Suradnik:Lasta/Pravila glasovanja na wikipediji/Prijedlog promjena

Izvor: Wikipedija

Uvodno o glasovanju

Na samoj wikipediji postoji cijeli niz glasovanja, odnosno biranja. Premda postoji praviilo po kojem je glasovanje zlo (Wikipedija:Glasovanje je zlo), to ne mora uvijek biti tako. Primjer za to su izbori jubilarnih članaka, gdje se zajednica odlučuje koji članak je najbolji od predloženih. Pored takvih, pozitivnih primjera glasovanja, postoje i drugi primjeri, koje bi trebalo izbjegavati, odnosno, primjeri kada bi se odluke trebale donositi konsenzusom, odnosno dogovorom. Primjer za to je usvajanje pojedinih pravila, kao što je npr. ovo.

Da bi se olakšalo glasovanje na wikipediji, potrebno je standardizirati pravila glasovanja. Do sada je bio slučaj da se pravila glasovanja određuju od slučaja do slučaja, te je bio opisan na nekoliko različitih stranica, što je uvelo popriličnu zbrku prilikom glasovanja, a također i probleme pri interpretaciji tko može glasovati za pojedine stavke, a tko ne.

Ova stranica je objedinjavanje svih pravila glasovanja i njenim prihvaćanjem, sva ostala pravila glasovanja se poništavaju. Pri tome treba naglasiti da su pravila za izbor Provjeritelja prenesena nepromijenjena s Mete i kao takva se ne mogu mijenjati (osim uvjeta koje suradnik mora zadovoljavati da bi glasovao).

Općenita pravila

Pravo glasa

 1. Da bi suradnik mogao glasovati na wikipediji treba biti registriran na wikipediji najmanje 1 mjesec i imati najmanje 100 promjena. Za pojedine slučajeve glasovanja traži se veći limit, kako je to navedeno u pojedinim slučajevima.

Trajanje glasovanja

 1. Sva glasovanja na wikipediji traju 7 dana, osim ukoliko to nije ovdje drugačije precizirano.

Način izjašnjavanja

 1. Način glasovanja se razlikuje od vrste glasovanja. Ukoliko nije određeno u pravilima glasovanja, svak se može izjasniti ZA, PROTIV ili NEUTRALAN.

Zaključivanje glasovanja

 1. Izračun broja glasova (odnosno zaključivanje glasovanja) je dužnost administratora, ako po isteku 2 dana od predviđenog završetka nijedan administrator ne zaključi glasovanje, onda to može učiniti bilo koji suradnik wikipedije.
 2. Za donošenje odluke potrebno je najmanje 50% + 1 glas ZA ukoliko to nije precizirano drugačije u ovim pravilima.
 3. Za brisanje je potrebno 2/3 ukupnog broja glasova.
 4. Lavina glasova (eng. snowball clause) je slučaj kad je broj glasova za (ili protiv) prije isteka vremenskog roka glasovanja bitno veći od suprotne opcije, što čini čekanje isteka roka nepotrebnom formalnošću. U takvom slučaju moguće je zaključivanje glasovanja prije isteka nominalnog roka. Takav slučaj nije moguće proglasiti prije isteka polovice vremena glasovanja (7 dana moguće je skratiti na 4...).
 5. Kod graničnih slučajeva administratori wikipedije imaju diskrecijsko pravo poništiti glasovanje ili ga odlučiti svojim glasom ukoliko već ranije nisu glasovali.

Pravo glasovanja

Suradnik za glasovanje mora zadovoljavati uvjete o radu na wikipediji koji se razlikuju od vrste glasovanja, odnosno koji se postrožuje u pojedinim slučajevima.

Pojedina glasovanja mogu pravilima biti omogućena samo određenim skupinama suradnika, ali to mora biti jasno navedeno ovdje u pravilima o glasovanju.

Izbor jubilarnog i članka

 1. Glasovanje traje 3 dana
 2. Glasuje se samo ZA, nema suzdržanih niti glasova protiv. Izabrani je članak koji je dobio najviše glasova. U slučaju izjednačenih broja glasova, administratori wikipedije imaju diskrecijsko pravo odlučiti svojim glasom ukoliko već ranije nisu glasovali, ili produžiti glasovanje za jedan dan.

Pravila izbora Izabranih članaka

 1. Unutar postojećih pravila, koja je zajednica izglasala, povećava se limit za glasovanje shodno minimalnom limitu navedenom ovdje (s 50 promjena na 100 i uvođenje uvjeta da je suradnik registriran najmanje 1 mjesec).

Izbor autopatrolera i patrolera

Napomena:Ovaj dio je prepisan iz tek usvojenih pravila. Bilo kojim ishodom glasovanja, ova se pravila neće promijeniti.

