Popis numeriranih kometa

Izvor: Wikipedija

Popis numeriranih kometa. Ovo je popis periodičnih kometa koje je numerirao Centar malih planeta (Minor Planet Center) nakon što su promatrane barem u dvama navratima.[1] Od listopada 2018. 375 je numeriranih kometa (1P–375P), većina ih je iz Jupiterove obitelji (JFC). 27 je kometa Enckeove vrste (ETC), 14 Halleyeve vrste (HTC), 4 Hironove vrste (CTC) i jedan and one dugoperiodni komet (primjerice 153P). Brojni od ovih kometa su kometi blizu Zemlje (eng. near-Earth comet, NEC). Uz to je 8 numeriranih kometa nečalno svrstano pod male planete - pet kometa glavnog pojasa (MBC), dva centaura (CEN) i jedan asteroid Apollo – i pokazuju osobine i asteroida i kometa.

Povremeno se kometi raspadnu u višestruke komade, jer komadi što otpadaju s kometa mogu prouzročiti da se raspadne na dva ili više komada. Krajnji je primjer 73P/Schwassmann–Wachmann, koji se raspao u više od 50 komada za vrijeme svog perihela 1995. godine.

Za širi popis Jupiterove obitelji kometa i Halleyeve vrste kometa uključujući nenumerirana tijela, vidi popis periodičnih kometa.

Popis[uredi | uredi kôd]

