Glagoli kretanja u ruskom jeziku

Izvor: Wikipedija

Glagoli kretanja (rus. глагóлы движéния) - glagoli koji označavaju kretanje, premještanje u prostoru, te koji imaju dvojne oblike nesvršenog vida[1]

Opis[uredi | uredi kôd]

Glagoli kretanja u ruskom jeziku se dijele na glagole određenog kretanja (rus. глагóлы определённого движéния) i glagole neodređenog kretanja (rus. глагóлы неопределённого движéния). Glagoli određenog kretanja označuju proces koji se događa u jednom određenom smjeru (od točke A do točke B), a glagoli neodređenog kretanja označuju proces koji se ponavlja, bilo u pravilnim, bilo u nepravilnim razmacima, u različitim smjerovima. Oni se također koriste i kada netko ovlada nekom vještinom, kad netko nešto može (što je naučio ili mu je prirođeno). Npr.: Птицы летают. Саша быстро бегает/плавает.

Glagoli kretanja s prefiksom postaju par po vidu. Npr.: прийти/приходить, прилететь/прилетать, принести/приносить, itd.

Glagoli kretanja nesvršenog vida bez prefiksa[uredi | uredi kôd]

Neprelazni glagoli kretanja[uredi | uredi kôd]

Neprelazni glagoli kretanja odgovaraju na pitanja kuda? otkuda? (rus. куда? откуда?).

Određeno kretanje Neodređeno kretanje
идти ходить
ехать ездить
бежать бегать
лететь летать
плыть плавать
лезть лазить
ползти ползать
брести бродить

Prelazni glagoli kretanja[uredi | uredi kôd]

Prelazni glagoli kretanja odgovaraju na pitanja kuda? otkuda? što? tko? (rus. куда? откуда? что? кто?).

Određeno kretanje Neodređeno kretanje
нести носить
вести водить
везти возить
гнать гонять
катить катать
тащить таскать

Glagoli kretanja s prefiksima[uredi | uredi kôd]

Dodavanjem prefiksa glagolu određenog kretanja dobiva se glagol svršenog vida, npr. идти (ići jednom) - уйти (otići), прийти (doći), a dodavanjem prefiksa glagolu neodređenog kretanja nastaje glagol nesvršenog vida, npr. ходить (ići više puta) - уходить (odlaziti), приходить (dolaziti). Također, upotrebom prefiksa glagol može promijeniti značenje (идти - ići, найти - naći).

Iznimka su glagoli svršenog vida nastali dodavanjem prefiksa с- glagolu neodređenog kretanja. Npr. сходить (otići i vratiti se pješice, npr. Мальчик сходил в лавку за хлебом.), съездить (otići i vratiti se prijevoznim sredstvom, npr. Мы в прошлом году съездили на море.).

Glagoli nesvršenog vida nastali od glagola ездить tvore se pomoću prefiksa od drugačije glagolske osnove, -езжать, te se mijenjaju po prvoj konjugaciji (ездить - приезжать: приезжаю, приезжаешь, приезжают). Glagolu ездить mogu se dodavati samo neki prefiksi, a dodavanjem prefiksa taj glagol postaje glagol svršenog vida (съездить на Кавказ, много поездить, изъездить весь свет).

Za tvorbu para po vidu za glagole nastale od glagola плавать, - выплыть, уплыть, приплыть -, koristi se sufiks -ва: выплывать, уплывать, приплывать.

Prefiks у-[uredi | uredi kôd]

Glagoli s ovim prefiksom označavaju udaljavanje s nekog mjesta, npr. Девочка уходит из комнаты.

Glagoli svršenog vida s prefiksom у- (kao i prefiksima вы- i от-) mogu ukazivati na odsutnost subjekta u nekom mjestu u trenutku radnje, npr.: Борис уехал из Москвы. (Borisa nema u Moskvi), a glagoli nesvršenog vida na to da subjekta nije bilo u nekom mjestu, ali se u trenutku radnje vratio. Npr. Борис уезжал из Москвы. (Boris nije bio u Moskvi, ali se sada nalazi u Moskvi).

Prefiks от-[uredi | uredi kôd]

Glagoli s prefiksom от- (ото-) također označavaju udaljavanje, ali se u njima naglašava polazna ili završna točka kretanja. Značenja: otići od nekoga ili nečeg na neveliku udaljenost, npr. Он отошёл от края платформы, так как с большой скоростью приближался поезд., a s prelaznim glagolima - otpraviti nekud nekoga ili nešto i ostaviti tamo, npr. Он отвёз телевизор в ремонт.

