Kosinus

Izvor: Wikipedija
Kosinus
Osnovne osobine
Parnost parna
Period
Specifične vrijednosti
Nule -{k}-π
Lok. maksimumi (2kπ 0,1)
Lok. minimumi ((2k +1) π, -1)
Specifične osobine
Prijevoji (2k +1 / 2) π
Ulazak u nulu pod kutom π/4
Promjenljiva -{k}- je cijeli broj.

Kosinus je trigonometrijska funkcija koja se za neki kut definira kao odnos duljina hipotenuze i pripadajuće katete nad njime konstruiranim pravokutnim trokutom.

Veza sa sinusom[uredi | uredi kôd]

Simetrije kruga dat će nam direktnu vezu kosinusa sa sinusnom funkcijom. Naime, ako pobliže pogledamo jediničnu kružnicu, uočit ćemo da se vrijednosti kosinusa potpuno poklapaju s vrijednostima sinusa ako za početni kut promatramo i to uz (uobičajenu) pozitivnu orijentaciju, tj. suprotno od kazaljke na satu.

Sada je jasno da iz ove veze slijedi poznati identitet: .

Otuda dobivamo posve ekvivalentnu jednakost: . Otuda je očito da je graf funkcije kosinus identičan sinusu, samo je graf kosinusa pomaknut od grafa sinusa za ulijevo.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]

SinusKosinusTangensKotangensSekansKosekans
Funkcijasin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Inverznaarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Hiperbolnash(x)ch(x)th(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Inv. hiperbolna Arsh(x) Arch(x) Arth(x) Arcth(x) Arsech(x) Arcosech(x)