Oznaka kometa Otkrivatelj ili imenitelj Ophodno vrijeme
(godine)
Velika poluos
(AU)
Inklinacija
(°)
Eksc.
uk./
aps. mag (M1)
Klasa NEC Ref
1P/Halley E. Halley 75,32 17,834 162,26 0,967 5,5 Halleyeva jest JPL
2P/Encke J. Encke 3,30 2,215 11,781 0,848 14,2 Enckeova jest JPL
3D/Biela W. Biela 6,65 3,535 13,216 0,751 7,1 Jupiterova jest JPL
4P/Faye Faye 7,52 3,838 9,070 0,570 10,9 Jupiterova - JPL
5D/Brorsen T. Brorsen 5,46 3,101 29,382 0,810 8,3 Jupiterova jest JPL
6P/d'Arrest H. d'Arrest 6,56 3,504 19,482 0,611 14,8 Jupiterova - JPL
7P/Pons-Winnecke J.-L. Pons
F. Winnecke
6,32 3,419 22,335 0,638 13,0 Jupiterova jest JPL
8P/Tuttle H. Tuttle 13,61 5,700 54,983 0,820 9,8 Jupiterova jest JPL
9P/Tempel
(Tempel 1)
W. Tempel 5,58 3,146 10,474 0,510 13,1 Jupiterova - JPL
10P/Tempel
(Tempel 2)
W. Tempel 5,37 3,067 12,023 0,536 13,3 Jupiterova - JPL
11P/Tempel-Swift-LINEAR W. Tempel
L. Swift
LINEAR
6,31 3,414 13,554 0,545 15, Jupiterova - JPL
12P/Pons-Brooks J.-L. Pons
W. Brooks
70,85 17,121 74,177 0,955 5, Halleyeva jest JPL
13P/Olbers H. Olbers 69,52 16,907 44,610 0,930 5, Halleyeva jest JPL
14P/Wolf M. F. Wolf 8,74 4,244 27,943 0,358 12,6 Jupiterova - JPL
15P/Finlay W. Finlay 6,51 3,487 6,804 0,720 10,3 Jupiterova jest JPL
16P/Brooks
(Brooks 2)
W. Brooks 6,15 3,358 4,261 0,563 12,6 Jupiterova - JPL
17P/Holmes E. Holmes 6,89 3,621 19,114 0,433 11,4 Jupiterova - JPL
18D/Perrine-Mrkos Perrine
A. Mrkos
6,72 3,560 17,759 0,643 11,5 Jupiterova jest JPL
19P/Borrelly A. Borrelly 6,86 3,610 30,313 0,623 8,2 Jupiterova - JPL
20D/Westphal J. Westphal 61,87 15,642 40,890 0,920 8,8 Halleyeva jest JPL
21P/Giacobini-Zinner M. Giacobini
E. Zinner
6,60 3,518 31,911 0,707 9,1 Jupiterova jest JPL
22P/Kopff A. Kopff 6,43 3,459 4,724 0,544 12,0 Jupiterova - JPL
23P/Brorsen-Metcalf T. Brorsen
J. H. Metcalf
70,52 17,069 19,334 0,972 7,8 Halleyeva jest JPL
24P/Schaumasse A. Schaumasse 8,26 4,087 11,734 0,705 7, Jupiterova jest JPL
25D/Neujmin
(Neujmin 2)
G. N. Neujmin 5,43 3,089 10,639 0,567 12,5 Jupiterova - JPL
26P/Grigg-Skjellerup J. Grigg
J. Skjellerup
5,31 3,043 22,357 0,633 15,1 Jupiterova jest JPL
27P/Crommelin A. Crommelin 28,07 9,236 28,967 0,919 12, Halleyeva jest JPL
28P/Neujmin
(Neujmin 1)
G. N. Neujmin 18,17 6,912 14,198 0,776 11,5 Jupiterova - JPL
29P/Schwassmann-Wachmann
(Schwassmann-Wachmann 1)
A. Schwassmann
A. Wachmann
14,65 5,988 9,394 0,045 5,7 Jupiterova - JPL
30P/Reinmuth
(Reinmuth 1)
K. Reinmuth 7,33 3,775 8,125 0,501 13,6 Jupiterova - JPL
31P/Schwassmann-Wachmann
(Schwassmann-Wachmann 2)
A. Schwassmann
A. Wachmann
8,72 4,236 4,547 0,192 4,6 Jupiterova - JPL
32P/Comas Solà J. Comas Solà 9,58 4,510 9,969 0,555 11,0 Jupiterova - JPL
33P/Daniel Z. Daniel 8,09 4,030 22,386 0,462 11,9 Jupiterova - JPL
34D/Gale W. Gale 11,00 4,944 11,728 0,761 10,5 Jupiterova jest JPL
35P/Herschel-Rigollet C. Herschel
R. Rigollet
155,00 28,844 64,207 0,974 8,3 Halleyeva jest JPL
36P/Whipple F. L. Whipple 8,52 4,172 9,930 0,260 7,5 Jupiterova - JPL
37P/Forbes A. Forbes 6,43 3,458 8,956 0,534 9,0 Jupiterova - JPL
38P/Stephan-Oterma E. Stephan
L. Oterma
38,00 11,303 18,301 0,859 8, Halleyeva - JPL
39P/Oterma L. Oterma 19,53 7,251 1,943 0,246 5, CTC - JPL
40P/Väisälä
(Väisälä 1)
Y. Väisälä 10,98 4,940 11,493 0,632 5,5 Jupiterova - JPL
41P/Tuttle-Giacobini-Kresák H. P. Tuttle
M. Giacobini
L. Kresák
5,42 3,085 9,229 0,661 15,3 Jupiterova jest JPL
42P/Neujmin
(Neujmin 3)
G. N. Neujmin 10,77 4,876 3,985 0,584 14,0 Jupiterova - JPL
43P/Wolf-Harrington M. F. Wolf
R. Harrington
6,13 3,350 15,972 0,595 8,6 Jupiterova - JPL
44P/Reinmuth
(Reinmuth 2)
K. Reinmuth 7,09 3,689 5,901 0,428 11,1 Jupiterova - JPL
45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková M. Honda
A. Mrkos
L. Pajdušáková
5,26 3,025 4,248 0,824 14, Jupiterova jest JPL
46P/Wirtanen C. A. Wirtanen 5,43 3,088 11,757 0,659 12,9 Jupiterova jest JPL
47P/Ashbrook-Jackson J. Ashbrook
C. Jackson
8,39 4,127 13,030 0,317 9,5 Jupiterova - JPL
48P/Johnson E. L. Johnson 6,96 3,647 13,658 0,367 8,5 Jupiterova - JPL
49P/Arend-Rigaux S. Arend
F. Rigaux
6,71 3,558 19,078 0,601 12,2 Jupiterova - JPL
50P/Arend S. Arend 8,27 4,088 19,162 0,530 14,1 Jupiterova - JPL
51P/Harrington [popis] R. G. Harrington 7,16 3,714 5,424 0,542 11,8 Jupiterova - JPL
list
52P/Harrington-Abell R. G. Harrington
G. Abell
7,58 3,858 10,232 0,540 8,7 Jupiterova - JPL
53P/Van Biesbroeck G. Van Biesbroeck 12,56 5,405 6,611 0,551 7,5 Jupiterova - JPL
54P/de Vico-Swift-NEAT F. de Vico
E. Swift
NEAT
7,38 3,790 6,067 0,427 13,1 Jupiterova - JPL
55P/Tempel-Tuttle W. Tempel
H. P. Tuttle
33,24 10,338 162,49 0,906 10, Halleyeva jest JPL
56P/Slaughter-Burnham C. Slaughter
R. Burnham
11,47 5,086 8,147 0,507 8,5 Jupiterova - JPL
57P/du Toit-Neujmin-Delporte [popis] D. du Toit
G. N. Neujmin
E. Delporte
6,42 3,453 2,848 0,499 13,9 Jupiterova - JPL
list
58P/Jackson-Neujmin C. Jackson
G. N. Neujmin
8,24 4,080 13,478 0,662 11,5 Jupiterova - JPL
59P/Kearns-Kwee C. Kearns
K. Kwee
9,50 4,485 9,341 0,475 9,9 Jupiterova - JPL
60P/Tsuchinshan
(Tsuchinshan 2)
Tsuchinshan 6,56 3,506 3,611 0,538 11,5 Jupiterova - JPL
61P/Shajn-Schaldach P. F. Shajn
R. D. Schaldach
7,06 3,681 6,008 0,427 13,4 Jupiterova - JPL
62P/Tsuchinshan
(Tsuchinshan 1)
Tsuchinshan 6,42 3,453 9,741 0,599 8,0 Jupiterova - JPL
63P/Wild
(Wild 1)
P. Wild 13,21 5,588 19,780 0,651 8, Jupiterova - JPL
64P/Swift-Gehrels L. A. Swift
T. Gehrels
9,35 4,438 8,950 0,690 10,1 Jupiterova - JPL
65P/Gunn J. E. Gunn 6,79 3,586 10,387 0,319 8,5 Jupiterova - JPL
66P/du Toit D. du Toit 14,71 6,003 18,693 0,788 12, Jupiterova jest JPL
67P/Čurjumov-Gerasimenko K. Čurjumov
S. Gerasimenko
6,45 3,465 7,044 0,641 11,3 Jupiterova jest JPL
68P/Klemola A. R. Klemola 10,83 4,896 11,144 0,641 10,2 Jupiterova - JPL
69P/Taylor C. Taylor 7,65 3,882 22,046 0,414 5,0 Jupiterova - JPL
