Wikipedija:Arbitraža

Izvor: Wikipedija

Ovo je stranica BUDUĆIH pravila hrvatske wikipedije, stoga nemojte postupati po njoj (podnositi prijave) dok pravilo ne postane punovažno
(i pravilo i odbor ne bude izglasovan).


Arbitraža je jedan od načina rješavanja sukoba na hrvatskoj Wikipediji. S tom svrhom ustanovljeno je posebno izborno tijelo - Odbor za arbitražu, koje je nadležno za rješavanje onih sporova (sporova između suradnika ili sporova suradnika s administratorima) koji otežavaju i ometaju normalan rad hrvatske Wikipedije.

Odbor za arbitražu osnovan je po uzoru na postojeći Odbor kakav postoji na engleskoj Wikipediji, međutim njegovo djelovanje nije u potpunosti jednako djelovanju istog Odbora na engleskoj Wikipediji.

Rješavanje sporova

  1. Osnove rješavanja sporova navedene su u članku Wikipedija:Rješavanje sporova.
  2. Ukoliko to ne pomogne, prijavite spor jednom od aktivnih administratora, bilo na njegovoj stranici za razgovor, e-mailom ili na IRCu
  3. Ukoliko se radi o nečem ozbiljnijem, što povlači npr. trajno blokiranje suradnika, prijavite to arbitražnom odboru. Prije podnošenja prijave Odboru za arbitražu svakako pokušajte sami rješiti spor, ili zatražite pomoć trećeg suradnika ili administratora.

Odbor za arbitražu

Odbora za arbitražu postoji radi ostvarenja zajedničkog cilja - stvaranja slobodne enciklopedije.

Odbor za arbitražu se sastoji od tri člana, od kojih su dva člana administratori, a jedan član je aktivni suradnik. Mandat članova Odbora ne traje duže od dvije godine, a član može biti razrješen na vlastiti zahtjev, prestankom administratorskih prava ili na drugi način.

Članove Odbora predlažu administratori hrvatske Wikipedije, nakon čega se glasuje o svakom pojedinom kandidatu.


Podnošenje prijave Odboru za arbitražu

Odbor za arbitražu postupa temeljem prijave. Prijave se podnose ili putem stranice za prijavu ili putem mailing liste wiki-hr (at) lists.wikimedia.org (koju čitaju svi članovi Odbora).

Razlozi zašto je moguće podnijeti prijavu na dva načina:

Hrvatska wikipedija je donedavno bila mala zajednica, no kako ta zajednica raste, raznolikost njenih članova se povećava. Na en wiki postoji popis administratora koji su voljni blokirati nekoga ako se neki njihov kolega to ne usudi, odnosno u slučaju mogućih neprilika. Stoga, suradnici koje neki suradnici maltretiraju (što je izrijekom zabranjeno pravilima), ne moraju svoju prijavu objaviti javno, nego ju mogu poslati na zatvorenu mailing listu. Svaki od ova dva načina prijave ima svojih prednosti i mana:
  • prijava podnešena javno protiv nekog suradnika ili admina upozorava ga da (možebitno) ne radi dobro, pa netko može shvatiti javnu prijavu kao posljednje upozorenje (žuti karton). No ne treba zaboraviti da prije prijave treba iscrpiti sve mogućnosti spomenute na stranici Wikipedija:Rješavanje sporova, tako da prekid spornog ponašanja koji je uzrokovao prijavu ne mijenja činjenicu prijave i odluku arbitražnog odbora. No suprotno (nastavak spornog ponašanja) u svakom slučaju postrožuje moguću kaznu.
  • prijava podnešena putem mailing liste je tajna, no ukoliko se donese odluka koja potvrđuje prijavu, prijavu će objaviti Odbor zajedno s odlukom (čuvajući anonimnost suradnika koji je prijavu podnio).

Prije podnošenja prijave NE ZABORAVITE:

  • Wikipedija NIJE demokracija, nego je podležna benevolentnom nadzoru administratora, koji interveniraju prema potrebi;
  • iznesena pisana pravila se ne trebaju shvatiti eksplicitno;
  • Wikipedija nema čvrsta pravila osim pet općih principa (Pet stupova Wikipedije);
  • Zajednički cilj nas, suradnika i urednika Wikipedije je stvaranje slobodne enciklopedije.

Postupak prijave u slučaju pritužbe na ponašanje nekog suradnika

Prije podnošenja prijave trebaju se iscrpiti sve mogućnosti spomenute na stranici Wikipedija:Rješavanje sporova. Suradnici koji ne postupe na taj način, bit će na to upozoreni, a daljnje inzistiranje na postupku povlači za sobom mogućnost blokiranja.

Postupak u slučaju pritužbe na rad nekog admina

Nitko nije savršen, tako ni administratori hrvatske Wikipedije. Ukoliko smatrate da netko od administratora zloupotrebljava administratorska prava ili krši pravila i smjernice Wikipedije na vašu štetu, prijavite to arbitražnom odboru.

Postupak odlučivanja po valjanoj prijavi

Postupci i odluke Odbora za arbitražu čvrsto su utemeljni i u skladu su s pet općih načela Wikipedije. Odbor djeluje u skladu i u duhu pravila i smjernica Wikipedije, koje su pozitivnog tipa (potiču rad na Wikipediji i ohrabruju suradnju svih suradnika), ali su i restriktivne utoliko što suradnicima ne daju za pravo rabiti Wikipediju kao forum (što je pravilima izrijekom zabranjeno) i diskutirati nadugačko o elementarnim stvarima (ne ometajte rad wikipedije da bi dokazali vlastite ciljeve) (vidjeti također WP:NOT).

Članovi Odbora pretpostavljaju dobru namjeru svakog suradnika. Odbor donosi odluke nepristrano i neovisno od sukobljenih strana, u najkraćem mogućem roku nakon što ispita i ocjeni sve relevantne činjenice. Član Odbora koji je ujedno i stranka u sporu, ne sudjeluje u donošenju odluke. Odbor svoju odluku i obrazloženje javno objavljuje.

Sankcije

Dok se suradnici sankcioniraju opomenom ili blokiranjem (na dulji ili kraći period), administratori se sankcioniraju opomenom, ukidanjem prava ili blokiranjem. Sankcija se javno objavljuje, zajedno s odlukom.

Suradnici koji očito bezrazložno podnose prijave, Odbor može sankcionirati opomenom ili blokiranjem, bez ulaženja u bit spora.

Ukoliko prijava bude riješena negativnom odlukom, moguće je automatsko pokretanje kontraprijave radi maltretiranja.

Važna napomena

Suradnici wikipedije nisu plaćeni za svoj rad, pa tako ni članovi Odbora za arbitražu. Upozoravaju se suradnici da ne podnose prijave bez razloga, jer time troše vrijeme arbitražnog odbora.

Odbor može, prema potrebi, dopuniti i izmjeniti pravila o svome radu.

Poveznice