Portal hrvatske rječničke baštine

Izvor: Wikipedija

Portal hrvatske rječničke baštine rezultat je znanstvenog projekta 130464 "Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkog znanja". Glavni istraživač ovog projekta je dr.sc. Damir Boras, izv. prof i kasnije Rektor Zagrebačkoga sveučilišta. U sklopu projekta digitalizirani su mnogi rječnici. U ovom se trenutku preko ovog portala portalu može pretraživati i pregledavati digitalizirani tekst te pregledavati slika nekih originala sljedećih rječnika:

Juraj Habdelić: Dictionar ili Réchi Szlovenske zvexega ukup zebrane, u red postaulyene, i Diachkemi zlahkotene trudom Jurja Habdelicha, masnika Tovarustva Jesusevoga, na pomoch napredka u diachkom navuku skolneh mladenczeu horvatszkoga i szlovenszkoga naroda. Graz, 1670 Juraj Habdelić, hrvatski isusovac i najpoznatiji hrvatski pisac 17. stoljeća u kajkavskom narječju, autor je malenog, no vrlo popularnog hrvatsko-latinskog dvojezičnog rječnika "Dictionar ili Réchi Szlovenske" izdanog u Grazu 1670. godine. Termin Szlovenski se odnosi na kajkavski dijalekt hrvatskog jezika, no autor posvećuje knjigu obrazovanoj mladeži hrvatskog i slovenskog naroda jer su ti jezici u to vrijeme bili vrlo slični. Rječnik se sastoji od 11326 natuknica i njegov je tekst u potpunosti digitaliziran isto kao i slike originala u crno-bijelim digitalnim fotografijama.

Bartol Kašić. Manuskript bez naslova (hrvatsko (čakavsko)-talijanski rječnik). Rim, 1599. Iako nije potpisan, postoje jaki znanstveni dokazi da je ovaj rukopis napisao hrvatski isusovac Bartol Kašić u Rimu oko 1600. godine kao dodatak za učenje hrvatskog jezika svojoj gramatici izdanoj 1604. (Institutiones linguae illyricae, Rim 1604.). Unatoč tomu što je ostao u obliku rukopisa, znanstveno je dokazano da je ovaj rječnik korišten kao osnova za pripremu prvog većeg hrvatskog rječnika s lijevom hrvatskom stranom Blago jezika slovinskoga koji je izdao talijan Jakov Mikalja u Lorettu i Ankoni od 1649. do 1651. godine. Rječnik se sastoji od 3613 natuknica te mu se može pregledavati i pretraživati digitalizirani tekst.

Libellus alphabeticus Cùm Nonnullis Cathecheticis addito vocabulario brevi latino, illyrico, germanico (Rerum communiter occurrentium - cum licentia superiorum.), s. l. (vjerojatno u Slavoniji), 1756. Moguće je pregledavati i pretraživati digitalizirani tekst rječnika te pregledavati slike originala.

Faustus Verantius (Faust Vrančić). Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae cum vocabulis Dalmaticis quae Ungari sibi usurparunt. Venecija, 1595. Ovo je najstariji hrvatski tiskani rječnik koji je izdao poznati hrvatski pisac Faustus Verantius (Faust Vrančić) u Veneciji 1595. godine. Rječnik je višejezičan te pokriva latinski, talijanski, njemački, hrvatski (dalmatinski) te mađarski jezik s 5411 natuknica. Moguće je pregledavanje i pretraživanje digitaliziranog teksta rječnika te pregledavanje slika originala.

Puni popis digitaliziranih rječnika[uredi | uredi kôd]

1. Faustus Verantius (Faust Vrančić). Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Ungaricae cum vocabulis Dalmaticis quae Ungari sibi usurparunt. Venecijace, 1595.

