Nova Europa

Izvor: Wikipedija

Nova Europa je retorički termin koji su koristili konzervativni američki analitičari u SAD-u kako bi opisali bivše europske komunističke države.

Danas se pod tim pojmom smatraju sve europske zemlje koje su nastale u 20. stoljeću i kasnije.

To su:

Kako Kosovo nisu priznale sve europske i svjetske zemlje, kada se rade statistike za Novu Europu, ta zemlja nije uključena.