Opseg

Izvor: Wikipedija

Opseg je duljina zatvorene krivulje.

Izračunavanje opsega pravilnih likova sa stranicama u ravnini je intuitivno, dok je izračunavanje opsega kružnice i elipse bio zadatak koji su rješavali starogrčki matematičari.

Formule za opseg mnogokuta[uredi | uredi kôd]

lik formula varijable
trokut gdje su a, b i c duljine stranica trokuta.
romb gdje je a duljina stranice.
pravokutnik gdje je a širina, a b visina pravokutnika.
mnogokut gdje je ai duljina i-te stranice n-terokuta.
jednakostranični mnogokut gdje je a duljina stranice, a n broj vrhova.
pravilni mnogokut gdje je n broj vrhova, a b udaljenost središta i nekog vrha mnogokuta.

Opseg kružnice[uredi | uredi kôd]

Opseg kružnice računa se po sljedećoj formuli:

gdje je r polumjer kružnice, a π je matematička konstanta pi.