70P/Kojima N. Kojima 7,05 3,677 6,596 0,453 11,2 Jupiterova - JPL
71P/Clark M. Clark 5,56 3,137 9,445 0,494 11,7 Jupiterova - JPL
72P/Denning-Fujikawa W. Denning
S. Fujikawa
9,03 4,336 9,169 0,819 15,5 Jupiterova jest JPL
73P/Schwassmann-Wachmann [popis]
(Schwassmann-Wachmann 3)
A. Schwassmann
A. Wachmann
5,44 3,092 11,237 0,686 12, Jupiterova jest JPL
list
74P/Smirnova-Černyh T. Smirnova
N. S. Černyh
8,51 4,170 6,649 0,147 5,5 Enckeova - JPL
75D/Kohoutek L. Kohoutek 6,67 3,543 5,907 0,496 10,5 Jupiterova - JPL
76P/West-Kohoutek-Ikemura R. M. West
L. Kohoutek
T. Ikemura
6,47 3,471 30,479 0,539 13,9 Jupiterova - JPL
77P/Longmore A. Longmore 6,83 3,599 24,399 0,358 9,1 Jupiterova - JPL
78P/Gehrels
(Gehrels 2)
T. Gehrels 7,22 3,736 6,254 0,462 6,5 Jupiterova - JPL
79P/du Toit-Hartley D. du Toit
M. Hartley
5,06 2,946 3,146 0,619 15,0 Jupiterova jest JPL
80P/Peters-Hartley C. H. F. Peters
M. Hartley
8,07 4,022 29,923 0,599 7, Jupiterova - JPL
81P/Wild
(Wild 2)
P. Wild 6,41 3,452 3,237 0,537 8,8 Jupiterova - JPL
82P/Gehrels
(Gehrels 3)
T. Gehrels 8,43 4,142 1,126 0,123 5, Enckeova - JPL
83D/Russell
(Russell 1)
K. S. Russell 6,10 3,338 22,659 0,517 14, Jupiterova - JPL
84P/Giclas H. Giclas 6,96 3,646 7,282 0,493 11,9 Jupiterova - JPL
85D/Boethin L. Boethin 11,81 5,185 4,295 0,781 Jupiterova jest JPL
86P/Wild
(Wild 3)
P. Wild 6,88 3,616 15,478 0,369 15,9 Jupiterova - JPL
87P/Bus S. J. Bus 6,51 3,488 2,577 0,376 13,5 Enckeova - JPL
88P/Howell E. Howell 5,48 3,110 4,383 0,562 8,4 Jupiterova - JPL
89P/Russell
(Russell 2)
K. S. Russell 7,26 3,751 12,077 0,408 12,6 Jupiterova - JPL
90P/Gehrels
(Gehrels 1)
T. Gehrels 14,95 6,069 9,635 0,510 9,5 Jupiterova - JPL
91P/Russell
(Russell 3)
K. S.Russell 7,67 3,891 14,088 0,331 11,5 Jupiterova - JPL
92P/Sanguin J. Sanguin 12,40 5,358 19,445 0,659 10,5 Jupiterova - JPL
93P/Lovas
(Lovas 1)
M. Lovas 9,20 4,389 12,205 0,613 12,5 Jupiterova - JPL
94P/Russell
(Russell 4)
K. S. Russell 6,60 3,517 6,182 0,363 13,0 Enckeova - JPL
95P/Chiron
(2060 Chiron)
C. T. Kowal 50,45 13,654 6,950 0,382 ? CEN - JPL
96P/Machholz
(Machholz 1)
D. Machholz 5,28 3,033 58,539 0,959 13,4 Jupiterova jest JPL
97P/Metcalf-Brewington J. H. Metcalf
H. Brewington
10,51 4,799 17,870 0,457 4, Jupiterova - JPL
98P/Takamizawa K. Takamizawa 7,43 3,808 10,544 0,561 14,3 Jupiterova - JPL
99P/Kowal
(Kowal 1)
C. T. Kowal 15,25 6,151 4,333 0,229 5,5 Jupiterova - JPL
100P/Hartley
(Hartley 1)
M. Hartley 6,35 3,428 25,590 0,413 8, Jupiterova - JPL
101P/Černyh [popis] N. S. Černyh 13,91 5,785 5,080 0,594 11,7 Jupiterova - JPL
list
102P/Shoemaker
(Shoemaker 1)
C. i E. Shoemaker 7,22 3,735 26,248 0,473 15,7 Jupiterova - JPL
103P/Hartley
(Hartley 2)
M. Hartley 6,47 3,470 13,619 0,695 14,2 Jupiterova jest JPL
104P/Kowal
(Kowal 2)
C. T. Kowal 5,90 3,263 10,254 0,639 10,5 Jupiterova jest JPL
105P/Singer Brewster S. Singer-Brewster 6,45 3,466 9,178 0,411 14,8 Jupiterova - JPL
106P/Schuster H.-E. Schuster 7,29 3,758 20,148 0,589 10,5 Jupiterova - JPL
107P/Wilson-Harrington
(4015 Wilson-Harrington)
E. F. Helin
A. G. Wilson
R. Harrington
4,26 2,627 2,798 0,631 ? Apollo [NEO. PHA] jest JPL
108P/Ciffréo J. Ciffréo 7,24 3,743 13,096 0,543 10,4 Jupiterova - JPL
109P/Swift-Tuttle L. Swift
H. P. Tuttle
133,28 26,092 113,45 0,963 4,5 Halleyeva jest JPL
110P/Hartley
(Hartley 3)
M. Hartley 6,87 3,614 11,687 0,313 6,0 Jupiterova - JPL
111P/Helin-Roman-Crockett E. F. Helin
B. Roman
R. Crockett
8,49 4,160 4,229 0,110 11,5 Enckeova - JPL
112P/Urata-Niijima T. Urata
T. Niijima
6,66 3,541 24,168 0,586 15,1 Jupiterova - JPL
113P/Spitaler R. Spitaler 7,06 3,682 5,776 0,424 13,1 Jupiterova - JPL
114P/Wiseman-Skiff J. Wiseman
B. A. Skiff
6,67 3,544 18,271 0,555 12,9 Jupiterova - JPL
115P/Maury A. Maury 8,77 4,253 11,706 0,521 10,5 Jupiterova - JPL
116P/Wild
(Wild 4)
P. Wild 6,51 3,485 3,608 0,372 6,7 Enckeova - JPL
117P/Helin-Roman-Alu
(Helin-Roman-Alu 1)
E. F. Helin
B. Roman
J. T. Alu
8,26 4,087 8,702 0,255 6,9 Jupiterova - JPL
118P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 4)
C. i E. Shoemaker
D. H. Levy
6,45 3,466 8,509 0,428 10,7 Jupiterova - JPL
119P/Parker-Hartley Q. A. Parker
M. Hartley
8,87 4,284 5,191 0,291 2,0 Jupiterova - JPL
120P/Mueller
(Mueller 1)
J. E. Mueller 8,42 4,138 8,796 0,341 5,0 Jupiterova - JPL
121P/Shoemaker-Holt
(Shoemaker-Holt 2)
C. i E. Shoemaker
H. E. Holt
9,86 4,597 20,152 0,184 1,5 Jupiterova - JPL
122P/de Vico F. de Vico 74,35 17,681 85,383 0,963 7,5 Halleyeva jest JPL
123P/West-Hartley R. M. West
M. Hartley
7,58 3,857 15,350 0,447 6,0 Jupiterova - JPL
124P/Mrkos A. Mrkos 6,02 3,309 31,724 0,506 13,7 Jupiterova - JPL
125P/Spacewatch Spacewatch 5,53 3,126 9,987 0,513 12,9 Jupiterova - JPL
126P/IRAS IRAS 13,42 5,646 45,803 0,696 8,8 Jupiterova - JPL
127P/Holt-Olmstead H. E. Holt
C. M. Olmstead
6,39 3,443 14,322 0,362 9,5 Jupiterova - JPL
128P/Shoemaker-Holt [popis]
(Shoemaker-Holt 1)
C. i E. Shoemaker
H. E. Holt
9,56 4,505 4,363 0,322 7,1 Jupiterova - JPL
list
129P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 3)
C. & E. Shoemaker
D. H. Levy
7,31 3,766 5,428 0,268 11,5 Enckeova - JPL
130P/McNaught-Hughes R. H. McNaught
S. Hughes
6,66 3,539 7,306 0,407 10,5 Jupiterova - JPL
131P/Mueller
(Mueller 2)
J. E. Mueller 7,06 3,679 7,355 0,343 8,0 Jupiterova - JPL
132P/Helin-Roman-Alu
(Helin-Roman-Alu 2)
E. F. Helin
P. Roman
J. T. Alu
8,24 4,079 5,777 0,532 10,0 Jupiterova - JPL
133P/Elst-Pizarro
(7968 Elst-Pizarro)
E. W. Elst
G. Pizarro
5,63 3,164 1,389 0,158 ? glavni pojas - JPL
134P/Kowal-Vávrová C. T. Kowal
Z. Vávrová
15,58 6,239 4,349 0,588 6, Jupiterova - JPL
135P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 8)
C. i E. Shoemaker
D. H. Levy
7,50 3,830 6,050 0,290 7,0 Jupiterova - JPL
136P/Mueller
(Mueller 3)
J. E. Mueller 8,59 4,195 9,425 0,293 5,0 Jupiterova - JPL
137P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 2)
