While petlja

Izvor: Wikipedija

U većini računalnih programskih jezika, while petlja je naredba upravljanja tokom koja dopušta opetovano izvršenje koda u ovisnosti o danom bulovskom uvjetu. While petlja se može shvatiti kao ponavljajuća if naredba.

While konstrukt se sastoji od bloka koda i uvjeta. Uvjet je prvo evaluiran - ako je uvjet logička istina, kod se unutar bloka izvršuje. Ovo se ponavlja sve dok uvjet ne postane lažan. S obzirom na to da while petlja provjeruje uvjet prije izvršenja bloka koda, upravljačka je struktura često poznata kao pred-test petlja. Valja je usporediti s do while petljom koja ispituje uvjet nakon izvršenja petlje.

Primjerice, u C-u (kao i u Javi i C++u, koji koriste istu sintaksu u ovom slučaju), odsječak koda

 x = 0;
 while (x < 3)
 {
  x++;
 }

prvo provjeruje je li x veći od 3, a s obzirom na to da nije, inkrementira ga za 1. Potom opet provjeruje dani uvjet, opet izvršuje, ponavljajući ovaj postupak sve dok varijabla x ne dosegne vrijednost 3.

Valja uočiti da je moguće, u nekim slučajevima čak i poželjno, da se uvjet uvijek evaluira u logičku istinu, stvarajući beskonačnu petlju. Kad se takva petlja hotimice stvori, obično postoji neka druga upravljačka struktura (poznata kao break naredba) koja upravlja terminacijom petlje.

Demonstracija while petlji[uredi | uredi kôd]

Ove će petlje izračunati faktorijelu broja 5:

QBasic ili Visual Basic[uredi | uredi kôd]

 'Inicijaliziraj varijable
 Dim brojac as Integer : brojac = 5
 Dim faktorijela as Long : faktorijela = 1
 Do While brojac > 0
  faktorijela = faktorijela * brojac   'Množi
  brojac = brojac - 1          'Dekrementiraj
 Loop
 Print faktorijela            'Ispiši rezultat.

REALbasic[uredi | uredi kôd]

 Dim brojac as Integer = 5
 Dim faktorijela as Integer = 1
 While brojac > 0
  faktorijela = faktorijela * brojac   // Množi
  brojac = brojac - 1          // Dekrementiraj
 Wend
 MsgBox Str( faktorijela )        // Ispiši rezultat.

C ili C++[uredi | uredi kôd]

 unsigned int brojac = 5;
 unsigned long faktorijela = 1;
 while (brojac > 0)
 {
  faktorijela *= brojac--;        /* Množi pa dekrementiraj. */
 } 
 printf("%i", faktorijela);

Perl[uredi | uredi kôd]

 my $brojac = 5;
 my $faktorijela = 1;
 while ( $brojac > 0 ) 
 {
   $faktorijela *= $brojac--;      # Množi pa dekrementiraj
 }
 print $faktorijela;

Vrlo slično C i C++ rješenju, s tim da se while petlja mogla također napisati jednom linijom koda:

 $faktorijela *= $brojac-- while $brojac > 0;

While petlje se često koriste za čitanje podataka liniju po liniju (kao što je definirano linijskim separatorom $/) iz otvorenih datotečnih ručica:

 open ULAZ, "<test.txt";
 while ( <ULAZ> )
 {
  print;
 }
 close ULAZ;

PHP[uredi | uredi kôd]

 $brojac = 5;
 $faktorijela = 1;
 while($brojac > 0) {
  $faktorijela *= $brojac--; 	     // Množi pa dekrementiraj.
 }
 echo $faktorijela;

Tcl (Tool command language)[uredi | uredi kôd]

 set brojac 5
 set faktorijela 1
 while {$brojac > 0} {
  set faktorijela [expr $faktorijela * $brojac] 
  incr brojac -1 
 }
 puts $faktorijela

Java, C#[uredi | uredi kôd]

Kod za petlju je isti kao i za Javu i C#:

 int brojac = 5;
 long faktorijela = 1;
 while (brojac > 0)
   faktorijela *= brojac--; 		 // Množi pa dekrementiraj.

Za Javu se rezultat ispisuje na sljedeći način:

 System.out.println(faktorijela);

Isto to u C#:

 System.Console.WriteLine(faktorijela);

JavaScript[uredi | uredi kôd]

var brojac = 5;
var faktorijela = 1;
while (brojac)
{
 faktorijela *= brojac--; 		// Množi pa dekrementiraj.
}
document.body.appendChild(document.createTextNode(faktorijela));

Pascal[uredi | uredi kôd]

 program Faktorijela;
 var
  Brojac, Faktorijela: integer;
 begin
  Brojac := 5;
  Faktorijela := 1;
  while Brojac > 0 do begin
   Faktorijela := Faktorijela * Brojac;
   Brojac := Brojac - 1;
  end;
  Write(Faktorijela);
 end.

Smalltalk[uredi | uredi kôd]

Suprotno drugim jezicima, u Smalltalku while petlja nije jezični konstrukt već je definirana u klasi BlockClosure kao jednoparametarska metoda, tijelom kao zatvorenošću, rabeći samu sebe kao uvjet.

 | brojac faktorijela |
 brojac := 5.
 faktorijela := 1.
 [ brojac > 0 ] whileTrue: 
   [ faktorijela := faktorijela * (brojac := brojac - 1) ]

Python[uredi | uredi kôd]

 brojac = 5
 faktorijela = 1
 while(brojac>0):
    faktorijela *= brojac
    brojac -= 1
 print(faktorijela)

AutoIt[uredi | uredi kôd]

 Dim $brojac = 5, $faktorijela = 1
 While $brojac > 0
   $faktorijela *= $brojac
   $brojac -= 1
 WEnd
 MsgBox(0,"Faktorijela", $faktorijela)

Vidjeti također[uredi | uredi kôd]