2. Lodereker, Petr; Vrančić Faust. Dictionarium septem diversarum linguarum,videlicet Latine, Italice, Dalmatice, Bohemice, Polonice, Germanice, & Ungarice,... collectum a Petro Lodereckero Prageno, Bohemo, &c. .... Typographeus Ottmarianus (Praga), Pragae, 1605.

3. Jacobus Micaglia (Jakov Mikalja). Blago jezika slovinskoga ili Slovnik u Komu izgovarajuse rjeci slovinske Latinski, i Diacki (Thesaurus linguae Illyricae sive Dictionarium Illyricum in quo verba Illyrica Italice, et Latine redduntur). Roma,1649. – 1651.

4. Juraj Habdelich. Dictionar ili Réchi Szlovenske zvexega ukup zebrane, u red postaulyene, i Diachkemi zlahkotene trudom Jurja Habdelicha, masnika Tovarustva Jesusevoga, na pomoch napredka u diachkom navuku skolneh mladenczeu horvatszkoga i szlovenszkoga naroda. Graz, 1670.

5. Joannis Belloszténëcz (Ivan Belostenec). Gazophylacium; seu latino-illyricorum onomatum aerarium, selectioribus synonymis, phraseologiis, verborum constructionibus metaphoris, adagiis ... et nunc primum peculiariter lllyriorum commodo apertum Gazophylacium illyrico-latinum. Zagreb, 1740.

6. Ardelio Della Bella. Dizionario Italiano-Latino-Illirico; cui si premettono alcuni avvertimenti per iscrivere e con facilita maggiore leggere le voci illiriche scritte con caratteri italiani, ed anche una breve grammatica per apprendere con proprieta la lingua illirica. Venezia, 1728.

7. Ivan Mažuranić i Jakov Užarević. Njemačko-ilirski slovar (Deutsch-illyrisches Wörterbuch). Zagreb, 1842.

8. Bartol Kašić: Rukopis bez naslova (hrvatsko [čakavski] - talijanski rječnik), Roma, 1599.

9. Altman, Josip; Stevan Bukl et al. Rječnik njemačko-hrvatskoga tehnologičkoga nazivlja za uporabu inžinira, arhitekta, mehanika, zemljomjera, rudničkih mjernika,graditelja, gradj. obrtnika i t. d. trudom i troškom kluba inžinira i arhitekta u Zagrebu. Zagreb, 1881.

10. Stulli, Joakim. Rjecsosloxje u komu donosuse upotrebljenia, urednia, mucsnia istieh jezika krasnoslovja nacsini, izgovaranja i prorjecsja. A—O. Illir. Ital. Lat. Csast drùga, Razdjeljak pârvi., Dubrovnik, 1805.

11. Libellus alphabeticus Cùm Nonnullis Cathecheticis addito vocabulario brevi latino,illyrico, germanico (Rerum communiter occurrentium - cum licentia superiorum.), s. l. (vjerojatno u Slavoniji), 1756. 68 pp.

12. Mikoč, Jakov Anton, Rečnik Rukokretni, Rijeka 1852.

13. Babić, Božo. Morski riečnik hrvacko-srpski. Usporedjen s italijanskijem jezikom od jednoga pomorca. Tisk. Appolonia i Kaprina, Trieste, 1870., 17 pp.

14. Babić, Božo. Nazivlje korita i jedrila broda u hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Primorska tiskara, Kraljevica, 1877.

15. Babić, Božo. Pomorski rječnik ili Nazivlje za brodarenje po moru. Ivo Hreljanović, Senj, 1901. 59+1 pp.

16. Broz, Ivan. Hrvatski pravopis, Nakl. Kr. hrv.-slav.-dalm.zemaljske vlade, Zagreb, 1893. xii + 133 pp.

17. Žepić, Milan. Džepni rječnik latinskoga i hrvatskoga jezika za školsku upotrebu. Vol.II. Lexicon Latino-croaticum. 2 ed, Zagreb, Hartman (St.Kugli), 1913., 371 pp.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]