Osnovna lista lijekova Svjetske zdravstvene organizacije

Izvor: Wikipedija

Osnovna lista lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prvi put je objavljena 1977. godine s 204 farmaceutska lijeka.[1] Popis se ažurira svake dvije godine. Do 2016. godine najmanje 156 zemalja izradilo je nacionalne liste osnovnih (esencijalnih) lijekova prema modelu SZO.[2] Nacionalne liste sadrže između 334 i 580 lijekova.[3]

U travnju 2015. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je 19. izdanje popisa za odrasle i 5. izdanje popisa za djecu.[4][5] Popis koji slijedi temelji se na tom izdanju popisa za odrasle. Znak † dodan je uz lijekove na komplementarnoj listi; za ove je lijekove potrebna posebna dijagnostika, nadzor ili obuka, a stavka može biti navedena kao komplementarna i zbog većih troškova ili slabijeg odnosa cijena/dobrobit. 

To su lijekovi koji zadovoljavaju prioritetne zdravstvene potrebe stanovništva.[6] Pacijenti trebaju imati pristup lijekovima s ove liste u svakom trenutku u dovoljnim količinama. Cijene bi trebale biti na općenito pristupačnim razinama.[7]

Od 2007. godine objavljuje se posebna lista lijekova namijenjenih dječjim pacijentima.[8]

I popisi lijekova za odrasle i djecu Svjetske zdravstvene organizacije sadrže oznaku koja označava, da je određeni lijek "komplementaran", stoga u suštini postoje dva popisa, "osnovni popis" i "komplementaran popis". Temeljni popis predstavlja popis minimalnih potreba za lijekovima za osnovni zdravstveni sustav, navodeći najučinkovitije, najsigurnije i najisplativije lijekove za prioritetna stanja. Prioritetni uvjeti odabiru se na temelju sadašnje i procijenjene buduće važnosti za javno zdravlje, te potencijala za sigurno i troškovno učinkovito liječenje.

Na komplementarnoj listi nalaze se osnovni lijekovi za prioritetne bolesti. U slučaju sumnje, lijekovi se također mogu navesti kao komplementarni na temelju viših troškova ili manje atraktivne troškovne učinkovitosti u različitim okruženjima. Popis je važan jer čini temelj nacionalne politike o lijekovima u više od 155 zemalja, kako u razvijenom svijetu tako i u zemljama u razvoju. Mnoge vlade pozivaju se na preporuke Svjetske zdravstvene organizacije kada donose odluke o zdravstvenim izdacima. Države se potiče da pripreme vlastitu osnovnu listu lijekova uzimajući u obzir lokalne prioritete. Preko 150 zemalja objavilo je službeni popis osnovnih lijekova,[9] uključujući i Hrvatsku.

Anestetici[uredi | uredi kôd]

Opći anestetici i kisik[uredi | uredi kôd]

Inhalacijski lijekovi[uredi | uredi kôd]

Injekcijski lijekovi[uredi | uredi kôd]

Lokalni anestetici[uredi | uredi kôd]

 • Bupivakain
 • Lidokain
 • Lidokain + adrenalin
 • Efedrin (nije lokalni anestetik, uključen u ovaj popis za prevenciju hipotenzije povezane sa spinalnom anestezijom tijekom carskog reza)

Preoperacijski lijekovi i sedacija za kratkotrajne zahvate[uredi | uredi kôd]

Lijekovi protiv bolova i palijativnu njegu[uredi | uredi kôd]

Neopioidi i nesteroidni protuupalni lijekovi[uredi | uredi kôd]

Opioidni analgetici[uredi | uredi kôd]

Lijekovi za druge opće simptome i palijativnu njegu[uredi | uredi kôd]

 • Amitriptilin
 • Ciklizin
 • Deksametazon
 • Diazepam
 • natrijev dokusat
 • Fluoksetin
 • Haloperidol
 • Hioscin-butil bromid
 • Hioscin hidrobromid
 • Laktuloza
 • Loperamid
 • Metoklopramid
 • Midazolam
 • Ondansetron
 • Sena

Antialergijski lijekovi i lijekovi za anafilaksiju[uredi | uredi kôd]

Protuotrovi (antidoti)[uredi | uredi kôd]

