Pravni fakultet u Osijeku

Izvor: Wikipedija
Zgrada fakulteta u Radićevoj ulici

Pravni fakultet u Osijeku visoko je učilište u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Osnivanje Fakulteta i počeci njegova djelovanja[uredi | uredi kôd]

Pravni fakultet Osijek osnovan je 10. rujna 1975. godine kada je u Osijeku osnovano i Sveučilište, zbog značajne potrebe za pravničkim kadrom na području Slavonije i Baranje.  Pravni fakultet Osijek upisan je 22. prosinca 1975. godine u sudski upisnik Okružnog privrednog suda u Osijeku (današnji Trgovački sud) i taj dan se obilježava kao Dan Fakulteta. Godine 1973. u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku pokrenut je zaseban pravni studij, a kao prodekan ovog studija izabran je prof. dr. sc. Dragutin Rilke koji je zajedno s prof. dr. sc. Vladimirom Srbom najzaslužniji za osnivanje Pravnog fakulteta Osijek. Kolika je bila potreba za osnivanjem Pravnog fakulteta u Osijeku, svjedoči i činjenica kako je njegovo osnivanje poduprto od strane vodećih gospodarstvenika toga doba na području Osijeka, konkretno, od strane tadašnjeg Društva pravnika u privredi Osijek, Društva pravnika u pravosuđu, Privredne komore Slavonije i Baranje te Skupštine općine Osijek. Tih je godina na područjima Slavonije i Baranje nedostajalo preko 1 200 diplomiranih pravnika.[1]

Interes za pravnim studijem u Osijeku bio je iznimno velik pa je 1970.-ih godina bilo upisanih već preko 4 200 studenata što je davalo prosječnu brojku od 700 upisanih studenata godišnje. Tržište rada s godinama je smanjivalo interes za diplomiranim pravnicima pa su se i brojke upisanih studenata smanjivale,[1]

U počecima svojega djelovanja, nastavu na Pravnom fakultetu Osijek uglavnom su izvodili nastavnici Pravnog fakulteta u Zagrebu, od kojih se ističu: prof. dr. sc. Ante Romac (Rimsko pravo), prof. dr. sc. Šefko Kurtović (Opća povijest prava i države), prof. dr. sc. Smiljko Sokol (Ustavno pravo), prof. dr. sc. Mira Alinčić (Obiteljsko pravo), prof. dr. sc. Nikola Gavella (Građansko pravo), prof. dr. sc. Eugen Pusić (Upravna znanost), prof. dr. sc. Dragan Medvedović (Upravno pravo), prof. dr. sc. Budislav Vukas (Međunarodno pravo) i brojni drugi.[1]

Do kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća, Pravni fakultet Osijek na većini predmeta imao je svoje nastavnike.

Ustrojstvo novih studija[uredi | uredi kôd]

Osim studija prava na kojemu se stjecala titula diplomiranog pravnika (današnji magistar prava), nedugo nakon osnivanja, Fakultet je započeo i s ustrojstvom drugih studijskih programa. Tako se od akademske godine 1978./1979. izvodio poslijediplomski studij u okviru kojega se stjecala titula magistra prava, a od akademske godine 1982./1983. izvodi se dvogodišnji stručni dodiplomski studij upravnog prava u okviru kojega se stječe titula upravnog pravnika (prvostupnici javne uprave). Od 1981. godine u okviru doktorskog studija moguće je stjecanje doktorata znanosti na Pravnom fakultetu Osijek, a od 1989. godine izvodio se i poslijediplomski studij Poslovno pravo i poslovne transakcije.[1]

Pravni fakultet Osijek zaslužan je za osnivanje dislociranih studija, pa je tako akademske godine 1993./1994. pokrenut dislocirani dvogodišnji stručni dodiplomski studij upravnog prava u Požegi, čijim se završetkom stjecala titula upravnog pravnika. Od 2003. godine u Vukovaru je ustrojen studij upravnog prava. Oba dislocirana studija danas djeluju u sklopu Veleučilišta u Požegi odnosno Vukovaru.[1]

