Tanakh

Izvor: Wikipedija
Entire Tanakh scroll set.png

Hebrejski naziv za Bibliju; naziv se sastoji od početnih slova njenog sadržaja; Ta = Torah (Torat Moshe) + Na = Nevi'im (Proroci) + Ketuvim (Spisi).