Nespecifično[uredi | uredi kôd]

Specifično[uredi | uredi kôd]

 • Acetilcistein
 • Atropin
 • Kalcijev glukonat
 • Metiltioninijev klorid (metilen plavo)
 • Nalokson
 • Penicilamin
 • Prusko plava
 • Natrijev nitrit
 • Natrijev tiosulfat
 • Deferoksamin
 • Dimerkaprol
 • Fomepizol
 • Natrijev kalcijev edetat
 • Sukcimer

Antikonvulzivni lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Karbamazepin
 • Diazepam
 • Lorazepam
 • Magnezijev sulfat[note 5]
 • Fenobarbital
 • Fenitoin
 • Valproinska kiselina (natrij valproat)
 • Etosuksimid

Lijekovi protiv infekcija[uredi | uredi kôd]

Antihelmintici[uredi | uredi kôd]

Crijevni antihelmintici[uredi | uredi kôd]

 • Albendazol
 • Levamisol
 • Mebendazol
 • Niclosamide
 • Praziquantel
 • Pyrantel

Antifilarija[uredi | uredi kôd]

 • Albendazol
 • Dietilkarbamazin
 • Ivermektin

Antishistosomali i drugi antinematodni lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Praziquantel
 • Triklabendazol
 • Oksamnikvin

Antibiotici[uredi | uredi kôd]

Beta laktamski lijekovi[uredi | uredi kôd]

Drugi antibakterijski lijekovi[uredi | uredi kôd]

Antileprozni lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Klofazimin
 • Dapson
 • Rifampicin

Antituberkulotski lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Etambutol
 • Etambutol + izoniazid
 • Etambutol + izoniazid + pirazinamid + rifampicin
 • Etambutol + izoniazid + rifampicin
 • Isoniazid
 • Izoniazid + pirazinamid + rifampicin
 • Izoniazid + rifampicin
 • Pirazinamid
 • Rifabutin[note 14]
 • Rifampicin
 • Rifapentin[note 15]
 • Amikacin
 • Bedakvilin
 • Kapreomicin
 • Cikloserin[note 16]
 • Delamanid
 • Ethionamide[note 17]
 • Kanamycin
 • Levofloksacin[note 18]
 • Linezolid
 • p-aminosalicilna kiselina
 • Streptomicin

Lijekovi protiv gljivica[uredi | uredi kôd]

 • Amfotericin B
 • Klotrimazol
 • Flukonazol
 • Flucitozin
 • Grizeofulvin
 • Nistatin
 • Natrijev jodid

Antivirusni lijekovi[uredi | uredi kôd]

Lijekovi protiv herpesa[uredi | uredi kôd]

 • Aciklovir

Antiretrovirusni[uredi | uredi kôd]

Inhibitori transkriptaze[uredi | uredi kôd]
 • Abakavir (ABC)
 • Lamivudin (3TC)
 • Stavudin (d4T)
 • Tenofovirdizoproksil fumarat (TDF)
 • Zidovudin (ZDV ili AZT)
Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze[uredi | uredi kôd]
 • Efavirenz (EGV ili EFZ)
 • Nevirapin (NVP)
Inhibitori proteaze[uredi | uredi kôd]
 • Atazanavir
 • Darunavir
 • Lopinavir / ritonavir (LPV / r)
 • Ritonavir
 • Sakinavir (SQV)
Kombinacije fiksnih doza[uredi | uredi kôd]
 • Abakavir / lamivudin
 • Efavirenz + emtricitabin[note 19] + tenofovir
 • Emtricitabin[note 19] + tenofovir
 • Lamivudin + nevirapin + stavudin
 • Lamivudin + nevirapin + zidovudin
 • Lamivudin / zidovudin
Drugi antivirusni lijekovi[uredi | uredi kôd]
Lijekovi protiv hepatitisa[uredi | uredi kôd]
Lijekovi za hepatitis B[uredi | uredi kôd]
— inhibitori nukleozidne / nukleotidne reverzne transkriptaze
 • Entekavir
 • Tenofovirdizoproksil fumarat (TDF)
Lijekovi protiv hepatitisa C[uredi | uredi kôd]
— inhibitori nukleotidne polimeraze
 • Sofosbuvir
— Inhibitori proteaze
 • Simeprevir
— inhibitori NS5A
 • Daklatasvir
— inhibitori nukleozidne polimeraze
 • Dasabuvir
— ostali antivirusni lijekovi
— Kombinacije fiksnih doza
 • Ledipasvir + Sofosbuvir
 • Ombitasvir + Paritaprevir + ritonavir

