Kompatibilnost

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Kompatibilnost ili računalaska kompatibilnost je pojam koji se koristi u industriji sa kojim se objašnjava mogućnost korištenja perifernih uređaja, sklopovskih modula, i programa iz jedne generacije računala na drugoj generaciji, ili mogučnost sličnog korištenja sklopovlja ili softwera jednog proizvođača računala na liniji računala na drugog proizvođača. Kompatiblisnost jest u stvari sukladnost, i u jednom komplesksom sistemu sukladnost je važna ako taj sustav želi raditi bez većih poremećaja. Ovaj pojam je bio veoma važan u računalskoj industriji, jer svaka odluka u razvoju jednog računala na sklopovskoj razini, te na razini operacijskog sistema bi na neki način obezvrijednjivalo sklopovolje, periferne uređaje i software koji su potrošaći posjedovali. U novije vrijeme, softverska kompatiblinost je manje važna jer je moguće oponašati (emulirati) jedan računalski sistem na drugom, a padom cijene sklopovlja i perifernih uređaja sklopovska. Kompatiblinost (sukladnost) lakše se može postići ako su standardi dostupni svim proizvođaćima i razvijateljima, bilo da su standardi na razini sklopovlja ili softwarea (npr. API).