih 12 mjeseci od kandidature
 • Ako su kandidati patroleri ili bivši administratori tada se moraju zadovoljavati sljedeći uvjeti
  • Patroleri
   • mora imati najmanje 30 dana staža kao patroler
   • imati 500 pregledanih izmjena kao patroler
  • Bivši administratori
   • kojem adminska prava nisu oduzeta od zajednice
   • najmanje 500 doprinosa u glavnom imenskom prostoru u zadnjih 12 mjeseci od dana kandidature
 • Iznimke i posebni slučajevi
  • Kraći staž kandidata dozvoljen je ako postoji konsenzus administratora

Provjera[uredi kôd]

 • Za sve podatke o ukupnom broju izmjena po imenskim prostorima mjerodavan je jedino alat X!'s Tools na toolserveru (pod pretpostavkom da pokazuje svježe podatke).
 • Potrebno je provjeriti da li je ovo prva kandidatura za ovog suradnika ili su bili suradnici kojima su adminska prava bila oduzeta. Ako ovo nije slučaj tada vrijede pravila: Ograničavanje ponovnog kandidiranja
 • Svaka suradnik koji se kandidira za funkciju bit će provjereni s check user alatkom da se proveri da li kandidat čarapara

Kandidiranje za privilegirane funkcije na hrvatskoj wikipediji[uredi kôd]

Vrijeme kada se mogu raspisati izbore za administratore[uredi kôd]
 • Izbori za nove kandidate se mogu se raspisati, ako ima kandidata
  • Svake parne kalendarske godine
  • Vanredno
   • Ako postoji potreba za novim administratorima tj. ako je broj administrator pao ispod 7 ili ako od zajednice ako ima najmanje 20 potpisnika koji u tom trenutku koji imaju pravo glasa
   • Konsenzusom administratora
Pravo predlaganja[uredi kôd]
 • Pravo predlaganja administratora imaju suradnici sa 6 mjeseci rada na wikipediji i najmanje 500 doprinosa u glavnom imenskom prostoru.
 • Suradnik ima pravo samonominiranja.
 • Prijedlog o kandidaturi mora dobiti potvrdu od najmanje 5 suradnika
  • Potvrda je moguća samo od onih suradnika koji imaju pravo glasa na izborima za administratore prema trenutnim pravilima (pogledaj:pravo glasa)
 • Prijedlog za novog administratora treba staviti na podstranicu (na taj način se lakše može vidjeti povijest svakog glasovanja).
 • Suradnik se može predložiti za više funkcija u isto vrijeme (provjeritelj, birokrat i slično).
Prihvaćanje kaditature i povlačenje[uredi kôd]
 • Svaki kandidat koji se nije samonominirao mora izričito prihvatiti svoju kandidaturu na stranici na kojoj je kandidatura istaknuta
 • Kandidat može u bilo kojem trenutku povući svoju kandidaturu

Pravo glasa[uredi kôd]

 • Pravo glasa kod izbora za administratora imaju suradnici koji do trenutka početka glasovanja:
  • imaju najmanje 6 mjeseci rada na wikipediji
  • najmanje 500 doprinosa u glavnom imenskom prostoru.
  • najmanje 15 radnih dana u dva mjeseca koja prethode glasovanju
  • najmanje 50 kb sadržaja postavljenog u glavni imenski prostor u dva mjeseca koja prethode glasovanju ili najmanje 400 ispatroliranih promjena u dva mjeseca koja prethode glasovanju
 • Pravo glasa kod izbora za administratora nemaju suradnici koji:
  • ne ispunjavaju jedno od gornjih pravila
  • tijekom posljednjih 365 dana do trenutka početka glasovanja imaju manje od 100 doprinosa u glavnom imenskom prostoru.
 • Pravo glasa kod izbora za administratora nemaju suradnici koji su se na stranicama za razgovor, svojim suradničkim stranicama, ili drugdje, izjasnili da više ne žele doprinositi na Wikipediji na hrvatskom jeziku.
  • Pravo glasa takvim suradnicima vraća se samo ako se izjasne da ponovo žele doprinositi na ovome projektu i to pod uvjetom da od toga trenutka do trenutka početka glasovanja imaju 6 mjeseci rada i 500 izmjena u glavnom imenskom prostoru.