Lijekovi protiv protozoa[uredi | uredi kôd]

Antiamebički i antihiardijazni lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Diloksanid
 • Metronidazol

Lijekovi protiv lišmanioze[uredi | uredi kôd]

 • Amfotericin B
 • Miltefozin
 • Paromomicin
 • Natrijev stiboglukonat ili megluminski antimon

Antimalarijski lijekovi[uredi | uredi kôd]

Za kurativno liječenje[uredi | uredi kôd]
Za prevenciju[uredi | uredi kôd]

Lijekovi protiv pneumocistoze i toksoplazmoze[uredi | uredi kôd]

 • Pirimetamin
 • Sulfadiazin
 • Sulfametoksazol / trimetoprim
 • Pentamidin

Lijekovi protiv tripanosoma[uredi | uredi kôd]

Afrička tripanosomijaza[uredi | uredi kôd]
Lijekovi za liječenje afričke tripanosomijaze 1. stupnja[uredi | uredi kôd]
Lijekovi za liječenje afričke tripanosomijaze II stupnja[uredi | uredi kôd]

Američka tripanosomijaza[uredi | uredi kôd]

 • Benznidazol
 • Nifurtimox

Lijekovi protiv migrene[uredi | uredi kôd]

Akutni napadi[uredi | uredi kôd]

Prevencija[uredi | uredi kôd]

Lijekovi za neoplazme i imunosupresivi[uredi | uredi kôd]

Imunosupresivni lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Azatioprin
 • Ciklosporin

Citotoksični i pomoćni lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Svetransretinoična kiselina (tretinoin)
 • Alopurinol
 • Asparaginaza
 • Bendamustin
 • Bleomicin
 • Kalcijev folinat
 • Kapecitabin
 • Karboplatin
 • Hlorambucil
 • Cisplatin
 • Ciklofosfamid
 • Citarabin
 • Dakarbazin
 • Daktinomicin
 • Daunorubicin
 • Docetaksel
 • Doksorubicin
 • Etopozid
 • Fludarabin
 • Fluorouracil
 • Filgrastim
 • Gemcitabin
 • Hidroksikarbamid
 • Ifosfamid
 • Imatinib
 • Irinotekan
 • Merkaptopurin
 • Mezna
 • Metotreksat
 • Oksaliplatin
 • Paklitaksel
 • Prokarbazin
 • Rituksimab
 • Tioguanin
 • Trastuzumab
 • Vinblastin
 • Vinkristin
 • Vinorelbin

Hormoni i antihormoni[uredi | uredi kôd]

 • Anastrozol
 • Bikalutamid
 • Deksametazon
 • Hidrokortizon
 • Leuprorelin
 • Metilprednizolon
 • Prednizolon
 • Tamoksifen

Lijekovi protiv Parkinsonove bolesti[uredi | uredi kôd]

 • Biperiden
 • Karbidopa / levodopa ( levodopa + karbidopa )

Lijekovi koji utječu na krv[uredi | uredi kôd]

Antianemijski lijekovi[uredi | uredi kôd]

Lijekovi koji utječu na zgrušavanje[uredi | uredi kôd]

 • Enoksaparin
 • Heparin natrij
 • Phytomenadione
 • Protamin sulfat
 • Traneksamska kiselina
 • Varfarin
 • Desmopresin

Drugi lijekovi za hemoglobinopatije[uredi | uredi kôd]

Krvni proizvodi i zamjenska plazma ljudskog podrijetla[uredi | uredi kôd]

Krv i komponente krvi[uredi | uredi kôd]

Lijekovi derivati plazme[uredi | uredi kôd]

Ljudski imunoglobulini[uredi | uredi kôd]

 • Rho (D) imunoglobulin
 • Antirabični imunoglobulin
 • Antitetanus imunoglobulin
 • Normalni humani imunoglobulin

Faktori zgrušavanja krvi[uredi | uredi kôd]

