Krivulja

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search
Cikloida nastaje gibanjem kružnice po pravcu.

Krivulja je neprekidna linija, ili točnije rečeno, jednodimenzionalni skup točaka.
Ravninska krivulja je krivulja kojoj su sve točke u jednoj ravnini, npr. kružnica, elipsa, hiperbola, parabola, spirala, kardioida, astroida, cikloida, Gaussova krivulja, Arhimedova spirala.
Prostorna krivulja je krivulja u prostoru, npr. loksodroma.

Loksodroma je spirala na sferi.