Prijeđi na sadržaj

Enklitika

Izvor: Wikipedija

Enklitike ili zanaglasnice ili naslonjenice riječi su koje nemaju svoga naglaska te se naslanjaju na riječ prije sebe tvoreći tako naglasnu cjelinu.

Enklitike u hrvatskom[uredi | uredi kôd]

Enklitike hrvatskog standardnog jezika jesu:

 • nenaglašeni oblici prezenta glagola bitisam, si, je, smo, ste, su
 • nenaglašeni oblici prezenta glagola htjetiću, ćeš, će, ćemo, ćete, će
 • nenaglašeni oblici aorista glagola bitibih, bi, bi, bismo, biste, bi
 • oblici povratne zamjenicesi, se
 • nenaglašene osobne zamjenice u genitivu – me, te, ga, je, nas, vas, ih
 • nenaglašene osobne zamjenice u dativu – mi, ti, mu, joj, nam, vam, im
 • nenaglašene osobne zamjenice u akuzativu – me, te, ga (nj), je (ju), nas, vas, ih
 • vezničko-upitna čestica li

Raspodjela enklitika[uredi | uredi kôd]

Wackernagelovo pravilo[uredi | uredi kôd]

Jacob Wackernagel bio je njemački indoeuropeist i proučavatelj sanskrta. U lingvistici je, osim po staroindijskoj gramatici, poznat po zakonu iz 1892. da nenaglašene riječi teže drugome mjestu u indoeuropskim rečenicama, odnosno nakon prve toničke cjeline. Ono se njemu u čast naziva Wackernagelovo pravilo.

U brojnim se jezicima to pravilo izgubilo, ali je u slavenskoj porodici ono većinom očuvano te se može dosljedno provoditi i u hrvatskom jeziku. Dakle, enklitike koje nemaju vlastiti naglasak tvore naglasnu cjelinu s prethodnom riječju.

Primjeri[uredi | uredi kôd]

U pogrešnoj je porabi očito da se enklitika nema na što nasloniti jer riječi prekrasno i sunce već tvore semantičko-intonacijsku cjelinu.

 • Prekrasno sunce je sjalo nad mojim prozorom.
 • Prekrasno je sunce sjalo nad mojim prozorom.
 • Prekrasno sunce sjalo je nad mojim prozorom.

Raspodjela enklitika uglavnom je slobodna, ali postoji jedno strogo ograničenje u standardnom jeziku – ona ne može stajati na početku rečenice – nema se na što nasloniti jer je prva. Danas je takav položaj dopušten samo dvjema enklitikama u dvama slučajevima – je i bi u upitnim rečenicama kad nakon njih slijedi čestica li. Tada one postaju naglašene riječi (s kratkosilaznim naglaskom):

 • Da li je došao?
 • Je li došao?
 • Bi li htio?

Osim u standardu, takva je uporaba uobičajena u dijalektima. One se tada često naslanjaju na sljedeću riječ i postaju proklitikama:

 • Si videl?

Norma[uredi | uredi kôd]

Prema normama hrvatskog standardnog jezika enklitike ne smiju doći:

 • nakon nerazdvojivih sintagmi
 • nakon zagrada
 • nakon zareza
 • nakon crtica

U svim tim slučajevima u rečenici dolazi do prirodne stanke te se enklitika nema na što nasloniti.

Imena[uredi | uredi kôd]

Pojedina imena, nazivi i sintagme prema određenim normama hrvatskog jezika ne bi se trebala mijenjati, odnosno, ne bi se trebala enklitikom cijepati ta semantičko-sintaktička cjelina. No, s lingvističke strane, takve konstrukcije nemaju nikakvu manu, slijedi se pravilo koje se stoljećima prirodno provodilo, a u govoru dopušta nijansiranje i stanku. Odnosno, rečenica postaje protočnija.

Wikicitati »Potrebno je prije svega osjećati rečenicu i njezin ritam te je pravilno graditi, a sve ostalo dolazi iza toga.«
(Ljudevit Jonke, O hrvatskom jeziku)
 • Ivo Ivić je pisao knjige.
 • Ivo Ivić pisao je knjige.
 • Ivo je Ivić pisao knjige.
 • Filozofski fakultet je donio odluku.
 • Filozofski fakultet donio je odluku.
 • Filozofski je fakultet donio odluku.

Cjeline[uredi | uredi kôd]

Ista pravila vrijede i za semantičke, logičke, naglasne ili ritmičke cjeline:

 • Matej, Marko, Ivan i Luka su napisali Evanđelja.
 • Matej su, Marko, Ivan i Luka napisali Evanđelja.
 • Matej, Marko, Ivan i Luka napisali su Evanđelja.

Enklitika teži položaju ne samo nakon prve riječi nego nakon prve naglasne cjeline u koju će ući:

 • O tom događaju je pisala policija.
 • O je tom događaju pisala policija.
 • O tom je događaju pisala policija.
 • O tom događaju pisala je policija.

Ne može se postaviti enklitika nakon riječi koja je i sama nenaglašena, u ovom slučaju proklitika.

Zamjena enklitika[uredi | uredi kôd]

Postoji još jedna inačica mijenjanja redoslijeda enklitika u riječima. Naime, nenaglašeni se oblici prezenta mogu zamijeniti njihovim naglašenim oblicima. Primjerice: sam > jesam, si > jesi, je > jest itd. U tom slučaju pretvaraju se enklitike u sinonimne naglašene riječi. No, često takav način zamjene donosi i naglašavanje činjenice:

 • Veseli Marko je dobar slikar.
 • Veseli je Marko dobar slikar.
 • Veseli Marko dobar je slikar.
 • Veseli Marko jest dobar slikar.

U jednostavnim rečenicama provođenje pravila donosi i naglašavanje, stoga se ono i ne mora provoditi:

 • Iva Ivić je učenica.
 • Iva je Ivić učenica.
 • Iva Ivić učenica je.
 • Članstvo u Matici hrvatskoj dobrovoljno je.

Interpunkcija[uredi | uredi kôd]

Interpunkcijski znakovi poput zareza, crtica ili zagrada također označuju stanku u rečenici te nakon njih ne može slijediti enklitika:

 • Ivo Ivić (1920. – 1990.) je bio pisac.
 • Ivo Ivić (1920. – 1990.) bio je pisac.
 • Ivo je Ivić (1920. – 1990.) bio pisac.
 • Pametni Pero, onaj o kojem ste mnogo čuli, je upisao fakultet.
 • Pametni je Pero, onaj o kojem ste mnogo čuli, upisao fakultet.
 • Pametni Pero, onaj o kojem ste mnogo čuli, upisao je fakultet.
 • Marko - bar se tako priča - je došao u grad.
 • Marko je - bar se tako priča - došao u grad.
 • Marko - bar se tako priča - došao je u grad.