Rektor

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Rektor (od latinskog regere = vladati, upravljati, kormilariti) znači upravitelj, to se najčešće odnosi na akademske ustanove, ali se ista titula upotrebljava i u vjerskim i političkim organizacijama.
Ured rektora zove se Rektorat.

Rektor na sveučilištu[uredi VE | uredi]

Rektor je naslov predstojnika sveučilišta (i drugih visokih škola), uobičajeno je to redovni profesor kojeg bira sveučilišno vijeće na određeno vrijeme (jednu, dvije, četiri godine ili više godina) da bude na čelu sveučilišta.

Ova titula se koristi na sveučilištima diljem Europe, uključujući; Albaniju, Belgiju, Nizozemsku, Luksemburg, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Cipar, Češku, Estoniju, Njemačku, Mađarsku, Irsku, Italiju, Latviju, Makedoniju, Maltu, Moldovu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Rusiju, Skandinaviju, Srbiju, Sloveniju, Španjolsku, Tursku i Ukrajinu.

Rektor se kao titula za predstojnika koristi i u zemljama Latinske Amerike poput; Argentine, Brazila, Čilea, Puerto Rica, Kube, Dominikanske Republike, Meksika, Perua i Venezuele.

Ovu titulu rabe i Pakistan, Filipini, Indonezija i Izrael.

U nekim zemljama se koristi titula rector magnificus ("uzvišeni glavar") poput najstarijih sveučilišta u Švedskoj i Belgiji, ali i za sve predstojnike sveučilišta kao u Italiji, Španjolskoj i Njemačkoj.

Iznimka od ove prakse je Engleska, na njihovim sveučilištima tradicionalno je pročelnik - "kancelar" (chancellor), ovu praksu slijedile su i zemlje Commonwealtha, Sjedinjene Američke Države i mnoge druge zemlje pod anglo-saksonskim utjecajem. I Škotska slijedi ovu praksu na svojim starim sveučilištima, kod njih je predstojnik "kancelar", a rektor (Lord Rector) je izabrani predstavnik studenata u sveučilišnom vijeću.

Rektor u crkvenoj hijerarhiji[uredi VE | uredi]

Rektor u katoličkoj crkvi[uredi VE | uredi]

  • Za ranog kršćanstva biskupi su često bili vladari gradova i provincija, naročito u Papinskoj državi te su ih zvali rektori. Rektori su bili i oni svećenici koji su upravljali nekim crkvenim imanjem poput rector Siciliæ (upravitelja Sicilije).
  • rector ecclesiae je svećenik koji upravlja uredom neke župne crkve, zatim predstojnik ženskog samostana te glavar isusovačkog kolegija.

Rektor u Anglikanskoj crkvi[uredi VE | uredi]

U Anglikanskoj crkvi, rektor je nešto poput župnika. Povijesno, župe Engleske crkve bile su podijeljene na rektorate, vikarijate i trajne kuratijate. Grubo rečeno, razlika je bila u tome da je rektor imao veći prihod, jer je upravljao župom koja je posjedovala zemljište. Vikar bi dobijao manji postotak od crkvene desetine (veći dio išao je vlasniku dobra), a kurator je svoju malu plaću dobijao najčešće od svoje dijeceze.

Rektor u Protestantskim crkvama[uredi VE | uredi]

U mnogim protestantskim crkvama rektor je izabrana osoba koja upravlja kongregacijom uz svoje pastoralne dužnosti.

Rektor u političkoj upravi[uredi VE | uredi]

Za Rimskog carstva[uredi VE | uredi]

Srednji vijek[uredi VE | uredi]

Novo doba[uredi VE | uredi]

Primo Rettore bila je službena titula Gabriela D'Annunzia u njegovoj samoproglašenoj tvorevini Reggenza Italiana del Carnaro (8. rujna 1920. - 29. prosinca 1920. )

Pogledajte i ovo[uredi VE | uredi]

Izvori[uredi VE | uredi]

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]