Popis postupaka zavarivanja

Izvor: Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Popis postupaka zavarivanja je svrstan u različite grupe zavarivanja. Brojčana oznaka u drugom stupcu je prema standardu ISO 4063 (u Europskoj uniji EN ISO 4063). Brojčana oznaka u zagradi je prema starom standardu ISO 4063 is 1998. Kratice u trećem stupcu su prema Američkoj udruzi zavarivača (engl. American Welding Society).[1][2][3][4]

Elektrolučno zavarivanje[uredi VE | uredi]

Naziv Broj AWS Svojstva Primjena
Zavarivanje u vodiku (149) AHW Dvije metalne elektrode u zaštitnom plinu vodika Povijesno
Zavarivanje golom elektrodom (113) BMAW Potrošne elektrode, bez zaštitne obloge i zaštitnog plina Povijesno
Zavarivanje ugljenom elektrodom (181) CAW Ugljene elektrode (povijesno) Bakar, popravci (ograničeno)
Zavarivanje pod praškom 136
137
FCAW
FCAW-S
Taljiva elektroda u obliku žice; rastaljeni mineralni prašak štiti električni luk Industrija, konstrukcije
Zavarivanje MIG postupkom1 131
135
GMAW Poluautomatski ili automatski postupak, koji koristi stalno dovođenje gole žice kao elektrode za zavarivanje, a zaštićen je sa neutralnom mješavinom zaštitnih plinova (obično argon), Industrija
Zavarivanje TIG postupkom2 141 GTAW Ručni postupak zavarivanja u neutralnom zaštitnom plinu ili neutralnoj smjesi plinova, koji koristi netaljivu volframovu elektrodu Za kvalitetno zavarivanje tankih limova (do debljine 6 mm)
Zavarivanje plazmom 15 PAW Ručni postupak zavarivanja u neutralnom zaštitnom plinu ili neutralnoj smjesi plinova, koji koristi netaljivu volframovu elektrodu Za medicinske instrumente, kompenzatore, turbinske lopatice.
Ručno elektrolučno zavarivanje3 111 SMAW Zaštitu električnog luka i taline zavara od okolnog zraka obavljaju uglavnom plinovi i troska, koji nastaju pri taljenju i kemijskim reakcijama mineralne obloge potrošne elektrode Konstrukcija, vanjska gradilišta
Zavarivanje pod troskom 121 SAW Automatsko zavarivanje taljivom žicom pod zaštitnom troskom Za zavarivanje debelih i veoma debelih komada
  1. Zavarivanje MAG postupkom (engl. Metal Active Gas) je vrsta elektrolučnog zavarivanja taljenjem u aktivnom zaštitnom plinu (obično ugljikov dioksid CO2).
  2. Elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plinom.
  3. Poznato i kao REL.

Plinsko zavarivanje[uredi VE | uredi]

Naziv Broj AWS Svojstva Primjena
Plinsko zavarivanje sa zrakom (321) AAW Kemijski postupak zavarivanja, nije posebno u upotrebi Ograničeno
Plinsko zavarivanje 311 OAW Izgaranje acetilena s čistim kisikom, izvodi s dodatnim materijalom, ali ponekad i bez njega Za zavarivanje čeličnih cijevi i cijevi od sivog lijeva, a koristi se i za popravke
Plinsko zavarivanje (kisik + propan) 312 Plinsko zavarivanje s plamenom koji stvara kisik i propan
Plinsko zavarivanje (kisik + vodik) 313 OHW Izgaranje kisika i vodika stvara plamen visoke temperature Ograničeno
Plinsko zavarivanje pritiskom PGW Plinski plamen zagrijava osnovni metal i pritišće ga, stvarajući zavareni spoj Cjevovodi, željezničke tračnice (ograničeno)

Elektrootporno zavarivanje[uredi VE | uredi]

Naziv Broj AWS Svojstva Primjena
Točkasto zavarivanje 21 RSW Preklopno zavarivanje taljenjem dvaju dijelova stegnutih između dviju elektroda, kroz koje se dovodi električna struja Automobilska industrija, zrakoplovna industrija
Šavno elektrootporno zavarivanje 22 ERW Preklopno zavarivanje dvaju dijelova pomoću elektroda u obliku koluta (diska), koji zavarivane dijelove pritišću s obiju strana i istovremeno se pomiču Za privarivanje ojačanja spremnika goriva ili njihovo zavarivanje, zavarivanje karoserija automobila, vagona, cijevi, posuda, bubnjeva strojeva za pranje rublja, radijatora
Bradavičasto zavarivanje 23 PW Višetočkasto zavarivanje dvaju dijelova na mjestima gdje su načinjene izbočine (“bradavice”), koje pritišću na drugi zavarivani dio i preko kojih proteče električna struja zavarivanja U strojagradnji za privarivanje vijaka i matica, čepova, kutnika, te u industriji igračaka, bijele tehnike (gdje je zavarivanje u velikim količinama)
Sučeljno vodootporno zavarivanje 24 FW Vrsta elektrootpornog zavarivanja bez taljenja, pri čemu dijelovi koji se zavaruju imaju oblik štapa (različitog oblika i presjeka) ili traka. Koristi se za zavarivanje žice, karika lanca, cijevi
Elektrootporno zavarivanje ogorijevanjem (iskrenjem) 25 RSEW Koristi se ogorijevanje (rastaljivanje stičnih površina električnom strujom kratkog spoja blagim dodirom, tj. bez pritiska), kako bi se očistile i izravnale površine Za zavarivanje [[tračnica]], pogonskih osovina, betonskog željeza, teških strojnih dijelova, u valjaonicama i drugo