C. i E. Shoemaker
D. H. Levy
9,57 4,507 4,854 0,575 12,4 Jupiterova - JPL
138P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 7)
C. & E. Shoemaker
D. H. Levy
6,89 3,622 10,086 0,531 14,0 Jupiterova - JPL
139P/Väisälä-Oterma Y. Väisälä
L. Oterma
9,61 4,522 2,329 0,247 6,6 Jupiterova - JPL
140P/Bowell-Skiff E. Bowell
B. A. Skiff
16,18 6,397 3,836 0,692 11,5 Jupiterova - JPL
141P/Machholz [popis]
(Machholz 2)
D. Machholz 5,25 3,019 12,805 0,749 14,7 Jupiterova jest JPL
list
142P/Ge-Wang Y. Ge
Q. Wang
11,05 4,960 12,307 0,498 13,5 Jupiterova - JPL
143P/Kowal-Mrkos C. T. Kowal
A. Mrkos
8,92 4,300 4,689 0,409 11,6 Jupiterova - JPL
144P/Kushida Y. Kushida 7,60 3,866 4,109 0,628 13,4 Jupiterova - JPL
145P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 5)
C. i E. Shoemaker
D. H. Levy
8,43 4,143 11,265 0,541 13,2 Jupiterova - JPL
146P/Shoemaker-LINEAR C. & E. Shoemaker
LINEAR
8,11 4,036 23,094 0,647 13,5 Jupiterova - JPL
147P/Kushida-Muramatsu Y. Kushida
O. Muramatsu
7,43 3,807 2,368 0,276 4,5 Enckeova - JPL
148P/Anderson-LINEAR J. Anderson
LINEAR
7,04 3,674 3,682 0,539 12,3 Jupiterova - JPL
149P/Mueller
(Mueller 4)
J. E. Mueller 9,02 4,334 29,734 0,388 7,5 Jupiterova - JPL
150P/LONEOS LONEOS 7,68 3,892 18,500 0,546 12,9 Jupiterova - JPL
151P/Helin E. F. Helin 14,00 5,810 4,736 0,570 10, Jupiterova - JPL
152P/Helin-Lawrence E. F. Helin
K. J. Lawrence
9,53 4,494 9,868 0,307 8,5 Jupiterova - JPL
153P/Ikeya-Zhang K. Ikeya
D. Zhang
366,51 51,214 28,120 0,990 4,0 komet - JPL
154P/Brewington H. Brewington 10,79 4,883 17,830 0,671 5,0 Jupiterova - JPL
155P/Shoemaker
(Shoemaker 3)
C. i E. Shoemaker 17,09 6,634 6,386 0,727 10, Jupiterova - JPL
156P/Russell-LINEAR K. S. Russell
LINEAR
6,84 3,602 20,747 0,558 13,5 Jupiterova - JPL
157P/Tritton K. Tritton 6,30 3,412 7,278 0,601 12,0 Jupiterova - JPL
158P/Kowal-LINEAR C. T. Kowal
LINEAR
10,25 4,719 7,908 0,029 9,0 Jupiterova - JPL
159P/LONEOS LONEOS 14,24 5,875 23,438 0,380 10,0 Jupiterova - JPL
160P/LINEAR LINEAR 7,92 3,974 17,278 0,479 13,0 Jupiterova - JPL
161P/Hartley-IRAS M. Hartley
IRAS
21,46 7,721 95,698 0,835 8,5 Halleyeva jest JPL
162P/Siding Spring Siding Spring 5,33 3,050 27,833 0,596 13,5 Jupiterova jest JPL
163P/NEAT NEAT 7,30 3,762 12,718 0,453 13,5 Jupiterova - JPL
164P/Christensen E. Christensen 6,98 3,653 16,261 0,541 11,0 Jupiterova - JPL
165P/LINEAR LINEAR 76,69 18,050 15,905 0,622 8,0 CTC - JPL
166P/NEAT NEAT 51,73 13,883 15,368 0,383 4,5 CTC - JPL
167P/CINEOS CINEOS 64,85 16,141 19,127 0,270 ? CTC - JPL
168P/Hergenrother C. W. Hergenrother 6,90 3,624 21,928 0,610 7,0 Jupiterova - JPL
169P/NEAT NEAT 4,20 2,604 11,304 0,767 14,0 Jupiterova jest JPL
170P/Christensen E. Christensen 8,63 4,208 10,127 0,304 12,5 Jupiterova - JPL
171P/Spahr T. B. Spahr 6,69 3,552 21,950 0,503 8,5 Jupiterova - JPL
172P/Yeung W. K. Y. Yeung 6,58 3,511 11,518 0,362 12,0 Jupiterova - JPL
173P/Mueller
(Mueller 5)
J. E. Mueller 13,63 5,707 16,493 0,262 9,3 Jupiterova - JPL
174P/Eheklo
(60558 Echeclus)
Spacewatch 34,92 10,683 4,344 0,456 ? CEN - JPL
175P/Hergenrother C. W. Hergenrother 6,52 3,490 6,097 0,422 9,6 Jupiterova - JPL
176P/LINEAR
(118401 LINEAR)
LINEAR 5,71 3,195 0,234 0,193 ? glavni pojas - JPL
177P/Barnard E. Barnard 120,07 24,337 31,179 0,955 15,7 Halleyeva jest JPL
178P/Hug-Bell G. Hug
G. Bell
7,05 3,676 10,964 0,472 13,8 Jupiterova - JPL
179P/Jedicke P. Jedicke 14,31 5,893 19,886 0,307 5,3 Jupiterova - JPL
180P/NEAT NEAT 7,58 3,859 16,878 0,355 6,4 Jupiterova - JPL
181P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 6)
C. i E. Shoemaker
D. H. Levy
7,52 3,839 16,981 0,707 16,3 Jupiterova jest JPL
182P/LONEOS LONEOS 5,02 2,931 16,909 0,666 19,3 Jupiterova jest JPL
183P/Korlević-Jurić K. Korlević
M. Jurić
9,55 4,500 18,737 0,135 5,4 Jupiterova - JPL
184P/Lovas
(Lovas 2)
M. Lovas 6,62 3,526 1,550 0,605 14,4 Jupiterova - JPL
185P/Petriew V. Petriew 5,46 3,100 14,008 0,699 13,4 Jupiterova jest JPL
186P/Garradd G. Garradd 10,73 4,865 28,881 0,123 5,7 Jupiterova - JPL
187P/LINEAR LINEAR 9,39 4,451 13,732 0,170 5,8 Jupiterova - JPL
188P/LINEAR-Mueller LINEAR
J. E. Mueller
9,18 4,384 10,511 0,415 11,3 Jupiterova - JPL
189P/NEAT NEAT 4,98 2,917 20,401 0,598 18,1 Jupiterova jest JPL
190P/Mueller J. E. Mueller 8,73 4,240 2,190 0,521 13,6 Jupiterova - JPL
191P/McNaught R. H. McNaught 6,64 3,532 8,761 0,420 11,8 Jupiterova - JPL
192P/Shoemaker-Levy
(Shoemaker-Levy 1)
C. i E. Shoemaker
D. H. Levy
17,34 6,699 24,387 0,772 12,2 Jupiterova - JPL
193P/LINEAR-NEAT LINEAR
NEAT
6,76 3,577 10,687 0,394 7,9 Jupiterova - JPL
194P/LINEAR LINEAR 8,00 4,000 11,138 0,576 14,1 Jupiterova - JPL
195P/Hill R. Hill 16,49 6,480 36,367 0,315 8,6 Jupiterova - JPL
196P/Tichý M. Tichý 7,35 3,781 19,378 0,431 12,3 Jupiterova - JPL
197P/LINEAR LINEAR 4,85 2,866 25,543 0,630 18,2 Jupiterova jest JPL
198P/ODAS ODAS 6,78 3,583 1,349 0,448 12,5 Jupiterova - JPL
199P/Shoemaker
(Shoemaker 4)
C. i E. Shoemaker 14,53 5,955 24,768 0,507 7,8 Jupiterova - JPL
200P/Larsen J. A. Larsen 10,91 4,920 12,122 0,333 10,2 Jupiterova - JPL
201P/LONEOS LONEOS 6,43 3,459 7,033 0,613 13,1 Jupiterova - JPL
202P/Scotti J. V. Scotti 7,33 3,773 2,185 0,330 12,6 Jupiterova - JPL
203P/Korlević K. Korlević 10,01 4,643 2,976 0,315 12,0 Jupiterova - JPL
204P/LINEAR-NEAT LINEAR
NEAT
7,01 3,664 6,581 0,471 12,5 Jupiterova - JPL
205P/Giacobini [popis] M. Giacobini 6,68 3,548 15,286 0,567 13,0 Jupiterova - JPL
list
206P/Barnard-Boattini E. Barnard
A. Boattini
5,57 3,144 31,974 0,689 20,3 Jupiterova jest JPL
207P/NEAT NEAT 7,66 3,884 10,150 0,757 16,5 Jupiterova jest JPL
208P/McMillan R. S. McMillan 8,12 4,040 4,414 0,374 12,4 Jupiterova - JPL
209P/LINEAR LINEAR 5,02 2,931 19,480 0,693 17,1 Jupiterova jest JPL
210P/Christensen E. Christensen 5,71 3,193 10,177 0,829 15,0 Jupiterova jest JPL