Prefiks по-[uredi | uredi kôd]

Glagoli s ovim prefiksom označavaju početak kretanja. Npr. Ученики поехали на экскурсию.

Glagoli određenog kretanja dodavanjem prefiksa по- postaju glagoli svršenog vida koji označavaju početak kretanja. U futuru se to značenje najčešće realizira kao namjera subjekta da ode nekud: Завтра мы пойдём в театр. U prošlom vremenu značenje početka se pojavljuje u sljedećim slučajevima: pri promjeni djelovanja ili stanja u kretanje (Я увидел друга и пошёл ему навстречу.), pri promjeni karaktera kretanja (Сначала мы шли медленно, а потом пошли быстрее, чтобы не опоздать на занятия.) i pri promjeni smjera kretanja (Теплоход принял сигнал SOS и поплыл на помощь терпящим бедствие.). U prošlom vremenu ti glagoli također mogu ukazivati na to gdje se nalazi subjekt kretanja u trenutku radnje, npr. Он пошёл к врачу. (on se nalazi kod liječnika).

Glagoli neodređenog kretanja dodavanjem prefiksa по- postaju glagoli svršenog vida i zadržavaju svoje značenje (kretanje u dva ili više smjerova), a prefiksom по- dobivaju i dodatno značenje - ukazuju na ograničenost trajanja kretanja. Npr. Малыш немного походил по манежу, устал и заснул.

Prefiks вы-[uredi | uredi kôd]

Značenja glagola: kretanje iz unutrašnjosti nečega (Он вышел из дома рано утром.), napustivši granicu nečeg, presijecanje granice između dvaju prostranstava (Машина выехала за город.), i označavanje točke dolaska (Самолёт вылетел из Москвы в 12 часов).

Prefiks в-[uredi | uredi kôd]

Glagoli s prefiksom в- (во-) označavaju kretanje u unutrašnjost nečega s nevelike udaljenosti, presijecanje granice između dvaju prostranstava. Npr.: Автобус остановился, и пассажиры вошли. Машина въехала в город.

Prefiks за-[uredi | uredi kôd]

Značenja: skrenuvši s osnovnog puta, doći, pojaviti se negdje na kratko vrijeme (svratiti), npr. По дороге домой я зашёл в библиотеку за учебником., te naći se negdje daleko, izvan granica, npr. Мяч залетел на крышу дома.

Prefiks про-[uredi | uredi kôd]

Glagoli s prefiksom про- označavaju kretanje kroz neki prostor ili pored nekog objekta, te prelazak određene udaljenosti u prostoru. Značenja: proći, ostaviti iza sebe, (Он увлёкся чтением и проехал свою остановку.), ući i napredovati naprijed u nekom prostoru, ili napredovati naprijed u nekom prostoru i zatim ući (Туристы осмотрели один зал музея и прошли в другой. Началась посадка на поезд, и пассажиры из зала ожидания прошли на перрон.), linearno se kretati (Мы прошли всю улицу и, наконец, увидели гостиницу.), napredovati naprijed u nekom prostoru prema nekom cilju (Мы прошли к метро через парк.), i prevaliti neku udaljenost (Путешественники прошли 15 километров без отдыха.).

Prefiks пере-[uredi | uredi kôd]

Značenja: linearno kretanje preko nečega, s jedne strane na drugu, s jednog mjesta na drugo, npr. Он перешёл улицу. Дети переплыли реку., i preseliti se, promijeniti boravište, npr. Студенты переехали в новое общежитие.

Prefiks вз-[uredi | uredi kôd]

Glagoli s prefiksom вз- (взо-) označavaju kretanje prema gore. Npr. Туристы взошли на гору, когда уже стало темнеть. Солнце взошло.

Prefiks с-[uredi | uredi kôd]

Glagoli s prefiksom с- (со-) označavaju kretanje prema dolje, npr. Лыжник съехал с горы. Povratni glagoli imaju značenje "susresti se, naći se na jednom mjestu", npr. Они сошлись, и дуэль началась.

Prefiks из-[uredi | uredi kôd]

Glagoli s prefiksom из- (ис-), koji se tvore od glagola neodređenog kretanja, postaju glagoli svršenog vida i dobivaju značenje iscrpljenosti, raširenosti djelovanja po cijeloj površini i dovođenja do kraja: исходить всё поле, избéгать весь сад, изъéздить всю страну.

