Iranski jezici

Izvor: Wikipedija
Rasprostranjenost iranskih jezika u povijesnim vremenima.
Zemlje (tamnozeleno) u kojima su iranski jezici službeni.
Genetska podjela Iranskih jezika.

Iranski jezici, jedna od dvije glavne grane indoarijskih (ili arijskih) jezika kojima se služe Iranski narodi, poglavito na područjima Irana, Afganistana, Pakistana i Tadžikistana. Osnovna podjela je na istočnu i zapadnu podskupinu koje obuhvaćaju 87 jezika.[1]

A. Istočnoiranski jezici (14), Iran, Pakistan, Afganistan, Kina, Gruzija, Tadžikistan:
a1. sjeveroistočni (3) Iran, Gruzija, Tadžikistan: avestički (pazend), osetski, yagnobi.
a2. Jugoistočni (11):
a. pamirski jezici (7) Afganistan, Pakistan, Kina, Tadžikistan: munji, sanglechi-ishkashimi, sarikoli, shughni, wakhi, yazgulyam, yidgha.
b. paštunski jezici (4) Afganistan, Pakistan: paštunski (3 jezika, sjeverni središnji i južni), waneci.
B. Zapadnoiranski jezici (72) Afganistan, Iran, Irak, Pakistan, Turska, Izrael:
b1. sjeverozapadni (54):
a. belučki (eng. Balochi) (5) Pakistan, Iran: bashkardi, belučki (beludžijski; južni, zapadni i istočni), koroshi.
b. kaspijski (3) Iran: gilaki, mazanderani, shahmirzadi.
c. Centralni Iran (12) Iran, Indija: ashtiani, fars (sjeverozapadni), zoroastrijski darski (gabri ili yazdi), gazi, khunsari, natanzi, nayini, parsi, parsi-dari, sivandi, soi, vafsi.
e. Kurdski (4) Irak, Iran, Turska: kurdski (središnji, sjeverni i južni), laki.
f. Ormuri-Parachi (2): ormuri, parachi.
g. Semnani (4): lasgerdi, sangisari, semnani, sorkhei.
h. Tališki (16) Iran, Azerbajdžan: alviri-vidari, eshtehardi, gornji taromi (gornjotaromski), gozarkhani, harzani, kabatei, kajali, karingani, kho'ini, koresh-e rostam, maraghei, razajerdi, rudbari, shahrudi, takestani, tališki,
i. Zaza-Gorani (6) Irak, Turska: bajelani, dimli, gurani, kirmanjki, sarli, shabak.
j. neklasificirani (1): dezfuli.
b2. jugozapadni (18):
a. Fars (2): fars (jugozapadni), lari.
b. Luri (4): bakhtiari, luri (sjeverni i južni), kumzari.
c. perzijski (10): aimaq, buharski, darwazi, dehwari, dzhidi, farsi (zapadni, istočni) ili dari, hazaragi, pahlavani, tadžički.
d. Tat (2): judeotatski, tatski.
C) Nekalsificirani (1): tangshewi, Afghanistan.

Izvori[uredi | uredi kôd]

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]