Nadređivanje metoda

Izvor: Wikipedija
Ovo je članak o klasnim metodama s istim imenom i parametrima pri nasljeđivanju. Za istoimene funkcije koje primaju različite parametre pogledajte članak Preopterećenje funkcija.
Ilustracija nadklase Animal (životinja) i podklase Dog (pas), koja naslijeđuje metodu eat, ali nadređuje metodu move().

Nadređivanje metoda (en. method overriding), također premošćivanje metoda, u objektno orijentiranom programiranju, mogućnost je programskog jezika koja omogućuje naslijeđenoj podklasi (djetetu) da pruži specifičniju implementaciju metode koja je već definirana u nadklasi (roditelju).

Implementacija istoimene metode u podklasi nadređuje (zamjenjuje) implementaciju u nadklasi samo ako metoda ima isti funkcijski potpis (isto ime, isti tip i broj parametara te isti povratni tip).[1] Metodu koja će se izvršiti odabire kompilator pri izvršavanju programa, ovisno o objektu koji metodu poziva. Ako roditeljska klasa instancira objekt, pozvat će se metoda roditeljske klase. Suprotno tome, ako je objekt instanca naslijeđene klase, bit će izvedena inačica metode u podklasi.[2]

Neki programski jezici dopuštaju programeru da ručno ograniči nadređivanje metoda.

Primjeri po jezicima[uredi | uredi kôd]

C#[uredi | uredi kôd]

C# podržava nadređivanje, ali samo ako je ono eksplicitno zatraženo putem modifikatora override i virtual ili abstract.

abstract class Zivotinja
{
  public     string Ime { get; set; }
  // metode
  public     void  Pij();
  public virtual void  Jedi();
  public     void  Idi();
}

class Pas : Zivotinja
{
  public new   string Ime { get; set; }
  // metode
  public     void  Pij();  // skriva naslijeđenu metodu pij(). Koristi new za pristup
  public override void  Jedi(); // Nadređuje naslijeđenu metodu jedi()
  public new   void  Idi();  // skriva naslijeđenu metodu idi()
}

Potpisi nadređenih metoda moraju biti identični, i metode moraju imati istu vidljivost. C# dopušta nadređivanje metoda, indeksera, svojstava i događaja.

Ne-virtualne ili statičke metode ne mogu se nadrediti. Bazna klasa uvijek mora imati jedan od modifikatora virtual, abstract, ili override.

Prikrivanje imena[uredi | uredi kôd]

Uz gorenavedene modifikatore, C# dopušta prikrivanje naslijeđenog svojstva ili metode, ako metoda ili svojstvo ima jednak potpis, ali koristi modifikator new.[3]

U gornjem primjeru, zbog prikrivanja se događa sljedeće:

Pas pas = new Pas();

pas.Ime = ;       // pristupa Pas.Ime
pas.Jedi();        // poziva Pas.Jedi()
pas.Idi();         // poziva Pas.Idi()
((Zivotinja)pas).Ime = ;  // poziva Zivotinja.Ime!
((Zivotinja)pas).Jedi();   // poziva Pas.Jedi()!
((Zivotinja)pas).Idi();    // poziva Zivotinja.Idi()!

C++[uredi | uredi kôd]

C++ zahtjeva eksplicitno definiranje imena klase čiju metodu želimo pozvati, pomoću en. scope resolution operator – „operatora razrješenja dosega”, ::. Primjerice, idući kod stvara dvije naslijeđene klase, baznu klasu Pravokutnik (koji može ispisati svoju duljinu i širinu) i naslijeđenu klasu Kutija (koja ima još i visinu). Kutija nadređuje metodu za ispis, kako bi ispisala svoje tri dimenzije.[4]

#include <iostream>

//---------------------------------------------------------------------------
class Pravokutnik {
 public:
 Pravokutnik(double d, double s) : duljina_(d), sirina_(s) {}
 virtual void Ispis() const;

 private:
 double duljina_;
 double sirina_;
};

//---------------------------------------------------------------------------
void Pravokutnik::Ispis() const {
 // metoda za ispis bazne klase.
 std::cout << "Duljina = " << duljina_ << "; Širina = " << sirina_;
}

//---------------------------------------------------------------------------
class Kutija : public Pravokutnik {
 public:
 Kutija(double d, double s, double v) : Pravokutnik(d, s), visina_(v) {}
 void Ispis() const override;

 private:
 double visina_;
};

//---------------------------------------------------------------------------
// metoda za ispis naslijeđene klase
void Kutija::Ispis() const {
 // Pozovi roditeljsku metodu za ispis
 Pravokutnik::Ispis();   // ispisuje duljinu i širinu
 std::cout << "; Visina = " << visina_;
}

Metoda za ispis klase Kutija, pozivanjem metode ispis klase Pravokutnik, može ispisati privatne članske varijable duljina i sirina, koje bi joj inaće bile nedostupne.