No, glagol nesvršenog vida избегáть, u kojem naglasak ne pada na korijen, već na sufiks ima sasvim drugo značenje: "izbjegavati, sklanjati se od nečeg neugodnog", npr. Этот человек избегáл людей, a njegov par po vidu je избежáть: Как ни старался, я не мог избежáть встречи с этим человеком.

Prefiks о-[uredi | uredi kôd]

Glagoli s prefiksom о- (об-, обо-) imaju značenje: kretati se oko nečega, npr. Туристы обошли озеро. Туристы обошли вокруг озера., i obići mnogo toga, npr. Он объехал полмира.

Prefiks под-[uredi | uredi kôd]

Glagoli s prefiksom под- (подо-) upotrebljavaju se s prijedlogom к i označavaju približavanje nekom objektu ili dolazak do nekog objekta. Npr. Он подошёл к доске объявлений, чтобы посмотреть расписание занятий.

Prefiks до-[uredi | uredi kôd]

Glagoli s ovim prefiksom označavaju kretanje do neke granice u prostoru. Npr. Туристы дошли до леса и остановились на привал.

Prefiks при-[uredi | uredi kôd]

Glagoli s prefiksom при- označavaju kretanje kojim se dolazi do cilja. Npr. Я приехал в Москву месяц назад.

Prefiks раз-[uredi | uredi kôd]

Prefiks раз- (разо-) s povratnim glagolima ima značenje "razići se na razne strane". Npr. Занятия закончились и студенты разошлись.

Upotreba glagola kretanja u prošlom vremenu[uredi | uredi kôd]

Glagoli neodređenog kretanja u prošlom vremenu mogu označavati radnju koja se dogodila jednom u dvama smjerovima (tamo i natrag):

  • Я вчера ходила в кино. Jučer sam bila u kinu, tj. bila i vratila se.
  • В прошлом году она ездила в Киев. Prošle je godine putovala u Kijev, tj. otputovala je i vratila se.
  • Ко мне приходил товарищ. Došao mi je prijatelj, tj. došao je i otišao.
  • В комнату кто-то ходил. Netko je bio u sobi i izašao.

Kad se umjesto glagola neodređenog kretanja bez prefiksa, npr. ходил, ездил, upotrijebe glagoli određenog kretanja, npr. шёл, ехал, glagoli označavaju kretanje u jednom smjeru bez postizanja cilja; u takvim rečenicama postoji nešto nedorečeno te se one moraju dopuniti. Npr. Вчера я шла в кино и встретила подругу., Летом я ехала в Крым, и в том же вагоне ехал мой товарищ.

Kad se umjesto glagola neodređenog kretanja s prefiksima, npr. приходил, входил, upotrijebe glagoli određenog kretanja, npr. пришёл, вошёл, glagoli označavaju kretanje u jednom smjeru i postizanje cilja. Npr. Ко мне пришёл товарищ. (Došao mi je prijatelj, tj. došao je i ostao.), В комнату кто-то вошёл. (netko je u sobi).

Upotreba glagola kretanja u prenesenom značenju[uredi | uredi kôd]

Glagoli kretanja se zajedno s imenicama mogu upotrebljavati u prenesenom značenju. U takvim slučajevima kod njihove uporabe vrijedi nekoliko pravila. Ako je glagol bez prefiksa, može se upotrijebiti samo jedan glagol - ili glagol određenog kretanja ili glagol neodređenog kretanja. Npr. нести ответственность, носить фамилию. Kad se radi o glagolu s prefiksom, za svaku rekciju se upotrebljava glagol s određenim prefiksom. Npr. приносить пользу, выносить выговор. Moguća je i upotreba glagola i određenog i neodređenog kretanja: приносить/принести пользу, выносить/вынести выговор.

Bilješke[uredi | uredi kôd]

  1. Akademik, Slovar lingvističeskih terminov: Glagoly dviženija, preuzeto 25. prosinca 2012.

Literatura[uredi | uredi kôd]

  • Poljanec, R., Pregled gramatike ruskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1972.
  • Skvorcova, G.L., Glagoly dviženija - bez ošibok, Russkij jazyk, Moskva, 2004.
  • Fink Arsovski, Ž., Elementarna gramatika (predavanja), školska godina 1997/98
  • Marojević. R., Gramatika ruskog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva - Beograd, 1983.
  • Puljkina, I.M., Zahava-Nekrasova, J.B., Učebnik russkogo jazyka, Moskva, 1975.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]