Prijeđi na sadržaj

Dodatak:Popis rijeka u Mađarskoj

Izvor: Wikipedija
Rijeka Mađarsko ime Dužina u Mađarskoj (km) Ukupna dužina (km) Utječe u
Berettyó 134 Crișul Repede
Bodrog 67 Tisu
Bodva Bódva 113 Šajo
Kraszna 193 Tisu
Sebes-Körös 209 Koroš
Fehér-Körös 236 Koroš
Fekete-Körös 168 Koroš
Dunav Duna 2860 Crno more
Drava Dráva 749 Dunav
Hornád Hernad 286 Šajo
Ipoly 232 Dunav
Kereš Körös-ér 70 Tisu
Koroš Körös 195 Tisu
Lajta, Litava Leitha, Sár(-víz) 180 Dunav
Mura 465 Drava
Moriš Maros 761 Tisa
Pinka 55 Rabu
Plazović Kígyós 92 129 Veliki bački kanal
Rába Rába 250 Možunski Dunav (pritok Dunava)
Šajo Sajó 119 229 Tisu
Séd Séd 70 Sárvíz (Lajtu)
Someș Szamos 388 Tisu
Šugovica Kamarás-Duna Dunav
Szinva Szinva 30 Dunav
Tisa Tisza 966* 1358 Dunav
Válicka
Zagyva 160 Tisu
Zala 138 Blatno jezero
  • izvorno je duljina Tise u Mađarskoj bila 1419 km, vrlo krivudavog toka, što je često prozročilo poplave. Nakon manjih mnoštva manjih akcije, István Széchenyi je 27. kolovoza 1846. – 1880. organizirao i sproveo obimnu akciju kontroliranja toka Tise. Tok je smanjen na 966 km, uz 589 km mrtvih kanala i 136 km novog riječnog korita.