Prijeđi na sadržaj

Dikasterij za bogoštovlje i stegu sakramenata

Izvor: Wikipedija
Rimska kurija
Državno tajništvo Svete Stolice
-
Dikasteriji (do 2022. Kongregacije)
Dikasterij za evangelizaciju
Dikasterij za nauk vjere
Dikasterij za službu milosrđa
Dikasterij za Istočne Crkve
Dikasterij za bogoštovlje i disciplinu sakramenata
Dikasterij za kauze svetaca
Dikasterij za biskupe
Dikasterij za kler
Dikasterij za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života
Dikasterij za laike, obitelj i život
Dikasterij za promicanje jedinstva kršćana
Dikasterij za međureligijski dijalog
Dikasterij za kulturu i obrazovanje
Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja
Dikasterij za zakonodavne tekstove
Dikasterij za komunikaciju
Pravosudna tijela
Apostolska pokorničarna
Apostolska signatura
Rota Romana
Gospodarska tijela
Uredi
Papinske komisije
Papinske akademije
Papinska povjerenstva
Ostali uredi Rimske kurije

Dikasterij za bogoštovlje i stegu sakramenata (lat. Dicasterium de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, tal. Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti) dio je Rimske kurije koji promiče svetu liturgiju prema obnovi koju je poduzeo Drugi vatikanski sabor. Područja nadležnosti odnose se na sve što Apostolskoj Stolici pripada po zakonu u pogledu uredbi i promicanja svete liturgije i nadzora kako bi se posvuda vjerno obdržavali crkveni zakoni i liturgijske norme.

Dikasterij se brine i za stegu sakramenata i pravne posljedice koje se odnose na njihovo valjano i zakonito slavlje, kao i za blagoslovine (sakramentale), ne dovodeći u pitanje nadležnost Dikasterija za nauk vjere.

Prije reforme Rimske kurije 2022., ovaj dikasterij nosio je ime Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata (lat. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum).

Povijest[uredi | uredi kôd]

Dikasterij je nasljednik Svete kongregacije za stegu sakramenata klera (lat. Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum), koja djeluje od 1908. do 1968. Godine 1975. dobiva naslov Sveta kongregcija za sakramente i bogoštovlje (lat. Congregatio de Sacramentis et Cultu Divino) nakon što je sjedinjena sa Svetom kongregacijom za bogoštovlje koja je osnovana 1969. godine, nakon preimenovanja Svete kongregacije za obrede koju je osnovao papa Siksto V. 1588.

Apostolskom konstitucijom Praedicate Evangelium od 19. ožujka 2022., promjenjeno je ime u Dikasterij za bogoštovlje i disciplinu sakramenata.

Djelokrug[uredi | uredi kôd]

Apostolskom konstitucijom Praedicate Evangelium, papa Franjo propisao je sljedeće zadaće Dikasterija:

  1. osigurati izradu ili reviziju i ažuriranje tipičnih izdanja liturgijskih knjiga;
  2. potvrđuje prijevode liturgijskih knjiga na današnje jezike i priznaje njihovu prikladnu prilagodbu lokalnim kulturama, legitimno odobrenu od strane Biskupskih konferencija;
  3. regulacija i promicanje liturgije;
  4. promicanje liturgijske formacije na različitim razinama;
  5. podupiranje povjerenstava ili instituta stvorenih za promicanje liturgijskog apostolata, glazbe, pjesme i sakralne umjetnosti;
  6. osnivanje udruga koje promiču te ciljeve međunarodnog karaktera ili odobravanje njihovih statuta;
  7. regulacija valjanosti i dopuštenje sakramenata;
  8. formiranje liturgijskog kalendara.

Prefekti[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]