211P/Hill R. Hill 6,72 3,562 18,879 0,338 14,1 Jupiterova - JPL
212P/NEAT NEAT 7,79 3,928 22,398 0,579 16,3 Jupiterova - JPL
213P/Van Ness [popis] M. E. Van Ness 6,12 3,347 10,378 0,408 12,9 Jupiterova - JPL
list
214P/LINEAR LINEAR 6,84 3,604 15,226 0,490 12,1 Jupiterova - JPL
215P/NEAT NEAT 8,07 4,023 12,789 0,201 10,1 Jupiterova - JPL
216P/LINEAR LINEAR 7,65 3,883 9,043 0,445 4,9 Jupiterova - JPL
217P/LINEAR LINEAR 7,83 3,944 12,880 0,690 13,9 Jupiterova jest JPL
218P/LINEAR LINEAR 6,11 3,342 18,166 0,491 15,4 Jupiterova - JPL
219P/LINEAR LINEAR 6,98 3,654 11,525 0,353 12,4 Jupiterova - JPL
220P/McNaught R. H. McNaught 5,49 3,114 8,133 0,503 15,9 Jupiterova - JPL
221P/LINEAR LINEAR 6,48 3,475 11,428 0,487 12,5 Jupiterova - JPL
222P/LINEAR LINEAR 4,83 2,858 5,146 0,727 19,5 Jupiterova jest JPL
223P/Skiff B. A. Skiff 8,42 4,138 27,050 0,418 11,5 Jupiterova - JPL
224P/LINEAR-NEAT LINEAR
NEAT
6,11 3,342 14,730 0,437 13,1 Jupiterova - JPL
225P/LINEAR LINEAR 6,99 3,654 21,335 0,638 19,0 Jupiterova - JPL
226P/Pigott-LINEAR-Kowalski E. Pigott
LINEAR
R. A. Kowalski
7,32 3,770 44,004 0,529 11,9 Jupiterova - JPL
227P/Catalina-LINEAR CSS
LINEAR
6,80 3,588 6,524 0,500 13,9 Jupiterova - JPL
228P/LINEAR LINEAR 8,49 4,162 7,918 0,176 10,8 Jupiterova - JPL
229P/Gibbs A. Gibbs 7,79 3,930 26,081 0,377 14,1 Jupiterova - JPL
230P/LINEAR LINEAR 6,27 3,401 14,652 0,563 14,8 Jupiterova - JPL
231P/LINEAR-NEAT LINEAR
NEAT
8,08 4,025 12,328 0,247 6,2 Jupiterova - JPL
232P/Hill R. Hill 9,49 4,483 14,635 0,335 10,8 Jupiterova - JPL
233P/La Sagra LSSS 5,29 3,037 11,276 0,409 17,6 Enckeova - JPL
234P/LINEAR LINEAR 7,47 3,820 11,513 0,251 12,2 Jupiterova - JPL
235P/LINEAR LINEAR 8,01 4,004 8,890 0,314 4,6 Jupiterova - JPL
236P/LINEAR LINEAR 7,20 3,728 16,334 0,509 14,9 Jupiterova - JPL
237P/LINEAR LINEAR 6,59 3,515 15,189 0,439 6,0 Jupiterova - JPL
238P/Read M. T. Read 5,62 3,162 1,266 0,253 10,1 Enckeova - JPL
239P/LINEAR LINEAR 9,43 4,464 11,319 0,632 14,4 Jupiterova - JPL
240P/NEAT NEAT 7,60 3,866 23,524 0,450 9,9 Jupiterova - JPL
241P/LINEAR LINEAR 10,80 4,884 20,742 0,619 12,0 Jupiterova - JPL
242P/Spahr T. B. Spahr 13,41 5,644 32,129 0,314 5,7 Jupiterova - JPL
243P/NEAT NEAT 7,50 3,831 7,638 0,359 8,7 Jupiterova - JPL
244P/Scotti J. V. Scotti 11,00 4,947 2,268 0,204 6,5 Jupiterova - JPL
245P/WISE WISE 8,04 4,012 21,085 0,466 14,4 Jupiterova - JPL
246P/NEAT NEAT 8,06 4,021 15,985 0,286 5,1 Jupiterova - JPL
247P/LINEAR LINEAR 7,99 3,995 13,728 0,623 16,4 Jupiterova - JPL
248P/Gibbs A. Gibbs 14,63 5,982 6,368 0,641 12,7 Jupiterova - JPL
249P/LINEAR LINEAR 4,59 2,763 8,395 0,819 15,9 Jupiterova jest JPL
250P/Larson S. Larson 7,21 3,733 13,296 0,407 14,8 Jupiterova - JPL
251P/LINEAR LINEAR 6,52 3,491 23,510 0,510 9,6 Jupiterova - JPL
252P/LINEAR LINEAR 5,32 3,047 10,422 0,673 16,8 Jupiterova jest JPL
253P/PANSTARRS Pan-STARRS 6,46 3,469 4,940 0,413 13,1 Jupiterova - JPL
254P/McNaught R. H. McNaught 10,09 4,670 32,564 0,312 10,9 Jupiterova - JPL
255P/Levy D. H. Levy 5,30 3,038 18,267 0,668 11,5 Jupiterova jest JPL
256P/LINEAR LINEAR 9,93 4,621 27,642 0,418 12,8 Jupiterova - JPL
257P/Catalina CSS 7,28 3,755 20,244 0,434 11,7 Jupiterova - JPL
258P/PANSTARRS Pan-STARRS 9,22 4,397 6,746 0,209 12,4 Jupiterova - JPL
259P/Garradd G. Garradd 4,50 2,727 15,899 0,342 13,7 Enckeova - JPL
260P/McNaught R. H. McNaught 7,08 3,686 15,737 0,594 12,2 Jupiterova - JPL
261P/Larson S. Larson 6,79 3,587 6,323 0,390 4,4 Jupiterova - JPL
262P/McNaught-Russell R. H. McNaught
K. S. Russell
18,27 6,936 29,079 0,815 13,1 Jupiterova jest JPL
263P/Gibbs A. Gibbs 5,27 3,030 14,471 0,587 16,7 Jupiterova jest JPL
264P/Larsen J. Larsen 7,68 3,892 25,148 0,374 13,2 Jupiterova - JPL
265P/LINEAR LINEAR 8,77 4,253 14,691 0,646 14,8 Jupiterova - JPL
266P/Christensen E. Christensen 6,63 3,530 3,429 0,340 14,4 Enckeova - JPL
267P/LONEOS LONEOS 5,97 3,290 5,369 0,593 18,6 Jupiterova - JPL
268P/Bernardi F. Bernardi 9,62 4,523 15,674 0,480 13,9 Jupiterova - JPL
269P/Jedicke P. Jedicke 19,37 7,212 6,612 0,435 6,5 Jupiterova - JPL
270P/Gehrels T. Gehrels 17,55 6,752 2,859 0,468 3, Jupiterova - JPL
271P/van Houten-Lemmon C. i I. van Houten
MLS
18,40 6,969 6,856 0,390 5,5 Jupiterova - JPL
272P/NEAT NEAT 9,40 4,452 18,277 0,452 12,7 Jupiterova - JPL
273P/Pons-Gambart J.-L. Pons
J.-F. Gambart
185,64 32,542 136,40 0,975 11,4 Halleyeva jest JPL
274P/Tombaugh-Tenagra C. Tombaugh
Tenagra II Obs.
9,12 4,364 15,838 0,440 11,1 Jupiterova - JPL
275P/Hermann S. Hermann 13,84 5,765 21,571 0,714 15, Jupiterova - JPL
276P/Vorobjov T. Vorobjov 12,43 5,366 14,498 0,269 5,8 Jupiterova - JPL
277P/LINEAR LINEAR 7,60 3,866 16,725 0,504 12,8 Jupiterova - JPL
278P/McNaught R. H. McNaught 7,09 3,692 6,687 0,434 5,8 Jupiterova - JPL
279P/La Sagra LSSS 6,75 3,573 5,055 0,399 13,6 Jupiterova - JPL
280P/Larsen J. A. Larsen 9,58 4,512 11,780 0,418 11,6 Jupiterova - JPL
281P/MOSS Morocco Oukaimeden Sky Survey (MOSS) 10,72 4,862 4,721 0,174 11,3 Jupiterova - JPL
282P [neimenovan]
= (323137) 2003 BM80
LONEOS 8,76 4,249 5,809 0,189 ? glavni pojas (vanjski) - JPL
283P/Spacewatch Spacewatch 8,41 4,136 14,464 0,486 13,1 Jupiterova - JPL
284P/McNaught R. H. McNaught 7,04 3,672 11,874 0,378 8,0 Jupiterova - JPL
285P/LINEAR LINEAR 9,58 4,512 24,497 0,621 13,6 Jupiterova - JPL
286P/Christensen E. Christensen 8,35 4,117 17,044 0,425 13,0 Jupiterova - JPL
287P/Christensen E. Christensen 8,53 4,176 16,302 0,269 4,6 Jupiterova - JPL
288P [neimenovan]
= (300163) 2006 VW139
Spacewatch 5,32 3,048 3,240 0,201 ? glavni pojas - JPL
289P/Blanpain J.-J. Blanpain 5,32 3,046 5,900 0,685 22,9 Jupiterova jest JPL
290P/Jäger M. Jäger 15,08 6,104 19,068 0,647 6,5 Jupiterova - JPL
291P/NEAT NEAT 9,73 4,559 5,947 0,429 5,5 Jupiterova - JPL
292P/Li W. Li 15,20 6,135 24,316 0,587 6,0 Jupiterova - JPL