 1. Kod ovog glasovanja pravo glasa imaju samo suradnici sa statusom patrolera ili admnistratora.
 2. Glasovanje traje 5 dana od trenutka predlaganja.
 3. Glasuje se na način da suradnici koji se ne slažu glasuju PROTIV, a suradnik koji dobije 2 glasa protiv ne može biti promoviran u status. Svi drugi glasovi se ne računaju.

Izbor administratora i birokrata

 1. Kandidat za birokrata mora biti administrator wikipedije na hrvatskom jeziku najmanje 6 mjeseci.
 2. Prilikom izbora za administratore, pravo glasa imaju suradnici s 6 mjeseci rada na wikipediji i najmanje 500 promjena u glavnom imenskom prostoru.
 3. Glasuje se ZA, PROTIV ili NEUTRALAN.
 4. Za izbor za administratora i birokrata je potrebno imati odnos ZA/PROTIV od najmanje 3/4, te manje od 1/3 NEUTRALNIH.

Izbor provjeritelja

 1. Prilikom izbora provjeritelja pravo glasa imaju suradnici s 6 mjeseca rada na wikipediji i najmanje 500 promjena u glavnom imenskom prostoru.
 2. Provjeritelj se bira s najmanje 70-80% glasova ZA/PROTIV, ili ukoliko se bira jedan između više kandidata, tada je to suradnik s najviše glasova.
 3. Da bi bio izabran provjeritelj mora imati najmanje 25-30 glasova ZA.


Pravila izbora članova AO

 1. Kandidate za članove predlažu suradnici s više od 3.000 promjena u glavnom imenskom prostoru i 18 mjeseci rada na Wikipediji na hrvatskom jeziku od svog prvog uređivanja, te najmanje 100 promjena u posljednjih 2 mjeseca u trenutku predlaganja. Kandidat za člana Odbora mora biti prijavljen na Wikipediji na hrvatskom jeziku najmanje 12 mjeseci, te mora imati najmanje 1.000 promjena. Članovi odbora koji obnašaju tu dužnost u trenutku novih izbora, automatski su predloženi (tj. nisu ukoliko se izjasne suprotno). Svaki novi kandidat se mora izjasniti da prihvaća kandidaturu.
 2. Prilikom biranja AO pravo glasa imaju suradnici s 6 mjeseca staža na wikipediji i najmanje 500 promjena u glavnom imenskom prostoru.
 3. Glasuje se pojedinačno za svakog kandidata ZA/PROTIV/NEUTRALAN.
 4. Suradnik može biti izabran u AO ukoliko ima odnos ZA/PROTIV od najmanje 3/4, te manje od 1/3 NEUTRALNIH.
 5. Ukoliko se prilikom izbora dogodi gornji uvjet zadovolji veći broj kandidata od mjesta koji se popunjavaju, U AO ulaze prvo kandidati s većim brojem glasova ZA umanjenih za glasove PROTIV. U slučaju jednakog broja glasova izbor se ponavlja.

Wiki poveznice

Glasovanje

Nakon provedene rasprave o objedinjenjavanju svih pravila o glasovanju na wikipediji na jednu zajedničku stranicu, prijelog je izmjenjen shodno iznesenim mišljenjima u raspravi (pooštreni uvjeti dobivanja statusa glasača). Nakon rasprave pokreće se glasovanje o prijedlogu. Glasovanje traje do 24. studenog 2009 u 23.59.

ZA ZA

ZA ZA-- Braco(razgovor) 22:13, 17. studenog 2009. (CET) povukao svoj glas dok se ne usuglasimo oko promjene ovih pravila. Bio bih i ranije ali ova stranica je izgleda pala u zaborav :-)--Braco (razgovor) 16:54, 31. prosinca 2009. (CET)

 1. ZA ZA--Croq (razgovor) 23:30, 17. studenog 2009. (CET)
 2. ZA ZA--3D (talk to me) 23:31, 17. studenog 2009. (CET)
 3. ZA ZA, a u vezi glasovanja za provjeritelja sam za najmanje 70%, a za broj glasova sam za najmanje 25. --Veliki Blek (razgovor) 23:35, 17. studenog 2009. (CET)
 4. ZA ZA --Lasta 23:36, 17. studenog 2009. (CET)

Čekaj malo.
Gdje je to bilo dogovoreno objedinjavanje svih pravila?
Postojala je rasprava, a nikakvi dogovor o objedinjavanju pravila. Kubura (razgovor) 01:51, 18. studenog 2009. (CET)

PROTIV PROTIV

NEUTRALAN NEUTRALAN