Električne mreže

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search
Primjer električne mreže

Električne mreže su spojevi električnih elemenata kao što su otpornici, zavojnice, kondenzatori te naponskih i strujnih izvora.

Električni ili strujni krug je takva mreža u kojoj zatvorena petlja omogućuje protjecanje struje. U najjednostavnijem se obliku sastoji od izvora, vodiča i trošila.

U analizi električnih mreža potrebno je odrediti struje i napone u krugu. Za mreže sastavljene od linearnih elemenata koriste se algebarski postupci i transformacije kao što je harmonijska analiza, pri čemu se sve veličine izražavaju kao kompleksni brojevi ovisni o frekvenciji.

Mreža koja se sastoji od elektroničkih komponenti zove se elektronički sklop. Takve mreže su obično nelinearne pa se analiziraju naprednijim postupcima kao što je računalna simulacija.