Zavarivanje bez taljenja[uredi VE | uredi]

Naziv Broj AWS Svojstva Primjena
Zavarivanje isprešavanjem CEW Različiti metali se isprešavaju (ekstrudiraju) kroz istu matricu Spajaju se skuplji nehrđajući metali s jeftinijim legurama
Hladno zavarivanje pritiskom 48 CW Zavarivanje na sobnoj temperaturi samo mehaničkom energijom ili pritiskivanjem obaju dijelova koji se zavaruju, jednog prema drugom Za zavarivanje električnih vodiča (npr. bakar s aluminijem), kućišta poluvodiča, cijevi, posuda
Difuzijsko zavarivanje 45 DFW Zavarivanje veoma slabim pritiskom i tlakom, pri temperaturi na mjestu zavarivanja povišenoj iznad temperature kristalizacije, jednostranom ili izmjenjivom difuzijom površinskih atoma na maloj udaljenosti; zavareni spoj se ne vidi Za zavarivanje obloga kočnica, u elektrotehnici, fluidnoj tehnici, vakuumskoj i raketnoj tehnici
Eksplozijsko zavarivanje 441 EXW Spajanje metala pritiskom u hladnom stanju, koji koristi udarni val eksplozije, brzine veće od brzine zvuka i izuzetno velike energije, tako da se materijal rastali i dijelovi zavare u spoj Za proizvodnju dvoslojnih limova (bimetal) mase do 10 tona
Magnetsko zavarivanje Zavarivanje pritiskom, nakon omekšavanja osnovnog materijala (npr. dviju cijevi), uslijed djelovanja električnog luka, koji se rotira u zazoru žlijeba za zavarivanje Cijevi (plinovodi, vrelovodi, naftovodi), prirubnice, boce za tehničke plinove, spremnici (rezervoari), šuplji profili različitih oblika
Kovačko zavarivanje (43) FOW Najstarija vrsta zavarivanja metala Mačevi
Zavarivanje trenjem 42 FRW Dijelovi između dodirnih površina zagrijavaju se toplinom trenja nastalom vrtnjom jednog ili obaju dijelova koji se zavaruju U automobilskoj industriji za zavarivanje ventila, čepova, svrdala, tlačnih posuda, pogonskih vratila, alata
Zavarivanje vrućim pritiskom FSW Metali se pritišću zajedno, zatim se povećava temperatura ispod tališta, u vakuumu ili u zaštitnom plinu Dijelovi svemirskih letjelica
Zavarivanje vrućim izostatskim pritiskom 47 HPW Vrući neutralni zaštitni plinovi se koriste da stvore pritisak unutar spremnika pod tlakom Dijelovi svemirskih letjelica
Zavarivanje valjanjem ROW Bimetalni materijali se spajaju pritiskom okretnih valjaka Bimetalni materijali
Ultrazvučno zavarivanje 41 USW Spajanja plastičnih dijelova, koji naleglu jedan na drugi, počinju da vibriraju usled djelovanja ultrazvuka, zatim dolazi do njihove plastifikacije uslijed trenja graničnih površina i njihovog spajanja za vrijeme hlađenja uz pomoć pritiska spajanja. Igračke za djecu, medicinsko-tehničke aparati, aparati za domaćinstvo, materijali za pakiranje, otvarači boca, cijevi, olovke

Ostali postupci zavarivanja[uredi VE | uredi]

Naziv Broj AWS Svojstva Primjena
Zavarivanje elektronskim snopom 51
511
EBW Zavarivanje taljenjem (energijom zračenja) fokusiranim snopom elektrona. Za zavarivanje teško taljivih metala, npr. volfram, molibden, tantal, niobij, te metala koji lako oksidiraju npr. titanij, berilij, cirkonij
Zavarivanje električnom troskom 72 ESW Brzo zavarivanje radnih komada od čelika u vertikalnoj poziciji sa stalnim dotokom elektroda za zavarivanje Teški komadi u strojogradnji i konstrukciji
Indukcijsko zavarivanje 74 IW Vrsta elektrootpornog zavarivanja gdje se mjesto zavara zagrijava visokofrekventnim induciranim strujama kratkog spoja Za izradu konstrukcijskih profila, šavnih cijevi, pločastih izmjenjivača topline
Zavarivanje laserskim snopom Laser s čvrstom jezgrom Nd:YAG (ili YALG) s valnom duljinom svjetlosnog zračenja 1,06 μm i plinski CO2 laser s valnom duljinom svjetlosnog zračenja 10,6 μm. Za zavarivanje metala visokih temperatura tališta, kao i onih koji se inače teško zavaruju, kao npr. bakar, nikal, aluminij, nehrđajući čelik, titanij, niobij, a mogu se spajati i raznorodni metali kao što su volfram i čelik
Udarno zavarivanje 77 PEW Nakon primjene električnog pražnjenja, primjenjuje se pritisak koji spaja dva materijala Za kontakte u elektrotehnici
Termitno zavarivanje 71 TW Egzotermna reakcija između čistog aluminija i željeznog oksida u prahu Željezničke tračnice

Izvori[uredi VE | uredi]

  1. "Strojarski priručnik", Bojan Kraut, Tehnička knjiga Zagreb 2009.
  2. [1] "Termini i definicije kod zavarivanja", Dr.sc. Ivan Samardžić, izv. prof., Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2012.
  3. "Zavarivanje I", izv. prof. dr. sc. Duško Pavletić, dipl. ing., Tehnički fakultet Rijeka, 2011.
  4. [2] "Osnovni postupci zavarivanja", www.ram-rijeka.com, 2012.