293P/Spacewatch Spacewatch 6,93 3,633 9,068 0,419 15,4 Jupiterova - JPL
294P/LINEAR LINEAR 5,73 3,200 19,086 0,595 15,4 Jupiterova jest JPL
295P/LINEAR LINEAR 12,36 5,345 21,097 0,615 13,3 Jupiterova - JPL
296P/Garradd G. Garradd 6,55 3,501 25,202 0,477 12,2 Jupiterova - JPL
297P/Beshore E. Beshore 6,50 3,484 10,263 0,309 6,1 Enckeova - JPL
298P/Christensen E. Christensen 6,52 3,490 8,022 0,412 15,2 Jupiterova - JPL
299P/Catalina-PANSTARRS CSS
Pan-STARRS
9,14 4,373 10,480 0,282 5,0 Jupiterova - JPL
300P/Catalina CSS 4,42 2,695 5,691 0,693 18,3 Jupiterova jest JPL
301P/LINEAR-NEAT LINEAR
NEAT
13,56 5,687 10,618 0,587 11,0 Jupiterova - JPL
302P/Lemmon-PANSTARRS MLS
Pan-STARRS
8,85 4,279 6,031 0,228 11,2 Jupiterova - JPL
303P/NEAT NEAT 11,43 5,075 7,068 0,510 12,5 Jupiterova - JPL
304P/Ory M. Ory 5,84 3,243 2,755 0,574 16,1 Jupiterova - JPL
305P/Skiff B. A. Skiff 9,93 4,620 11,520 0,696 14,2 Jupiterova - JPL
306P/LINEAR LINEAR 5,47 3,104 8,364 0,598 17,7 Jupiterova jest JPL
307P/LINEAR LINEAR 13,99 5,807 4,425 0,675 13,0 Jupiterova - JPL
308P/Lagerkvist-Carsenty C.-I. Lagerkvist
U. Carsenty
17,24 6,674 4,840 0,362 9,5 Jupiterova - JPL
309P/LINEAR LINEAR 9,39 4,451 17,662 0,607 15,7 Jupiterova - JPL
310P/Hill R. Hill 8,50 4,166 13,179 0,425 10,6 Jupiterova - JPL
311P/PANSTARRS Pan-STARRS 3,24 2,189 4,968 0,115 14,8 Enckeova - JPL
312P/NEAT NEAT 6,40 3,446 19,863 0,434 13,0 Jupiterova - JPL
313P/Gibbs A. Gibbs 5,61 3,156 10,965 0,242 13,2 Enckeova - JPL
314P/Montani J. Montani 19,62 7,275 3,977 0,416 9, Jupiterova - JPL
315P/LONEOS LONEOS 11,26 5,023 17,907 0,516 9,6 Jupiterova - JPL
316P/LONEOS-Christensen LONEOS
E. Christensen
9,00 4,328 9,883 0,166 11,2 Jupiterova - JPL
317P/WISE WISE 5,01 2,929 10,822 0,592 17,9 Jupiterova jest JPL
318P/McNaught-Hartley R. H. McNaught
M. Hartley
20,68 7,534 17,893 0,675 9,9 Jupiterova - JPL
319P/Catalina-McNaught CSS
R. H. McNaught
6,75 3,573 15,074 0,665 17,0 Jupiterova jest JPL
320P/McNaught R. H.McNaught 5,47 3,103 4,894 0,682 19,6 Jupiterova jest JPL
321P/SOHO SOHO 3,78 2,427 19,736 0,981 Jupiterova jest JPL
322P/SOHO SOHO 3,99 2,516 12,589 0,979 19,0 Jupiterova jest JPL
323P/SOHO SOHO 4,22 2,611 6,485 0,982 Jupiterova jest JPL
324P/La Sagra LSSS 5,45 3,096 21,417 0,154 7,0 Enckeova - JPL
325P/Yang-Gao R. Yang
X. Gao
6,32 3,420 16,158 0,621 15,6 Jupiterova jest JPL
326P/Hill R. Hill 8,22 4,073 2,471 0,318 13,9 Jupiterova - JPL
327P/Van Ness M. E. Van Ness 6,71 3,558 36,282 0,564 11,9 Jupiterova - JPL
328P/LONEOS-Tucker LONEOS
R. A. Tucker
8,59 4,196 17,711 0,552 6,8 Jupiterova - JPL
329P/LINEAR-Catalina LINEAR
CSS
11,82 5,189 21,467 0,680 9,0 Jupiterova - JPL
330P/Catalina CSS 16,92 6,589 15,543 0,549 9,5 Jupiterova - JPL
331P/Gibbs A. Gibbs 5,21 3,004 9,740 0,042 12,3 Enckeova - JPL
332P/Ikeya-Murakami [popis] K. Ikeya
S. Murakami
5,42 3,087 9,378 0,489 5,2 Enckeova - JPL
list
333P/LINEAR LINEAR 8,68 4,224 131,88 0,736 15,1 Jupiterova jest JPL
334P/NEAT NEAT 16,52 6,486 19,057 0,354 6,1 Jupiterova - JPL
335P/Gibbs A. Gibbs 6,80 3,589 7,275 0,543 16,5 Jupiterova - JPL
336P/McNaught R. H. McNaught 10,56 4,813 18,562 0,453 8,0 Jupiterova - JPL
337P/WISE WISE 5,97 3,291 15,399 0,498 16,5 Jupiterova - JPL
338P/McNaught R. H. McNaught 7,70 3,900 25,373 0,411 11,8 Jupiterova - JPL
339P/Gibbs A. Gibbs 7,05 3,676 5,748 0,640 12,1 Jupiterova - JPL
340P/Boattini A. Boattini 8,77 4,251 2,077 0,280 11,9 Jupiterova - JPL
341P/Gibbs A. Gibbs 8,89 4,290 3,800 0,415 12,3 Jupiterova - JPL
342P/SOHO SOHO 5,31 3,043 13,275 0,983 Jupiterova jest JPL
343P/NEAT-LONEOS NEAT
LONEOS
12,81 5,475 5,584 0,584 6,0 Jupiterova - JPL
344P/Read M. T. Read 10,80 4,887 3,483 0,422 12,5 Jupiterova - JPL
345P/LINEAR LINEAR 8,13 4,042 2,725 0,220 12,4 Enckeova - JPL
346P/Catalina CSS 9,49 4,482 22,166 0,504 14,3 Jupiterova - JPL
347P/PANSTARRS Pan-STARRS 6,86 3,611 11,745 0,384 13,6 Jupiterova - JPL
348P/PANSTARRS Pan-STARRS 5,63 3,166 17,585 0,301 13,5 Enckeova - JPL
349P/Lemmon MLS 6,74 3,568 5,499 0,301 6,8 Enckeova - JPL
350P/McNaught R. H. McNaught 8,32 4,107 7,356 0,087 11,3 Enckeova - JPL
351P/Wiegert-PANSTARRS P. Wiegert
Pan-STARRS
9,32 4,428 12,789 0,295 12,5 Jupiterova - JPL
352P/Skiff B. A. Skiff 16,95 6,598 21,066 0,618 10,7 Jupiterova - JPL
353P/McNaught R. H. McNaught 8,50 4,164 28,425 0,469 8,6 Jupiterova - JPL
354P/LINEAR LINEAR 3,46 2,290 5,256 0,125 15,5 Enckeova - JPL
355P/LINEAR-NEAT LINEAR
NEAT
6,47 3,472 11,044 0,508 12,2 Jupiterova - JPL
356P/WISE WISE 8,49 4,163 9,630 0,354 6,5 Jupiterova - JPL
357P/Hill R. Hill 9,38 4,447 6,326 0,435 6,7 Jupiterova - JPL
358P/PANSTARRS Pan-STARRS 5,60 3,155 11,059 0,236 7,1 Enckeova - JPL
359P/LONEOS LONEOS 9,97 4,631 10,263 0,322 11,6 Jupiterova - JPL
360P/WISE WISE 7,13 3,703 24,081 0,497 14,4 Jupiterova - JPL
361P/Spacewatch Spacewatch 10,99 4,944 13,882 0,438 4,7 Jupiterova - JPL
362P [neimenovan]
= (457175) 2008 GO98
Spacewatch 7,89 3,965 15,569 0,281 ? glavni pojas (vanjski) - JPL
363P/Lemmon MLS 6,28 3,405 3,973 0,558 18,3 Jupiterova - JPL
364P/PANSTARRS Pan-STARRS 4,88 2,878 12,150 0,722 16,5 Jupiterova jest JPL
365P/PANSTARRS Pan-STARRS 5,69 3,186 9,836 0,573 17,2 Jupiterova - JPL
366P/Spacewatch Spacewatch 6,54 3,498 8,859 0,348 13,8 Enckeova - JPL
367P/Catalina CSS 6,58 3,511 8,459 0,280 11,1 Enckeova - JPL
368P/NEAT NEAT 12,90 5,500 15,394 0,628 11,6 Jupiterova - JPL
369P/Hill R. Hill 9,17 4,380 10,337 0,555 12,9 Jupiterova - JPL
370P/NEAT NEAT 16,66 6,523 19,178 0,616 6,1 Jupiterova - JPL
371P/LINEAR-Skiff LINEAR
B. A. Skiff
8,39 4,130 17,275 0,488 9,0 Jupiterova - JPL
372P/McNaught R. H. McNaught 9,53 4,496 9,518 0,154 10,2 Jupiterova - JPL
373P/Rinner C. Rinner 7,40 3,798 13,773 0,394 7,1 Jupiterova - JPL
374P/Larson S. M. Larson 11,07 4,967 10,789 0,461 6,7 Jupiterova - JPL
375P/Hill R. Hill 13,16 5,574 17,426 0,66 13,6 Jupiterova - JPL

