Stilovi vodstva

Izvor: Wikipedija

Stilovi vodstva mogu se definirati kao specifičan način ponašanja menadžera u okviru radnog procesa koji utječu na rezultate rada u određenoj organizaciji.

Vodstvo je vrlo važna funkcija menadžmenta koja se tiče međuljudskih aspekata, a podrazumijeva komunikaciju, motiviranje, stilove vođenja te razumijevanje ponašanja i stavova pojedinaca i skupina.

U gospodarstvu voditi znači utjecati na ljude kako bi pridonijeli organizaciji i skupnim ciljevima.

Vrste stilova[uredi | uredi kôd]

Generički stilovi na bazi autoriteta[uredi | uredi kôd]

Autokratski[uredi | uredi kôd]

 • vođa zapovijeda i očekuje pokoravanje
 • vodi uz pomoć davanja ili ustezanja nagrada i kazni
 • delegira i donosi odluke bez pitanja podređenog za mišljenje
 • brzo donosi odluke
 • jednosmjerni kanali komunikacije

Demokratski[uredi | uredi kôd]

 • vođa konzultira podređene i traži mišljenje o predloženim akcijama
 • nastoji potaknuti sudjelovanje podređenih u procesu odlučivanja
 • dvosmjerna komunikacija

Slobodni stil ili Laissez faire[uredi | uredi kôd]

 • vođa moć koristi u vrlo maloj mjeri
 • podređeni imaju visok stupanj neovisnosti
 • vođe svoju ulogu vide u pomaganju rada podređenih kroz snabdjevanje informacijama i kao veza s vanjskim okruženjem

Likertov sustav[uredi | uredi kôd]

Ekstremno autoritativni[uredi | uredi kôd]

 • menadžer je izrazito autokratski orijentiran
 • ima malo povjerenja u podređene
 • motivira strahom i kaznama, a samo povremeno nagrađuje

Benevolentno autoritativni[uredi | uredi kôd]

 • menadžer ima određeno povjerenje u podređene
 • motivira nagradom, tek ponekad strahom i kaznama
 • usvaja neke ideje i mišljenja podređenih, dopušta komunikaciju prema gore
 • uz sve to ima čvrstu kontrolu u svojim rukama

Konzultativni[uredi | uredi kôd]

 • menadžer ima veliko, ali ne i potpuno povjerenje u podređene
 • nastoji iskoristiti ideje i mišljenja podređenih
 • menadžer donosi osnovne politike i općenite odluke, dok donošenje specifičnih odluka dopušta na nižim razinama
 • motivira nagradama i participacijom, rijetko kaznom

Participativno skupni[uredi | uredi kôd]

 • menadžer ima potpuno povjerenje u podređene
 • konstruktivno koriste ideje i mišljenje podređenih
 • daju ekonomske nagrade na temelju participacije
 • menadžer je uključen u komunikaciju prema gore, prema dolje i bočno

Upravljačka mreža[uredi | uredi kôd]

 1. osiromašeno upravljanje
 2. timski menadžeri
 3. upravljanje lokalnog kluba
 4. autokratski menadžeri zadatka
 5. osrednje brige

Kontinuum vodstva[uredi | uredi kôd]

Kontinuum vodstva je moderni pristup vodstvu i on je mješavina različitih stilova. Prikladnost nekog stila ovisi o vođi, sljedbenicima i situaciji.

Izbor stila[uredi | uredi kôd]

Izbor stila ovisi o :

 • karakteristikama vođe
 • silama koje dolaze od podređenih
 • silama koje definiraju situaciju
Mentalna mapa: Stilovi vodstva