Proces glasovanja[uredi kôd]

 • Prije poGlasovanje počinje najranije dva sata nakon što je kandidatura prihvaćena i nakon što je oglas o glasovanju postavljen na glavnoj stranici wikipedije.
 • Glasovanje traje 14 dana od dana, sata i minute kada je pokrenuto glasovanje.
 • Svi administratori na ovoj wikipediji moraju biti obavješteni preko e-maila o započetom glasovanju
 • Aktivni administratori obvezni su glasovati na izborima za dužnosti, osim ako imaju valjanu ispriku.
 • Svaka osoba ima pravo na samo jedan glas. Osobe s više suradničih računa moraju rabiti samo jedan od svojih računa tokom glasovanja.
 • Na stranicama za glasovanje postavit će se sljedeća oznaka
 • Osobe koje imaju mnogostruke suradničke račune moraju glasovati samo s jednog računa.
 • Pri izboru za administratora, glasuje se jedna od dvije mogućnosti:
  • ZA ZA {{ZA}}
  • PROTIV PROTIV {{PROTIV}}
 • Nakon obavljenog glasovanja nije moguće naknadno promjeniti glas, osim ako se može dokazati da je glasovanje bilo nelegalno ili prislino
 • NEUTRALAN NEUTRALAN {{NEUTRALAN}} nije valjani oblik glasovanja, svako glasovanje NEUTRALAN NEUTRALAN brojat će se kao nevažeći glas. Komentari suradnika i glas bit će prekrižen kao nevažeći.
 • Ako kandidat povuče svoju kandidaturu tokom glasovanja, u tom se slučaju glasovanje broji kao da suradnik nije izabran
 • U slučaju da se suradnik predlaže za dvije ili više funkcija (provjeritelj, birokrat i slično), potrebno je napraviti odvojena glasovanja za sve funkcije.
Prag za valjano glasovanje[uredi kôd]
 • Prilikom glasovanja potrebno je da glasovanju pristupi najmanje 20 suradnika koji imaju pravo glasovanja, ako ima manje od 20 suradnika tada zajednica mora promjeniti pravila.

Očitavanje ishoda[uredi kôd]

 • Svi glasovi se prebrojavaju, i na kraju glasovanja piše se sljedeće:
  • Ukupan broj ZA ZA
  • Ukupan broj PROTIV PROTIV
  • Ukupan broj NEUTRALAN NEUTRALAN
  • Ukupan broj nevažećih glasova
  • Ukupan broj glasova = ZA ZA + PROTIV PROTIV + NEUTRALAN NEUTRALAN + nevažeći
 • Izbori su valjani ako ima 20 ili više valjanih glasova, ako nema 20 ili više valjanih glasova tada se izbori poništavaju.
 • Za izbor ZA ZA administratora ili za neku funkciju za koju se glasuje je potrebno imati 50% + 1 glas ZA od ukupnog broja glasova, bez obzira na glasove PROTIV, NEUTRALAN i nevažećih glasova. {{Rezultat glasovanja | za = <broj ZA> | protiv = <broj Protiv>}}
  • Primjer uspješne kandidature
51% 49%
  • Primjer neuspješne kandidature
49% 51%
 • U slučaju ishoda s jednakim brojem glasova ZA i PROTIV administratori wikipedije imaju:
  • primjer
50% 50%
  • Svaki NEUTRALAN glas brojit će se kao nevažeći, komentari i glas suradnika koji je ovako glasao bit će prekrižen.
  • Komentari nevažećih glasova i njihovi komentari bit će prekriženi
  • Ako nije moguće dobiti rezultat glasovanja koristeći gore navedena pravila, tada će administrator imati pravo u ovom slučaju poništiti glasovanje.

Provjera glasova[uredi kôd]

 • Nakon obavljenog glasovanja, 10% suradnika koji su sudjelovali u glasovanju bit će podvrgunuti Check User ispitivanju. Rezultati tog ispitivanja bit će oglašeni na stranicama za razgovor koje su se stvorile za izbor kandidat(a)
 • Ako su nepravilnosti uočene korisit će se standardni postupak koji je objašnjen u rješavanje sporova

Gubitak statusa[uredi kôd]