Kao što je bio slučaj i s nedostatkom pravnika na području Slavonije i Baranje sedamdesetih godina prošlog stoljeća, tako je tijekom 2000.-ih godina uočen nedostatak socijalnih radnika, zbog čega je pri Pravnom fakultetu Osijek od akademske godine 2017./2018. pokrenut Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad, a od akademske godine 2020./2021. i Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad. Osnivanje novih studija je pokazatelj da se Pravni fakultet Osijek kontinuirano prilagođava potrebama tržišta rada.[2]

Ustrojstvo Fakulteta[uredi | uredi kôd]

Na čelu Pravnog fakulteta Osijek nalazi se dekan (trenutno izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević) te tri prodekana:

 • Prodekan za nastavu i studente (trenutno doc. dr. sc. Paula Poretti)
 • Prodekan za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije (trenutno doc. dr. sc. Dunja Duić) te
 • Prodekan za poslovanje, razvoj i projekte (trenutno doc. dr. sc. Ante Novokmet).

Fakultetom upravlja Fakultetsko vijeće kojeg čini nastavno osoblje, nenastavno osoblje te predstavnici studenata.[3]

Na Fakultetu djeluje ukupno 10 katedri, a to su:

 1. Katedra pravne povijesti i rimskog prava
 2. Katedra ekonomskih znanosti
 3. Katedra ustavnog i europskog prava
 4. Katedra upravnog prava i znanosti
 5. Katedra međunarodnopravnih i pravnoteorijskih znanosti i metodologije
 6. Katedra trgovačkog, financijskog, pomorskog i općeprometnog prava
 7. Katedra građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti
 8. Katedra kaznenopravnih znanosti
 9. Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti i socijalnog rada    
 10. Katedra stranih jezika i sociologije.

Pri Fakultetu djeluju i knjižnica te tajništvo, čije su ustrojbene jedinice:

 • Odjel u središnjoj službi
 • Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove
 • Ured za računovodstveno-financijske poslove
 • Ured za projekte i međunarodnu suradnju
 • Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
 • Studentska referada
 • Ured za informatiku i računalnu mrežu
 • Ured dekana i prodekana te
 • Ured za tehničke i pomoćne poslove.

Ostale ustrojbene jedinice su Pravno-ekonomska klinika, Pravna klinika PRO BONO OSIJEK te Odsjek za cjeloživotno obrazovanje i strane jezike.[4]

Dekani[uredi | uredi kôd]

Trenutni dekan Pravnog fakulteta Osijek, za mandatno razdoblje od 2020. do 2024. je izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, 19. po redu dekan Fakulteta. Redom, dekani Fakulteta bili su:

 1. 1975. – 1981. – prof. dr. sc. Dragutin Rilke
 2. 1981. – 1983. – prof. dr. sc. Vladimir Srb
 3. 1984. – 1985. – prof. dr. sc. Kornelija Rukavina
 4. 1986. – 1986. – prof. dr. sc. Ivan Mecanović
 5. 1987. – 1988. – prof. dr. sc. Vojislav Vukičević
 6. 1989. – 1990. – prof. dr. sc. Branko Babac
 7. 1990. – 1991. – prof. dr. sc. Srećko Jelinić
 8. 1991. – 1995. – prof. dr. sc. Zvonimir Lauc
 9. 1995. – 1999. – prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović
 10. 1999. – 2001. – prof. dr. sc. Damir Klasiček
 11. 2001. – 2003. – prof. dr. sc. Vlado Belaj
 12. 2003. – 2005. – prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović
 13. 2005. – 2007. – prof. dr. sc. Zvonimir Lauc
 14. 2007. – 2009. – prof. dr. sc. Zvonimir Lauc
 15. 2009. – 2013. – prof. dr. sc. Igor Bojanić
 16. 2013. – 2015. – prof. dr. sc. Igor Bojanić
 17. 2015. – 2017. – prof. dr. sc. Boris Bakota
 18. 2017. – 2019. – prof. dr. sc. Renata Perić
 19. 2020. – 2024. – izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević.