Višestruki[uredi | uredi kôd]

51P/Harrington[uredi | uredi kôd]

natrag na glavni popis

Ovo je popis 51P/Harrington (3 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovim SBDB (vidi popis).

Oznaka Ophod,vr,
(godine)
a
(AU)
i
(°)
e JTiss M1 M2 Promjer Ref
51P/Harrington 7,16 3,714 5,424 0,542 2,814 11,8 15,1 4,8 km JPL
51P/Harrington-A 6,78 3,581 8,655 0,562 2,810 10, 15, 4,8 km JPL
51P/Harrington-D 7,16 3,714 5,425 0,542 2,814 8,6 14,7 JPL

57P/du Toit–Neujmin–Delporte[uredi | uredi kôd]

natrag na glavni popis

Ovo je popis 57P/du Toit–Neujmin–Delporte (2 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB "(vidi popis).

Oznaka Period
(godine)
a
(AU)
i
(°)
e JTiss M1 M2 Promjer Ref
57P/du Toit-Neujmin-Delporte 6,42 3,453 2,848 0,499 2,917 13,9 ? JPL
57P/du Toit-Neujmin-Delporte-A 6,41 3,452 2,845 0,499 2,917 8,5 16, JPL

73P/Schwassmann–Wachmann[uredi | uredi kôd]

natrag na glavni popis

1995, godine komet 73P/Schwassmann–Wachmann raspao se u nekoliko komada i prema zadnjem nadnevku perihela, bilo je najmanje 67 komada s 73P/Schwassmann–Wachmann C kao pretpostavljenom izvornom jezgrom, Zbog vrlo velika broja, komadi su popisani u posebni popis.[2]

Ovo je popis 73P/Schwassmann–Wachmann (68 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB (vidi popis),

