Lijeva rekurzija

Izvor: Wikipedija
Skoči na: orijentacija, traži

U računarstvu, lijeva rekurzija je poseban slučaj rekurzije

Formalna gramatika koja sadrži lijevu rekurziju ne može biti parsirana tehnikom rekurzivnog spusta. Umjesto toga, lijeva je rekurzija pogodniji odabir za LALR parsere s obzirom da rezultira u manjoj potrošnji stogovnog prostora od desne rekurzije.

Definicija[uredi VE | uredi]

Gramatika je lijevo rekurzivna ako možemo pronaći nezavršni znak A koji će s vremenom biti korišten u postupku generiranja rečeničnog oblika sa sobom sadržanim na krajnje lijevom mjestu desne strane produkcije.

Neposredna lijeva rekurzija[uredi VE | uredi]

Neposredna lijeva rekurzija se događa u produkcijama oblika

A \rightarrow A\alpha\,|\,\beta

Gdje su \alpha i \beta nizovi završnih i nezavršnih znakova, i \beta ne sadrži A na krajnje lijevom mjestu.

Primjer: Produkcija

Expr \rightarrow Expr\,+\,Term

je neposredno lijevo rekurzivna. Parser koji koristi tehniku rekurzivnog spusta bi za ovu produkciju izgradio potprogram sljedećeg oblika:

function Expr() {
Expr();
match('+');
Term();
}

te bi, kao što je očito, ušao u beskonačnu rekurziju.

Posredna lijeva rekurzija[uredi VE | uredi]

U najjednostavnijem obliku, posredna lijeva rekurzija se može definirati kao:

A \rightarrow B\alpha\,|\,C

B \rightarrow A\beta\,|\,D

Pri čemu je moguć slijed generiranja međuniza A \Rightarrow B\alpha \Rightarrow A\beta \Rightarrow A \Rightarrow ...

Općenitije, za nezavršne znakove A_0, A_1, ..., A_n, posredna lijeva rekurzija se može definirati u obliku:

A_0 \rightarrow A_1\alpha_1\,|...

A_1 \rightarrow A_2\alpha_2\,|...

...

A_n \rightarrow A_0\alpha_{(n+1)}\,|...

Gdje su \alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n nizovi završnih i nezavršnih znakova.

Razrješavanje lijeve rekurzije[uredi VE | uredi]

Razrješavanje neposredne lijeve rekurzije[uredi VE | uredi]

Slijedi općeniti algoritam za razrješavanje neposredne lijeve rekurzije. Ovaj je algoritam s vremenom poboljšan na nekoliko načina, jedan od kojih je opisan u ovom papiru.

Za svaku produkciju oblika

A \rightarrow A\alpha_1\,|\,...\,|\,A\alpha_n\,|\,\beta_1\,|\,...\,|\,\beta_m

Gdje je:

 • A lijevo rekurzivan nezavršni znak
 • \alpha niz nezavršnih i završnih znakova različit od praznog niza (\alpha \ne \epsilon )
 • \beta niz završnih i nezavršnih znakova ne sadrži A na krajnje lijevom mjestu.

Zamijeni A-produkciju produkcijom:

A \rightarrow \beta_1A^\prime\, |\, ...\, |\, \beta_mA^\prime

I stvori novi nezavršni znak

A^\prime \rightarrow \epsilon\, |\, \alpha_1A^\prime\, |\, ...\, |\, \alpha_nA^\prime

Ovaj novostvoreni znak se često zove "rep" ili "ostatak".

Razrješavanje posredne lijeve rekurzije[uredi VE | uredi]

Ako gramatika nema \epsilon-produkcija (zj. nijedna produkcija nije oblika A \rightarrow ... | \epsilon | ... ) i nije ciklička (tj. nema produkcija oblika A \Rightarrow ... \Rightarrow A za bilo koji nezavršni znak A), sljedeći općeniti algoritam može biti primjenjen za razrješavanje posredne lijeve rekurzije:

Preuredi nezavršne znakove u neki (bilo koji) fiksni poredak A_1, ... A_n.

for i = 1 to n {
for j = 1 to i – 1 {
 • neka su trenutne A_j produkcije
A_j \rightarrow \delta_1 | ... | \delta_k
 • zamijeni svaku produkciju A_i \rightarrow A_j \gamma sa
A_i \rightarrow \delta_1\gamma | ... | \delta_k\gamma
 • razriješi neposrednu lijevu rekurziju za A_i
}
}

Klopke[uredi VE | uredi]

Gornje transformacije razrješavaju lijevu rekurziju stvaranjem desno rekurzivne gramatike, što će uzrokovati promjenu asocijativnosti produkcija. Lijeva rekurzija uzrokuje lijevu asocijativnost, desna rekurzija uzrokuje desnu asocijativnost. Na primjer: Započinjemo sa gramatikom:

Expr \rightarrow Expr\,+\,Term\,|\,Term

Term \rightarrow Term\,*\,Factor\,|\,Factor

Factor \rightarrow (Expr)\,|\,Int

Nakon primjene standardnih transformacija za razrješavanje lijeve rekurzije, dobiva se sljedeća gramatika:

Expr \rightarrow Term Expr'

Expr' \rightarrow + Term Expr'\,|\,\epsilon

Term \rightarrow Factor Term'

Term' \rightarrow * Factor Term'\,|\,\epsilon

Factor \rightarrow (Expr)\,|\,Int

Parsiranje niza znakova 'a + a + a' prvom gramatikom u LALR parseru (koji može prepoznati lijevo rekurzivne gramatike) bi rezultiralo sljedećim stablom parsiranja:

              Expr
             /   \
            Expr + Term
           / | \    \
          Expr + Term  Factor
          |    |    |
         Term  Factor  Int
          |    |
         Factor  Int
          |
          Int 

Ovo stablo parsiranja raste na lijevu stranu, što pokazuje da je operator '+' lijevo asocijativan, predstavljajući grupiranje operanada u obliku (a + a) + a.

Ali promjenom gramatike se mijenja i stablo parsiranja:

              Expr ---
              /    \
             Term   Expr' --
              |   / |   \ 
            Factor  + Term  Expr' ------
              |     |   | \    \
             Int   Factor  + Term  Expr'
                         |   |
                        Factor  \epsilon
                         |
                        Int

Sad stablo raste na desnu stranu, predstavljajući grupiranje operanada u obliku a + (a + a). Promijenjena je asocijativnost operatora '+', koji se sad desno asocijativan. Iako ovo nije problem za asocijativnost zbrajanja sa zabrajanjem, izraz bi poprimio znatno drugačiju vrijednost ukoliko bi se radilo o oduzimanju.

Problem je u tome što normalna aritmetika zahtijeva lijevu asocijativnost. Postoji nekoliko rješenja:

 • prepisivanje gramatike sa svim produkcijama u lijevo rekurzivnom obliku
 • prepisivanje gramatike dodavanjem nezavršnih znakova koji bi prisilile ispravne prednosti/asocijativnosti operatora
 • ako se koriste YACC ili Bison, postoje operatorske deklaracije %left, %right i %nonassoc koje govore generatoru parsera koju asocijativnost da nametne.

Vanjske poveznice[uredi VE | uredi]