 • Faktor koagulacije VIII
 • Faktor koagulacije IX

Zamjena plazme[uredi | uredi kôd]

Kardiovaskularni lijekovi[uredi | uredi kôd]

Antianginalni lijekovi[uredi | uredi kôd]

Antiaritmički lijekovi[uredi | uredi kôd]

Antihipertenzivni lijekovi[uredi | uredi kôd]

Lijekovi koji se koriste kod zatajenja srca[uredi | uredi kôd]

Antitrombotički lijekovi[uredi | uredi kôd]

Lijekovi protiv trombocitoze[uredi | uredi kôd]

Trombolitički lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Streptokinaza

Sredstva za snižavanje lipida[uredi | uredi kôd]

Dermatološki lijekovi[uredi | uredi kôd]

Lijekovi protiv gljivica[uredi | uredi kôd]

 • Mikonazol
 • Selenijev sulfid
 • Natrijev tiosulfat
 • Terbinafin

Lijekovi protiv infekcija[uredi | uredi kôd]

Protuupalni i antipruritični lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Betametazon
 • Kalamin
 • Hidrokortizon

Lijekovi koji utječu na diferencijaciju i proliferaciju[uredi | uredi kôd]

 • Benzoil peroksid
 • Katran
 • Fluorouracil
 • Podofilna guma
 • Salicilna kiselina
 • Urea

Lijekovi protiv šuge i stidnih uši[uredi | uredi kôd]

 • Benzil benzoat
 • Permetrin

Dijagnostička sredstva[uredi | uredi kôd]

Lijekovi za oči[uredi | uredi kôd]

 • Fluorescein
 • Tropikamid

Radio kontrastni mediji[uredi | uredi kôd]

Dezinficijensi i antiseptici[uredi | uredi kôd]

Antiseptici[uredi | uredi kôd]

 • Klorheksidin
 • Etanol
 • Povidon-jod

Dezinficijensi[uredi | uredi kôd]

 • Trljanje ruku alkoholom
 • Osnovni spoj klora
 • Kloroksilenol
 • Glutaral

Diuretici[uredi | uredi kôd]

 • Amilorid
 • Furozemid
 • Hidroklorotiazid
 • Manitol
 • Spironolakton

Gastrointestinalni lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Enzimi gušterače

Lijekovi protiv čira[uredi | uredi kôd]

 • Omeprazol
 • Ranitidin

Antiemetički lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Deksametazon
 • Metoklopramid
 • Ondansetron

Protuupalni lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Sulfazalazin
 • Hidrokortizon

Laksativi[uredi | uredi kôd]

 • Sena

Lijekovi protiv proljeva[uredi | uredi kôd]

Oralna rehidracija[uredi | uredi kôd]

 • Oralne rehidracijske soli

Lijekovi protiv proljeva u djece[uredi | uredi kôd]

Hormoni, drugi endokrini lijekovi i kontraceptivi[uredi | uredi kôd]

Nadbubrežni hormoni i sintetski nadomjesci[uredi | uredi kôd]

 • Fludrokortizon
 • Hidrokortizon

Androgeni[uredi | uredi kôd]

Kontraceptivi[uredi | uredi kôd]

Oralni hormonski kontraceptivi[uredi | uredi kôd]

 • Etinilestradiol / levonorgestrel
 • Etinilestradiol / noretisteron
 • Levonorgestrel

Injekcijski hormonski kontraceptivi[uredi | uredi kôd]

 • Estradiol cipionat + medroksiprogesteron acetat
 • Medroksiprogesteron acetat
 • Norethisteron enanthate

Intrauterini uređaji[uredi | uredi kôd]

 • IUD s bakrom
 • IUD s progestagenom

Zaštitna sredstva[uredi | uredi kôd]

 • Kondomi
 • Dijafragme

Implantacijski kontraceptivi[uredi | uredi kôd]

 • Etonogestrel - otpuštajući implantati
 • Levonorgestrel - otpuštajući implantat

Intravaginalni kontraceptivi[uredi | uredi kôd]

 • Progesteron vaginalni prsten

Estrogeni[uredi | uredi kôd]

Inzulini i drugi lijekovi za dijabetes[uredi | uredi kôd]

Induktori ovulacije[uredi | uredi kôd]

 • Klomifen

Progestageni[uredi | uredi kôd]

 • Medroksiprogesteron acetat

Hormoni štitnjače i antitiroidni lijekovi[uredi | uredi kôd]

Imunolozi[uredi | uredi kôd]

Dijagnostička sredstva[uredi | uredi kôd]

 • Tuberculin, čisti proteinski derivat (PPD)

Serumi i imunoglobulini[uredi | uredi kôd]

 • Antivenom-imunoglobulin[note 48]
 • Difterija-antitoksin

Cjepiva[uredi | uredi kôd]

 • BCG
 • Cjepivo protiv kolere[note 49]
 • Cjepivo protiv difterije
 • Tip cjepiva protiv Haemophilus influenzae
 • Cjepivo protiv hepatitisa A[note 49]
 • Cjepivo protiv hepatitisa B
 • HPV cjepivo
 • Cjepivo protiv gripe
 • Cjepivo protiv japanskog encefalitisa[note 50]
 • Cjepivo protiv velikih boginja
 • Cjepivo protiv meningokoknog meningitisa[note 49]
 • Cjepivo protiv zaušnjaka
 • Cjepivo protiv hripavca
 • Pneumokokno cjepivo
 • Cjepivo protiv dječje paralize
 • Cjepivo protiv bjesnoće[note 49]
 • Cjepivo protiv rotavirusa
 • Cjepivo protiv rubeole
 • Cjepivo protiv tetanusa
 • Cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa[note 50]
 • Vakcina protiv tifusa[note 49]
 • Cjepivo protiv vodenih kozica
 • Cjepivo protiv žute groznice[note 50]

Mišićni relaksanti (periferno djelujući) i inhibitori kolinesteraze[uredi | uredi kôd]

 • Atrakurij
 • Neostigmin
 • Suksametonij
 • Vekuronij
 • Piridostigmin

Pripreme za oči[uredi | uredi kôd]

Antiinfektivna sredstva[uredi | uredi kôd]

Protuupalne tvari[uredi | uredi kôd]

 • Prednizolon

Lokalni anestetici[uredi | uredi kôd]

 • Tetrakain

Miotički i antiglaukomski lijekovi[uredi | uredi kôd]

 • Acetazolamid
 • Latanoprost
 • Pilokarpin
 • Timolol

Midrijatici[uredi | uredi kôd]

Antivaskularni endotelni faktor rasta (VEGF)[uredi | uredi kôd]

 • Bevakizumab

Pripravci oksitocina za pobačaj[uredi | uredi kôd]

Antioksitocini (tokolitici)[uredi | uredi kôd]

 • Nifedipin

Otopina za peritonealnu dijalizu[uredi | uredi kôd]

 • Otopina za intraperitonealnu dijalizu (odgovarajući pripravci)

Lijekovi za mentalne poremećaje i poremećaje ponašanja[uredi | uredi kôd]

Lijekovi za psihotične poremećaje[uredi | uredi kôd]

 • Klorpromazin
 • Flufenazin
 • Haloperidol
 • Risperidon
 • Klozapin

Lijekovi koji se koriste za poremećaje raspoloženja[uredi | uredi kôd]

Lijekovi za depresivne poremećaje[uredi | uredi kôd]

 • Amitriptilin
 • Fluoksetin

Lijekovi za bipolarni poremećaj[uredi | uredi kôd]

 • Karbamazepin
 • Litij
 • Valproinska kiselina (natrij valproat)

Lijekovi za anksiozne poremećaje[uredi | uredi kôd]

 • Diazepam

Lijekovi za opsesivno kompulzivne poremećaje[uredi | uredi kôd]

 • Klomipramin

Lijskobi za poremećaje zbog uporabe psihoaktivnih tvari[uredi | uredi kôd]

 • Nadomjesna terapija nikotinom
 • Metadon

Lijekovi koji djeluju na respiratorni trakt[uredi | uredi kôd]

Antiastmatičari i lijekovi za kroničnu opstruktivnu plućnu bolest[uredi | uredi kôd]

 • Beklometazon
 • Budezonid
 • Adrenalin (adrenalin)
 • Ipratropijev bromid
 • Salbutamol (albuterol)