Oznaka Period
(godine)
a
(AU)
i
(°)
e JTiss M1 M2 Promjer Ref
73P/Schwassmann-Wachmann 3 5,44 3,092 11,237 0,686 2,784 12, 15, JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-B 5,36 3,062 11,397 0,693 2,783 15,2 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-C 5,36 3,063 11,379 0,692 2,784 13,2 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-E 5,36 3,062 11,406 0,694 2,782 10,4 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-G 5,36 3,063 11,390 0,693 2,783 16,8 18,0 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-H 5,37 3,065 11,391 0,694 2,782 20,2 21,7 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-J 5,31 3,044 11,380 0,692 2,793 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-K 5,36 3,064 11,391 0,694 2,782 20,9 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-L 5,40 3,076 11,399 0,695 2,776 20,9 21,7 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-M 5,37 3,068 11,394 0,694 2,780 21,0 21,8 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-N 5,33 3,052 11,381 0,692 2,788 20,4 21,2 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-P 5,42 3,085 11,405 0,696 2,771 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-Q 5,51 3,118 11,419 0,699 2,754 21,5 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-R 5,38 3,070 11,395 0,694 2,779 19,2 20,0 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-S 6,09 3,334 11,048 0,693 2,693 21,1 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-T 5,89 3,261 11,512 0,712 2,685 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-U 5,26 3,024 11,360 0,689 2,803 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-V 5,13 2,976 11,652 0,693 2,816 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-W 5,47 3,105 11,418 0,698 2,761 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-X 5,40 3,076 11,399 0,695 2,776 21,7 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-Y 6,13 3,348 11,562 0,720 2,646 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-Z 5,38 3,072 11,349 0,693 2,779 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AA 5,04 2,941 11,295 0,681 2,849 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AB 5,31 3,042 11,373 0,691 2,794 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AC 5,41 3,083 11,405 0,695 2,772 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AD 5,37 3,068 11,368 0,693 2,781 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AE 5,45 3,096 11,415 0,697 2,765 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AF 4,96 2,908 11,240 0,676 2,870 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AG 5,42 3,087 11,408 0,696 2,770 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AH 5,39 3,075 11,331 0,693 2,778 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AI 5,49 3,111 11,431 0,698 2,757 21,3 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AJ 10,14 4,685 12,149 0,800 2,223 21,3 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AK 5,35 3,058 11,429 0,693 2,784 18,8 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AL 5,53 3,128 11,444 0,700 2,749 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AM 5,29 3,036 11,544 0,693 2,793 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AN 5,40 3,076 11,405 0,695 2,776 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AO 5,38 3,072 11,326 0,694 2,779 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AP 5,58 3,144 11,466 0,701 2,741 20,3 21,2 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AQ 5,43 3,088 11,414 0,696 2,770 17,5 18,5 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AR 5,43 3,087 11,407 0,696 2,770 21,8 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AS 5,56 3,140 11,461 0,701 2,743 20,3 22,3 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AT 5,20 3,001 11,335 0,687 2,816 21,0 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AU 5,35 3,058 11,382 0,693 2,785 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AV 5,36 3,062 11,395 0,693 2,783 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AW 4,97 2,914 11,240 0,677 2,866 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AX 5,33 3,050 11,428 0,692 2,789 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AY 4,92 2,894 11,226 0,675 2,877 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-AZ 4,92 2,894 11,221 0,675 2,877 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BA 5,09 2,961 11,271 0,682 2,839 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BB 5,11 2,968 11,190 0,682 2,836 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BC 5,55 3,134 11,459 0,700 2,746 19,8 20,1 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BD 5,14 2,979 10,975 0,682 2,832 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BE 5,09 2,958 11,317 0,682 2,840 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BF 5,17 2,989 11,322 0,686 2,823 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BG 5,14 2,980 11,325 0,685 2,828 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BH 5,09 2,959 11,289 0,682 2,839 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BI 5,09 2,960 11,300 0,682 2,839 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BJ 5,30 3,041 11,370 0,691 2,795 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BK 5,31 3,045 11,371 0,692 2,792 23,7 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BL 5,44 3,091 11,409 0,696 2,768 22,4 ? JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BM 5,09 2,959 11,294 0,682 2,839 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BN 5,32 3,047 11,377 0,692 2,791 21,3 22,0 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BO 5,32 3,048 11,376 0,692 2,791 22,9 24,5 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BP 5,09 2,960 11,291 0,682 2,839 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BQ 5,34 3,054 11,388 0,692 2,788 20,8 23,4 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BR 5,16 2,984 11,319 0,685 2,825 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BS 5,50 3,115 11,444 0,699 2,756 JPL
73P/Schwassmann-Wachmann 3-BT 5,44 3,092 11,238 0,686 2,784 13,3 ? JPL

101P/Černyh[uredi | uredi kôd]

natrag na glavni popis

Ovo je popis 101P/Černyh (2 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB (vidi popis).

Oznaka Period
(godine)
a
(AU)
i
(°)
e JTiss M1 M2 Promjer Ref
101P/Černyh 13,91 5,785 5,080 0,594 2,590 11,7 14,0 5,6 km JPL
101P/Černyh-B 13,97 5,800 5,078 0,595 2,588 13,0 ? JPL

128P/Shoemaker–Holt[uredi | uredi kôd]

natrag na glavni popis

Ovo je popis 128P/Shoemaker–Holt (3 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB (vidi popis).

Oznaka Period
(godine)
a
(AU)
i
(°)
e JTiss M1 M2 Promjer Ref
128P/Shoemaker-Holt 1 9,56 4,505 4,363 0,322 2,912 7,0 14,2 JPL
128P/Shoemaker-Holt 1-A 9,73 4,557 4,354 0,334 2,901 8,5 14, JPL
128P/Shoemaker-Holt 1-B 9,51 4,489 4,362 0,321 2,913 5,6 16,7 4,6 km JPL

141P/Machholz[uredi | uredi kôd]

natrag na glavni popis

Ovo je popis 141P/Machholz (3 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB "(vidi popis).

Oznaka Period
(godine)
a
(AU)
i
(°)
e JTiss M1 M2 Promjer Ref
141P/Machholz 2 5,25 3,019 12,805 0,749 2,708 14,7 19,0 JPL
141P/Machholz 2-A 5,23 3,013 12,795 0,750 2,708 12,0 ? JPL
141P/Machholz 2-D 5,22 3,009 12,812 0,751 2,708 12,5 ? JPL

205P/Giacobini[uredi | uredi kôd]

natrag na glavni popis

Ovo je popis 205P/Giacobini (4 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB "(vidi popis).

Oznaka Period
(godine)
a
(AU)
i
(°)
e JTiss M1 M2 Promjer Ref
205P/Giacobini 6,68 3,548 15,286 0,567 2,779 13,0 ? JPL
205P/Giacobini-A 6,66 3,539 15,305 0,569 2,779 12,0 15,7 JPL
205P/Giacobini-B 6,84 3,603 15,405 0,575 2,756 18,5 ? JPL
205P/Giacobini-C 6,66 3,540 15,309 0,569 2,779 JPL

213P/Van Ness[uredi | uredi kôd]

natrag na glavni popis

Ovo je popis 213P/Van Ness (2 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB "(vidi popis).

Oznaka Period
(godine)
a
(AU)
i
(°)
e JTiss M1 M2 Promjer Ref
213P/Van Ness 6,34 3,426 10,266 0,382 2,994 11,0 14,1 JPL
213P/Van Ness-B 6,33 3,422 10,240 0,380 2,997 7,3 18,2 JPL

332P/Ikeya–Murakami[uredi | uredi kôd]

natrag na glavni popis

Ovo je popis 332P/Ikeya–Murakami (10 unosa) sa svim njihovim kometnim fragmentima popisanim u JPL-ovom SBDB "(vidi popis).

Oznaka Period
(godine)
a
(AU)
i
(°)
e JTiss M1 M2 Promjer Ref
332P/Ikeya-Murakami 5,42 3,087 9,378 0,489 3,012 5,2 12,5 JPL
332P/Ikeya-Murakami-A 5,42 3,086 9,387 0,490 3,010 16,9 19,3 JPL
332P/Ikeya-Murakami-B 5,41 3,083 9,382 0,490 3,012 16,5 20,8 JPL
332P/Ikeya-Murakami-C 5,42 3,086 9,386 0,490 3,010 5,2 12,5 JPL
332P/Ikeya-Murakami-D 5,41 3,083 9,379 0,490 3,011 19,5 ? JPL
332P/Ikeya-Murakami-E 5,43 3,088 9,388 0,491 3,010 ? 22,5 JPL
332P/Ikeya-Murakami-F 5,61 3,158 9,519 0,499 2,980 ? 22,1 JPL
332P/Ikeya-Murakami-G 5,36 3,063 9,273 0,494 3,016 20,6 ? JPL
332P/Ikeya-Murakami-H 5,42 3,087 9,387 0,490 3,010 18,9 ? JPL
332P/Ikeya-Murakami-I 5,41 3,083 9,380 0,490 3,012 ? 21,7 JPL

Vidi[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. Periodic Comet Numbers. Minor Planet Center. 2. veljače 2018. Pristupljeno 14. veljače 2018.
  2. breakup of 73P/Schwassmann-Wachmann. NASA. Inačica izvorne stranice arhivirana 16. studenoga 2016. Pristupljeno 3. prosinca 2014.