Iduće će naredbe instancirati objekte tipa Pravokutnik i Kutija, i pozvati njihove metode za ispis:

int main(int argc, char** argv) {
 Pravokutnik p(5.0, 3.0);

 // Ispisuje: Duljina = 5.0; Širina = 3.0
 p.Ispis();

 Kutija k(6.0, 5.0, 4.0);

 // pokazivač na najviše nadređenu metodu u virtualnoj tablici je na Kutija::Ispis,
 // ali to ne demonstrira nadređivanje
 k.Ispis();

 // Ovaj poziv demonstrira nadređenje
 // ispisuje: Duljina = 6.0; Širina = 5.0; Visina= 4.0
 static_cast<Pravokutnik&>(k).Ispis();
}

U C++11, slično kao u Javi, metoda sa modifikatorom final u nadklasi ne može se nadrediti. Metodama u podklasi se također može nadjenuti modifikator override, kako bi kompilator provjerio nadređuje li metoda zaista neku metodu bazne klase.

Java[uredi | uredi kôd]

U Javi, kada podklasa sadrži metodu koja nadređuje metodu nadklase, metoda podklase može pozvati metodu nadklase koristeći ključnu riječ super.[2] Primjer:

class Misao {
  public void poruka() {
    System.out.println("Osjećam da sam parkiran dijagonalno u paralelnom svemiru.");
  }
}

public class Savjet extends Misao {
  @Override // anotacija @Override nije nužna u Javi 5
  public void poruka() {
    System.out.println("Savjet: Datumi u kalendaru bliže su nego što izgleda.");
  }
}

Klasa Misao je nadklasa, i implementira poziv metode poruka. Podklasa Savjet nasljeđuje sve metode klase Misao, i nadređuje metodu poruka, jer joj pruža drugu funkcionalnost.

Misao parking = new Misao();
parking.poruka(); // Ispisuje "Osjećam da sam parkiran dijagonalno u paralelnom svemiru."

Misao datumi = new Savjet(); // Polimorfizam
datumi.poruka(); // Ispisuje "Savjet: Datumi u kalendaru bliže su nego što izgleda."

Poziv nadređene metode unutar podklase može se napisati kao:

public class Savjet extends Misao {
   @Override
   public void poruka() {
     System.out.println("Savjet: Datumi u kalendaru bliže su nego što izgleda.");
     super.poruka(); // Poziva inačicu metode roditeljske klase (Misao.poruka()).
   }

Postoje metode koje podklasa ne može nadrediti. To uključuje[5]:

 • metode u nadklasi koje imaju modifikator final
 • metode s modifikatorima private ili static jer im je implicitno dodjeljen i modifikator final
 • klasa ne može naslijediti drugu klasu s modifikatorom final (klase s modifikatorom final ne mogu biti nadklase)

Python[uredi | uredi kôd]

Ako podklasa u Python, sadrži metodu koja premošćuje metodu nadklase, moguće je eksplicitno pozvati metodu nadklase pozivom super(Subclass, self).method [6] umjesto self.method. Primjer:

class Misao:
  def __init__(self) -> None:
    print("Ja sam novi objekt tipa Misao!")
  def poruka(self) -> None:
    print("Osjećam da sam parkiran dijagonalno u paralelnom svemiru.")

class Savjet(Misao):
  def __init__(self) -> None:
    super(Savjet, self).__init__()
  def poruka(self) -> None:
    print("Savjet: Datumi u kalendaru bliže su nego što izgleda.")
    super(Savjet, self).poruka()

t = Misao()
# ispisuje "Ja sam novi objekt tipa Misao!"
t.poruka()
# ispisuje "Osjećam da sam parkiran dijagonalno u paralelnom svemiru.

a = Savjet()
# ispisuje "Ja sam novi objekt tipa Misao!"
a.poruka()
# ispisuje "Savjet: Datumi u kalendaru bliže su nego što izgleda."
# zatim ispisuje "Osjećam da sam parkiran dijagonalno u paralelnom svemiru.

# ------------------
# provjera:

isinstance(t, Misao)
# True

isinstance(a, Savjet)
# True

isinstance(a, Misao)
# True

Bilješke[uredi | uredi kôd]

 1. Flanagan 2002, str. 107
 2. a b Lewis & Loftus 2006, str. 454
 3. Mössenböck, Hanspeter. 25. ožujka 2002. Advanced C#: Overriding of Methods (PDF). Institut für Systemsoftware, Johannes Kepler Universität Linz, Fachbereich Informatik. str. 6–8. Pristupljeno 2. kolovoza 2011.
 4. Malik 2006, str. 676
 5. Deitel & Deitel 2001, str. 474
 6. ili super().method u Pythonu 3 - vidi https://docs.python.org/3/library/functions.html#superArhivirana inačica izvorne stranice od 26. listopada 2018. (Wayback Machine)

Vidi još[uredi | uredi kôd]

Izvori[uredi | uredi kôd]

 • Deitel, H. M & Deitel, P. J.(2001). Java How to Program (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Lewis, J. & Loftus, W. (2008). Java: Software Solutions (6th ed.). Boston, MA: Pearson Addison Wesley.
 • Malik, D. S.(2006). C++ Programming: Program Design Including Data Structure. (3rd ed.). Washington, DC: Course Technology.
 • Flanagan, David.(2002).Java in a Nutshell. Dohvaćeno sa http://oreilly.com/catalog/9780596002831/preview#preview
 • Meyer, Bertrand (2009). Touch of Class: Learning to Program Well with Objects and Contracts. Springer.

Vanjske poveznice[uredi | uredi kôd]