Tanakh

Izvor: Wikipedija

Tanakh je naziv za židovsku Bibliju. Dijeli se na tri dijela: Zakon (heb: Tora), Proroci (heb: Nevi'im) i Spisi (heb: Ketuvim). Dijelom se podudara s kršćanskim Starim zavjetom. Njegovo ime nastalo je spajanjem početnih slova njegovih triju dijelova t-n-k.

Tanakh se sastoji od 24 knjige, dok se Stari zavjet sastoji od 39 knjiga. Tekst koji se nalazi u tim knjigama je isti, međutim neke knjige su iz Tanakha razdijeljene na više knjiga u Starome zavjetu.

Dodatno se kršćanski Stari zavjet ne dijeli na tri djela, kao što to čini Tanakh, već na četiri dijela, a to su: Petoknjižje, Povijesne knjige, Mudrosne knjige i Proročke knjige.

Katolička Crkva uz 39 (protokanonskih) knjiga priznaje i 7 dodatnih (deuterokanonskih) knjiga tako da se Stari zavjet kod katolika sastoji od 46 knjiga.

Razlika u raspodjeli knjiga između Tanakha i Staroga zavjeta[uredi | uredi kôd]

Tora se sastoji od sljedećih knjiga: Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi, Ponovljeni zakon te je istovjetna starozavjetnom Petoknjižju.


Proroci se sastoje od sljedećih knjiga: Jošua, Suci, Knjiga o Samuelu, Knjiga o Kraljevima, Izaija, Jeremija, Ezekiel i Knjiga dvanaestorice proroka.

U Starome zavjetu je:


Spisi se sastoje od sljedećih knjiga: Psalmi, Mudre izreke, Job, Pjesma nad pjesmama, Knjiga o Ruti, Tužaljke, Propovjednik, Estera, Daniel, Ezra i Knjiga ljetopisa.

U Starome zavjetu je:


Katolička Crkva dodatno od deuterokanonskih knjiga priznaje knjige: Tobija, Judita, Prva knjiga o Makabejcima, Druga knjiga o Makabejcima, Knjiga Mudrosti, Knjiga Sirahova, Baruh te dodatke knjizi Daniel i Estera.


Pravoslavna Crkva priznaje sve ono što priznaje i Katolička Crkva te uz to još i:

  • Prvu Esdras (Treću knjigu o Ezri), Drugu Esdras (Četvrtu knjigu o Ezri), Treću knjigu u Makabejcima te dodatak Drugoj knjizi o Kraljevima poznat kao "Manašeova molitva" i Psalm 151.
  • Kao dodatak Starome zavjetu postoji i Četvrta knjiga o Makabejcima.


Etiopska pravoslavna Crkva priznaje sve što priznaje i Pravoslavna Crkva uz slijedeće iznimke:

  • knjiga Propovjednik je razdijeljena na dvije knjige
  • umjesto tri knjige o Makabejcima priznaju se tri knjige o Meqabyanima
  • dodatno se priznaju Knjigu Jubileja, Knjigu proroka Henoka, Četvrtu knjigu o Baruhui Knjigu Josipovu