Lorentzov faktor

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži
Datoteka:Lorentz factor (km-s).svg
Lorentzov faktor predstavljen kao funkcija , gdje je

Lorentzov faktor je uobičajen termin u posebnoj teoriji relativnosti, nazvan po nizozemskom fizičaru Hendriku Antoonu Lorentzu.

Uobičajeno see definira sa

gdje je

brzina u mjereno jedinicom c, brzinom svjetlosti. Primjetite da ako je tangens = β, tada je γ = kosinus r. Ovdje je r poznat kao ubrzivost. Ubrzivost je svojstvo zbrojivosti relativnih brzina, korisno svojstvo koje brzine u posebnoj relativnosti ne posjeduju. Ponekada se za Lorentzov faktor upotrebljava oznaka Γ.

Lorentzov faktor primjenjuje se u posebnoj relativnosti na vremensku dilataciju, kontrakciju dužine i relativističku masu relativnu u odnosu na masu mirovanja. Objekt koji se giba u odnosu na promatrača bit će viđen kao objekt u sporom gibanju multiplikacijom aktualno proteklog vremena sa γ. Njegova će duljina biti izmjerena kraćom dijeljenjem lokalne duljine sa γ. Svi paradoksi posebne relativnosti razrješavaju se odgovarajućom vizualizacijom desinkronizacije.

Tablica[uredi VE | uredi]

%c Lorentzov faktor recipročno
0 1.000 1.000
10 1.005 0.995
50 1.155 0.867
90 2.294 0.436
99 7.089 0.141
99.9 22.366 0.045

Za veliki γ: