Protok

Izvor: Wikipedija
Mjerna prigušnica prema standardu ISO 5167.

Protok (oznaka Q ili q) je fizikalna veličina koja opisuje količinu nekoga fluida (tekućina ili plin) što protječe promatranim presjekom (na primjer cijevi, riječnoga korita, srčane arterije) u vremenskom intervalu.[1] Mjerenje protoka tekućina jednostavnije je od mjerenja protoka plinova jer su tekućine nestlačive; mjerenje protoka plinova ponekad zahtijeva mjerenje tlaka i temperature. Naprava, uređaj ili mjerni instrument kojim se mjeri protok naziva se mjerilo protoka.

Volumni protok[uredi | uredi kôd]

Volumni protok ili volumetrijski protok je fizikalna veličina koja određuje obujam (volumen) fluida koji prolazi neku točku u jedinici vremena (m3/s). Protok je jedna od osnovnih fizikalnih veličina koja se mjeri u industrijskom pogonu. Mjerenjem protoka određuju se energetske i materijalne bilance na osnovu kojih se određuje produktivnost procesa proizvodnje. Istovremeno protok je najčešće i osnovna veličina čijom se promjenom upravlja procesom proizvodnje. Mjerenje protoka kapljevina, plinova, višefaznih tekućina i suspenzija je složeno, podložno je brojnim pogreškama, i zato je razvijen je veliki broj različitih mjernih postupka u svrhu preciznog i pouzdanog mjerenja.[2][3][4]

Volumni protok se određuje kao:

.

gdje je:

  • Q - volumni protok (m3/s),
  • ΔV - promjena obujma fluida (m3), koji teče kroz neki presjek (npr. cijevi), ,
  • Δt - vrijeme trajanja toka fluida koji teče kroz neki presjek (s).

Volumni protok u cijevi je određen limesom omjera volumena tekućine koja protječe kroz presjek cijevi u intervalu vremena kada interval postaje beskonačno mali:

Kubni metar u sekundi je mjerna jedinica za volumni protok. Najčešće se koristi za mjerenje volumnog protoka vode. Također može poslužiti i za mjerenje količine eksploatacije raznih materijala poput kamena, pijeska i sl.

Volumni protok u cijevi se može odrediti i kao:

gdje je:

Brzina tekućine u cijevi mijenja se položajem i vremenom. Bitno se razlikuje laminarno od turbulentnog protjecanja.[5]

Maseni protok[uredi | uredi kôd]

Maseni protok je masa fluida koja prolazi neku točku u jedinici vremena (kg/s). Maseni protok se može odrediti kao:

gdje je:

Izvori[uredi | uredi kôd]

  1. protok, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2016.
  2. [2]Arhivirana inačica izvorne stranice od 11. prosinca 2013. (Wayback Machine) "Mjerenje protoka", www.fer.unizg.hr, 2011.
  3. [3]Arhivirana inačica izvorne stranice od 15. prosinca 2011. (Wayback Machine) "Mjerenje brzine i protoka fluida", www.fer.unizg.hr, 2011.
  4. [4]Arhivirana inačica izvorne stranice od 4. ožujka 2016. (Wayback Machine) "Mjerenje protoka", www.unidu.hr, 2011.
  5. [5]Arhivirana inačica izvorne stranice od 18. srpnja 2013. (Wayback Machine) "Pneumatika i hidraulika" Radoslav Korbar, Veleučilište u Karlovcu, www.vuka.hr, 2007.