Otopine za rehidraciju i elektroliti[uredi | uredi kôd]

Oralni[uredi | uredi kôd]

Parenteralni[uredi | uredi kôd]

Razni[uredi | uredi kôd]

Vitamini i minerali[uredi | uredi kôd]

Dječji lijekovi za uši, nos i grlo[uredi | uredi kôd]

 • Octena kiselina
 • Budezonid
 • Kiprofloksacin
 • Ksilometazolin

Specifični lijekovi za njegu novorođenčadi[uredi | uredi kôd]

Lijekovi koji se daju novorođenčadi[uredi | uredi kôd]

 • Kofein citrat
 • Klorheksidin
 • Ibuprofen
 • Prostaglandin E
 • Surfaktant

Lijekovi koje uzima majka[uredi | uredi kôd]

 • Deksametazon

Lijekovi za bolesti zglobova[uredi | uredi kôd]

Lijekovi koji se koriste za liječenje gihta[uredi | uredi kôd]

 • Alopurinol

Sredstva koja se koriste u reumatoidnim poremećajima[uredi | uredi kôd]

 • Klorokin
 • Azatioprin
 • Hidroksihlorokvin
 • Metotreksat
 • Penicilamin
 • Sulfasalazin

Juvenilna bolest zglobova[uredi | uredi kôd]


Napomene[uredi | uredi kôd]

 1. Može se koristiti i tiopental kao alternativa u zavisnosti od mjesta i cijene.
 2. Not recommended for anti‐inflammatory use due to lack of proven benefit to that effect
 3. Alternative ograničene na hidromorfon i oksikodon.
 4. Tu može imati ulogu za smirenje antihistaminika za ograničene indikacije.
 5. Za upotrebu eklampsijio i teškoj pre‐eklampsijio, a ne za ostale konvulzijske poremećaje.
 6. Za hitnu profilaksu.
 7. Samo za tretmane jednostrukim dozama, nekomplicirane ano‐genitalne gonoreje.
 8. Ne uzima se kalcijem i izbjegava upotreba kod u novorođenčadi s hiperbilirubinemijom.
 9. Ne preporučuje se za prvu liniju liječenja neonatalne sepse, osim u postavkama s visokim neonatalnim mortalitetom, kada ga daje obučeni zdravstveni radnika u slučajevima kada nije ostvariva bolnička njega.
 10. 3. generacija cefalosporinskog izbora za upotrebu kod hospitalizirane novorođenčad.
 11. Samo za liječenje životno ugroženih u bolnici, na bazi infekcije zbog sumnjive ili dokazane rezistentne infekcije.
 12. Samo za jednostruki tretman of genitalne Chlamydia trachomatis i trahoma.
 13. U ombinaciji režima za iskorjenjivanje H. pylori kod odraslih
 14. Samo za patiente koji primaju HIV inhibitore proteaze.
 15. Samo za liječenje latentne TB infekcije (LTBI)
 16. Alternativa može biti terizidon.
 17. Alternativa može biti protionamid.
 18. Alternativa mogu biti ofloksacin i moxifloxacin; dostupnost i program u razmatranju.
 19. a b FTC je prihvatljiva alternativa za 3TC, na temelju poznavanja farmakologije, obrazaca otpora i kliničkih ispitivanja antiretrovirusnih lijekova.
 20. Potencijalno teške ili komplikovane bolesti zbog potvrda ili sumnje na virusnu infekciju gripa, u skladu sa smjernicama postupanja SZO.
 21. Za liječenje virusne hemoragične groznice i u kombinaciji s pegiliranim interferonima za liječenje hepatitisa C.
 22. Za liječenje hepatitisa C, u kombinaciji s peginterferonom i/ili direktnim djelovanjem antivirusnih lijekova.
 23. U kombinaciji ribavirinom.
 24. U kombinciji s artezunatom 50 mg.
 25. Za upravljanje teškom malarijom.
 26. Ne preporučuje se u prvom trimestru trudnoće ili djrci ispod 5 kg.
 27. Upotreba u kombinaciji s amodiakvinom, meflokvinom ili sulfadokinom + pirimetamin.
 28. Alternativa mogu biti ostale kombinacije koje imaju potrebne doze za metu, kao što su 153 mg ili 200 mg (kao hidroklorid) od 50 mg.
 29. Samo za upotrebu u liječenju infekcije P.vivax.
 30. Samo u kombinaciji s kininom.
 31. U kombinaciji s artezunatom 50 mg.
 32. Samo za postizanje radikalnog lijeka za infekcije protozoama P.vivax i P.ovale, tokom 14 dana.
 33. Za upotrebu u upravljanju teškim malarijama, u kombinaciji s doksiciklinom.
 34. Samo u kombinaciji s artezunatom od 50 mg.
 35. Za upotrebu u Centralnoj Americi, za suzbijanje P. vivax.
 36. Upotreba samo u kombinaciji s klorokvinom.
 37. Upotreba u liječenju početne faze infekcije parazitom Trypanosoma brucei rhodesiense.
 38. Upotreba za tretman infekcija parazitom Trypanosoma brucei gambiense.
 39. Samo u kombinaciji s eflornitinom, za tretman infekcija parazitom T. b. gambiense.
 40. Alternativa je oralna forma deferaziroksa, zavisno od cijene i raspoloživosti.
 41. Ekvivalent je poligelin, injekcijski rastvor, 3.5% .
 42. a b c d Kao alternative, uključuju se metoprolol i karvedilol.
 43. Hidralazin je naveden za upotrebu u akutnim slučajevima, samo od jako povišenog pritiska u trudnoći. Njegova upotreba u liječenju esencijalne hipertenzije nije preporučljiva s obzirom na dostupnost više dokaza o djelotvornosti i sigurnosti drugih lijekovs.
 44. Metildopa se navodi samo za upravljanje hipertenzijom u trudnoći. Njegova upotreba u liječenju esencijalne hipertenzije se ne preporučuje u pogledu dostupnosti više dokaza o efikasnosti i sigurnosti drugih lijekova.
 45. Za upotrebu kod visoko rizičnih pacijenata.
 46. U akutnoj dijareji cink-sulfat treba koristiti kao dodatak oralne rehidracije soli.
 47. Glibenklamid nije pogodan za dob iznad 60 godina.
 48. Exact type to be defined locally.
 49. a b c d e Preporučuje se za neke skupine visokog rizika.
 50. a b c Preporučuje se za određena područja.
 51. Ili homatropin (hidrobromid) ili ciklopentolat (hidrohlorid).
 52. Zahtijeva bliski medicinski nadzor.
 53. Kao alternative može se uzimati ergokalciferol.
 54. Za reumatski groznicu, maloljetnički artritis, Kawasaki bolest

