Noina arka

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Noina arka
Anomalija na Araratu, za koju neki pretpostavljaju da je ostatak Noine arke

Prema Bibliji, Noina arka sagrađena je na Božju zapovijed da bi Noa spasio sebe i svoju obitelj kao i životinje od Potopa. Ta je pripovijest sadržana u judaističkoj i kršćanskoj starozavjetnoj knjizi Postanja, poglavlja 6-9.

Prema dokumentarnoj hipotezi priča o arki u knjizi postanja mogla bi predstavljati nekoliko originalnih kvazi-neovisnih izvora, odnosno mogla je nastati kroz proces sažimanja kroz mnoga stoljeća. To bi moglo objasniti izvjesnu zbrku i ponavljanja u tekstu. Mnogi ortodoksni Hebreji, kršćani i muslimani odbacuju ovu hipotezu, smatrajući da je priča o arci istinita, da ima jednog autora, a da se sve navodni nedostaci mogu racionalno objasniti.

Priča o arci iz knjige postanja ima paralele sa sumerskim mitom o Ziusudri, koji govori kako je Ziusudru Bog upozorio da sagradi plovilo u kojem će izbjeći poplavi koju je On poslao. Manje precizne paralele se mogu naći u mnogim drugim kulturama širom svijeta. U stvari, priča o Potopu je jedna od najčešćih tema mitologije širom svijeta, što i skeptici i vjernici koriste kao dokaz u prilog svog stajališta.

Priča o arci je bila predmet opsežnog objašnjavanja u različitim abrahamskim tradicijama, pri čemu su se teoretska rješenja i praktična rješenja (npr. kako se Noa rješavao životinjskog otpada) miješala s alegorijskim tumačenjima (npr. arka kao prethodnica crkve, nudi spas čovječanstvu).

Od početka 18. stoljeća, razvoj geologije i biogeografije kao znanosti je omogućio da pojedini prirodnjaci pokušaju opravdati doslovno tumačenje priče o Arci. Usprkos toga, biblijski literalisti nastavljaju istraživati regiju oko Ararata u sjeveroistočnoj Turskoj gdje Biblija kaže da je počivala Noina arka.