 • Administrator može izgubiti status:
  • Neaktivnošću:
   • manje od 100 uređivanja glavnom imenskom prostru u kliznom rasponu od 365 dana
   • ako će opravdano izbivanje ili wiki odmor trajati dulje od 9 mjeseci
  • Vlastitim zahtjevom na Meti
  • Glasovanjem zajednice (pri čemu su uvjeti za predlagača skidanja ovlasti ista kao i kod biranja )
  • derilikcija dužnosti:
   • neglasovanje na izborima za adminstratore bez valjane isprike
   • zlorabljenje ovlasti
   • rad u protivnosti odredbama wikipedije i zajednice okupljene oko nje
Proces glasovanja kod gubitka statusa[uredi kôd]
 • Kod glasovanja za skidanje ovlasti, uvjeti za stjecanje prava glasa, kao i uvjeti za predlagača, jednaki su kao i kod biranja novog administratora.
 • Suradnik koji predlaže skidanje ovlasti administratora na stranici Zahtjev za mišljenje administratora mora jasno navesti što je administrator radio protiv pravila i/ili duha wikipedije, te gdje je i kako zloporabio ovlasti, ako je toga bilo. Također, na istoj je stranici potrebno uredno dokumentirati svoje tvrdnje s poveznicama na dokaze ili s detaljnim objašnjenjima, nakon čega će administratori, osim onoga čije se razrješenje traži, u roku od 7 dana odlučiti je li zahtjev opravdan ili ne te, ako je opravdan, pokrenuti glasovanje za skidanje ovlasti.
 • Za očitavanje ishoda glasovanja vrijede ista pravila koja su navedena u poglavlju očitavanje ishoda.
Prag za valjano glasovanje[uredi kôd]
 • Prilikom glasovanja za skidanje ovlasti potrebno je da glasovanju pristupi najmanje 20 suradnika koji imaju pravo glasovanja.

Dodatni uvjeti[uredi kôd]

 • Kod svake promjene pravila za izbor administratora, svi se administratori podvrgavaju reizboru glasovanjem zajednice po novim pravilima.
 • Nakon dvije godine vršenja dužnosti administratoru se poništava status i isti ide na reizbor glasovanjem zajednice.

Ograničavanje ponovnog kandidiranja[uredi kôd]

 • Višestruke kandidature:
  • na izbornoj stranici potrebno staviti popis svih neuspjelih kandidatura suradnika s poveznicama na prijašnje izbore stranice
  • Između neuspjelog i ponovnog glasovanja mora proći:
   • najmanje 6 mjeseci nakon neuspješnog izbora
  • neuspješni izbor za jednu funkciju ne mora značiti da se osoba se može natjecati za drugu ako zadovoljava minimalne uvjete
 • Ako se administrator zbog opravdanih razloga (bolest, nedostatak vremena i sl.) svojevoljno odrekne svojih prava, može se ponovo kandidirati bez obzira koliko je puta prije toga bio kandidatom za administratora.
  • na izbornim stranicama potrebno je navesti koliko su dugo bili administratori, kada su prestali biti administratori i iz kojih razloga su prestali biti administratori

Rješavanje sporova[uredi kôd]

Valjanost izbora - višestruko glasovanje[uredi kôd]

Ako se rezultat ili valjanost izbora zbog višestruko glasovanje dovede u pitanje potrebno je zaprimiti pritužbu na stranicama za razgovor izborne stranice na kojoj se mora dobiti potpis najmanje 33 % glasača.

Najprije se započinje sa sljedećim:

 • Sve suradnike koji su glasovali provjerit će se:
  • jesu li imali pravo glasa prema pravilima.
  • jesu li glasovali samo jednom.
  • Check user provjere svih suradnika koji su glasovali tijekom izbora.

Nepravilnosti uočene spomenutom provjerom bit će riješene standardnim postupcima u skladu s pravilima ove Wikipedije i dodijelit će se standardne kazne koje su propisane u poglavlju:kazne

Opće nepravilnosti[uredi kôd]

Opće nepravilnosti bit će riješene standardnim postupcima za rješavanje problema u skladu s pravilima ove Wikipedije.


Agitiranje na glasovanje odnosno canvassing[uredi kôd]

 • pozivanje suradnika s drugih wikipedija da glasuju za izbor adminstratora na ovoj wikipediji nije dozvoljeno
 • za agitiranje suradnika slijede propisane kazne

Kazne[uredi kôd]

Za dokazane prekršaje propisat će se sljedeće kazne:

 • Glasovanje s više računa
  • blokiranje svih dokazanih sekundarnih računa zauvijek
  • prvi prekršaj
   • blokiranje primarnog računa na rok od godinu dana
  • drugi prekršaj
   • blokiranje primarnog računa zauvijek
   • nemogućnost povratka na wikipediju
 • Agitiranje za glasove:
  • brisanje glasa suradnika koji je agitirao i svih onih koji su bili pozvani
  • prvi prekršaj
   • opomena na stranicama za razgovor suradnika
  • drugi prekršaj
   • blokiranje suradnikova računa na mjesec dana
  • treći prekršaj
   • blokiranje suradnikova računa na godinu dana
  • četvrti prekršaj
   • blokiranje suradnikova računa zauvijek
   • nemogućnost povratka na wikipediju