Do while petlja

Izvor: Wikipedija

U većini računalnih programskih jezika do while petlja, ponekad nazvana samo kao do petlja, je naredba upravljanja toka koja dopušta izvršavanje koda na osnovu danog bulovskog uvjeta. Valja uočiti da je, za razliku od većine jezika, Fortranova do petlja ustvari analogna for petlji.

Do while konstrukt se sastoji od bloka koda i uvjeta. Prvo se izvršuje kod unutar bloka, a potom se evaluira uvjet. Ako je uvjet istinit, kod se unutar bloka opet izvršuje. Ovo se opetuje sve dok uvjet ne postane lažan. Budući da do while petlje provjeruju uvjet nakon izvršenja bloka koda, upravljačka se struktura često naziva postispitnom petljom. Ovo valja sučeliti s while petljom, koja ispituje uvjet prije izvršenja koda bloka.

Moguće je, u nekim slučajima i poželjno, da uvjet uvijek evaluira u istinu, stvarajući beskonačnu petlju. Kad je takva petlja stvorena hotimice, obično postoji neka druga upravljačka struktura (poput break naredbe) koja dopušta terminaciju petlje.

Neki jezici mogu rabiti drukčiju konvenciju imenovanja za ovaj tip petlje. Primjerice, Pascal je naziva "repeat until petljom". Valja uočiti da će se u Pascalu petlja izvršavati sve dok upravljački izraz ne poprimi vrijednost "istina" kao suprotnost drugim jezicima u kojima petlja terminira u trenutku kad upravljački izraz poprimi vrijednost "laž".

Primjerice, u C-u, odsječak koda:

 x = 0;
 do {
  x = x + 1;
 } while (x < 3);

prvo izvršuje naredbu x = x + 1, što rezultira s x = 1. Potom se provjeruje uvjet x < 3, koji je istinit, te se stoga blok koda ponovo izvršuje. Ovaj se postupak ispitivanja i provjere opetuje sve dok varijabla x ne dosegne željenu vrijednost 3.

Demonstracija do while petlji[uredi | uredi kôd]

Ove će do while petlje izračunati faktorijelu broja:

QBasic ili Visual Basic[uredi | uredi kôd]

 Dim brojac As Integer : brojac = 5
 Dim faktorijela as Long : faktorijela = 1
 Do
  faktorijela = faktorijela * brojac 'množi
  brojac = brojac - 1 'dekrementiraj
 Loop While (brojac > 0)
 Print faktorijela

ActionScript[uredi | uredi kôd]

 var brojac:Number = 5;
 var faktorijela:Number = 1;
 do {
   faktorijela *= brojac;
   brojac --;
 } while (brojac > 0)
 trace(faktorijela);

C ili C++[uredi | uredi kôd]

 unsigned int brojac = 5;
 unsigned long faktorijela = 1;
 do {
  faktorijela *= brojac--; /* Množi pa dekrementiraj. */
 } while (brojac > 0);
 printf("%lu\n", faktorijela);

Java[uredi | uredi kôd]

 int brojac = 5;
 long faktorijela = 1;
 do {
  faktorijela *= brojac--; // Množi pa dekrementiraj.
 } while (brojac > 0);
 System.out.println(faktorijela);

JavaScript[uredi | uredi kôd]

var brojac = 5;
var faktorijela = 1;
do {
 faktorijela *= brojac--; // Množi pa dekrementiraj.
}
while (brojac)
document.body.appendChild(document.createTextNode(faktorijela));

REALbasic[uredi | uredi kôd]

 Dim brojac As Integer = 5
 Dim faktorijela as Integer = 1
 Do
  faktorijela = faktorijela * brojac // množi
  brojac = brojac - 1 // dekrementiraj
 While brojac > 0
 MsgBox Str( faktorijela )

FORTRAN 77[uredi | uredi kôd]

 REAL MASA, MASAGUB
 MASA = 7.0
 MASLOS = 1.0
 DO WHILE (MASA .GE. O.O)
  MASA = MASA - MASAGUB
  WRITE(*,*),MASA
 END DO

Pascal[uredi | uredi kôd]

 program Faktorijela
 var
  Brojac, Faktorijela: integer;
 begin
  Brojac := 5;
  Faktorijela := 1;

  repeat
   Faktorijela := Faktorijela * Brojac;
   Brojac := Brojac - 1;
  until ((Brojac > 0)=false);

  Write(Faktorijela);
 end.

Vidjeti također[uredi | uredi kôd]