Studiji[uredi | uredi kôd]

Na Pravnom fakultetu Osijek djeluje pet studija: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo, Stručni upravni studij, Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava, Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad te Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad.

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
 • Stručni upravni studij
 • Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava
 • Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad
 • Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Knjižnica Pravnog fakulteta Osijek[uredi | uredi kôd]

Paralelno s osnivanjem i početkom djelovanja Pravnog fakulteta Osijek, s radom je započela i knjižnica, kao samostalna ustrojbena fakultetska jedinica.[1]

Fond knjižnice Pravnog fakulteta Osijek u potpunosti je digitaliziran i dio je CROLIST-a – Integriranog knjižničnog informacijskog sustava, ujedno dijela sveučilišnog knjižničnog sustava. Knjižnica Pravnog fakulteta Osijek članica je Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe (SEALL), dok su njezini djelatnici članovi Društva knjižničara Slavonije i Baranje, kao i Hrvatskog knjižničarskog društva.

Od 2014. godine, potpisivanjem Ugovora s Europskom komisijom, knjižnica Pravnog fakulteta Osijek uživa status Europskog dokumentacijskog centra (EDC), koji čini njezin ustrojbeni dio.[5]

Studenti[uredi | uredi kôd]

Pravni fakultet Osijek u središte svojeg djelovanja od početka stavlja studente čemu svjedoči i činjenica da je na Fakultetu gotovo 8.000 studenata steklo diplomu kroz 45-godišnje djelovanje. Na Fakultetu, studenti djeluju kroz Studentski zbor, European Law students association (ELSA) te Sportsku udrugu PRAVOS.

Klinička nastava[uredi | uredi kôd]

Vrijeme globalizacije i novih obrazovnih potreba, rezultiralo je i početkom kliničke nastave na Pravnom fakultetu Osijek koja se danas provodi u dvije pravne klinike: Pravno-ekonomska klinika Osijek te Pravna klinika OSIJEK PRO BONO.

Znanstvena djelatnost[uredi | uredi kôd]

Znanstveno-istraživačka djelatnost Pravnog fakulteta Osijek usmjerena je na aktualnu problematiku i stvaranje novih znanja istraživanjima, prijenos znanja obrazovanjem, diseminaciju znanja publikacijama i iskorištavanje znanja općenito.

Poznati studenti[uredi | uredi kôd]

Poznati studenti Pravnog fakulteta Osijek su bili:

 • Jasna Omejec, bivša predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske
 • Mato Arlović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske
 • Nataša Tramišak, Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Vladi Republike Hrvatske
 • Tin Kovačić, novinar RTL-a
 • Goran Flauder, novinar
 • Ružica Vukovac, saborska zastupnica
 • Ivica Vrkić, osječki gradonačelnik
 • Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
 • Sonja Čikotić, bivša saborska zastupnica
 • Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave
 • Žarko Dundović, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Ljiljana Hrastinski-Jurčec, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Anto Đapić, političar
 • Davor Petričević, županijski državni odvjetnik, ŽODO Osijek
 • Ivan Hampovčan, tajnik Osječko-Baranjske županije.

Professor emeritus[uredi | uredi kôd]

Professori emeritusi Pravnog fakulteta Osijek su:

 • prof. dr. sc. Zvonimir Lauc
 • prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović
 • prof. dr. sc. Ivan Mecanović.

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. a b c d e f Pravni fakultet Osijek. Pravni fakultet u Osijeku 1975. - 2005 2005. izdanje. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osijek.
 2. Sveučilišni preddiplomski studij Socijalni rad - O nama. Pristupljeno 18. prosinca 2020. |url-status=dead zahtijeva |archive-url= (pomoć)
 3. Fakultetsko vijeće. Pristupljeno 19. prosinca 2020.
 4. Organizacijska struktura. Inačica izvorne stranice arhivirana 8. siječnja 2022. Pristupljeno 19. prosinca 2020.
 5. Knjižnica. Pristupljeno 19. prosinca 2020.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]