Izvori[uredi | uredi kôd]

 1. Comparative Table of Medicines on the WHO Essential Medicines Lists from 1977–2011 (XLS). World Health Organization. Pristupljeno 30. prosinca 2013.
 2. The WHO Essential Medicines List (EML): 30th anniversary. World Health Organization. Inačica izvorne stranice arhivirana 22. ožujka 2019. Pristupljeno 26. lipnja 2016.
 3. Bansal, D; Purohit, VK. Siječanj 2013. Accessibility and use of essential medicines in health care: Current progress and challenges in India. Journal of pharmacology & pharmacotherapeutics. 4 (1): 13–8. doi:10.4103/0976-500X.107642. PMID 23662019
 4. 19th WHO Model List of Essential Medicines (April 2015) (PDF). WHO. Travanj 2015. Pristupljeno 10. svibnja 2015.
 5. WHO moves to improve access to lifesaving medicines for hepatitis C, drug-resistant TB and cancers. 8. svibnja 2015. Pristupljeno 8. svibnja 2015.
 6. https://web.archive.org/web/20081002110638/http://www.who.int/medicines/services/essmedicines_def/en/ Preuzeto 26. prosinca 2021.
 7. https://web.archive.org/web/20140201194528/http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4875e/5.2.html Preuzeto 26. prosinca 2021.
 8. http://apps.who.int/iris/handle/10665/325772 Preuzeto 26. prosinca 2021.
 9. Seyberth, Hannsjörg W.; Rane, Anders; Schwab, Matthias (2011). Pediatric Clinical Pharmacology. Springer Science & Business Media. p. 358. ISBN 9783642201950.
 10. Za tretman infekcija parazitom Trypanosoma brucei gambiense.