Predložak:Infookvir kemijski spoj

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search
Infookvir kemijski spoj
{{{formula}}}
IUPAC nomenklatura {{{IUPAC nomenklatura}}}
Ostala imena {{{ostala imena}}}
Identifikacijski brojevi
EC registarski broj {{{EC}}}
UN broj {{{UN}}}
RTECS broj {{{RTECS}}}
Osnovna svojstva
Molarna masa {{{molarna masa}}}
Relativna molekulska masa {{{molekulska masa}}}
Izgled {{{izgled}}}
Struktura
Sigurnosne upute
Znakovi opasnosti
Nepoznati znak opasnosti
nepoznat znak opasnosti
SI-sustav mjernih jedinica korišten je gdje kod je to moguće. Ukoliko nije drugačije naznačeno, upisane vrijednosti izmjerene su pri standardnim uvjetima.
Portal:Kemija
{{Infookvir kemijski spoj
| formula =
| slika =
| slika_opis =
| slika1 =
| slika_opis1 =
| IUPAC nomenklatura =
| ostala imena =
| CAS =
| EC =
| UN =
| RTECS =
| molarna masa = <!-- g·mol<sup>−1</sup> -->
| molekulska masa =
| izgled =
| gustoća = <!-- g·cm<sup>−3</sup> -->
| tališteK = <!-- K -->
| tališteC = <!-- °C -->
| vrelišteK = <!-- K -->
| vrelišteC = <!-- °C -->
| tlak para = <!-- hPa ( °C) -->
| topljivost = <!-- g·l<sup>−1</sup> ( °C) -->
| dipolni moment =
| slika2 =
| slika_opis2 =
| oblik molekule =
| izvor znkops =
| znakovi opasnosti = {{znakovi opasnosti|?}}
| NFPA 704 = {{NFPA 704 |H = 0 |F = 0| R = 0}}
}}

Nema opisa.

Parametri predloška

Ovaj predložak ima prilagođeno oblikovanje.

Parametar Opis Vrsta Stanje
Kemijska formula formula

Broj svih atoma koji sačinjavaju kemijski spoj

Zadano
prazno
Primjer
C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Slika 1 na vrhu predloška slika

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
Slika.jpg
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Opis slike 1 na vrhu predloška slika_opis

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
Slika prikazuje sadržaj
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Slika 2 na vrhu predloška slika1

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
Slika2.jpg
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Opis slike 2 na vrhu predloška slika_opis1

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
Slika sadrži drugi sadržaj
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Naziv spoja po IUPAC-u IUPAC nomenklatura

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
heksa-1,3,5-trien
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Ostala imena spoja ostala imena

Narodna ili neslužbena imena kemijskog spoja

Zadano
prazno
Primjer
špirit
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
CAS registarski broj CAS

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
7732-18-5
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
EC registarski broj EC

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
200-753-7
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
UN broj UN

četveroznamenkasti identifikacijski broj opasne tvari

Zadano
prazno
Primjer
1053
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
RTECS broj RTECS

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
MX1225000
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Molarna masa molarna masa

zbroj svih relativnih atomskih masa

Zadano
g·mol<sup>−1</sup>
Primjer
104,2 g·mol<sup>−1</sup>
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Moleksulska masa molekulska masa

Jednaka molarnoj masi!

Zadano
prazno
Primjer
prazno
Automatska vrijednost
{{{molarna masa}}}
Nepoznato predloženo
Izgled izgled

Opis izgleda i osjeta kemijskog spoja

Zadano
prazno
Primjer
prozirna, bezbojna tekućina specifičnog mirisa
Automatska vrijednost
Nepoznato predloženo
Gustoća gustoća

Gustoća kemijskog spoja u g·cm<sup>−3</sup>

Zadano
g·cm<sup>−3</sup>
Primjer
0.87 g·cm<sup>−3</sup>
Automatska vrijednost
Nepoznato predloženo
Talište u kelvinima tališteK

Temperatura tališta izražena u kelvinima

Zadano
K
Primjer
104 K
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Talište u °C tališteC

Temperatura tališta izražena u °C

Zadano
°C
Primjer
104 °C
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Vrelište u kelvinima vrelišteK

Temperatura vrelišta izražena u kelvinima

Zadano
K
Primjer
104 K
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Vrelište u °C vrelišteC

Temperatura vrelišta izražena u °C

Zadano
°C
Primjer
104 °C
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Tlak para tlak para

Tlak para kemijskog spoja

Zadano
hPa ( °C)
Primjer
50 hPa (20 °C)
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Topljivost u vodi topljivost

Koliko se grama tvari otapa u litri vode temperature --°C

Zadano
g·l<sup>−1</sup> ( °C)
Primjer
1,8 g·l<sup>−1</sup> (15 °C)
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Dipolni moment (samo za polarne tvari) dipolni moment

Nema opisa

Zadano
D
Primjer
0,97 D
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Slika 3 slika2

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
slika3.jpg
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Opis slike 3 slika_opis2

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
Slika 3 prikazuje sadržaj3
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato neobvezno
Geometrija molekule oblik molekule

Nema opisa

Zadano
prazno
Primjer
trigonska planarna
Automatska vrijednost
prazno
Nepoznato predloženo
Znakovi opasnosti znakovi opasnosti

Nema opisa

Zadano
{{znakovi opasnosti}}
Primjer
{{znakovi opasnosti|T+|N}}
Automatska vrijednost
prazno
Template predloženo
NFPA 704 NFPA 704

Opasnost po standardu [[NFPA 704]]

Zadano
{{NFPA 704 |H = ? |F = ?| R = ? |O = ?}}
Primjer
{{NFPA 704 |H = 2 |F = 2| R = 2 |O = R}}
Automatska vrijednost
prazno
Template predloženo