Prijeđi na sadržaj

Milimetar živina stupca

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno s Torr)

Milimetar živina stupca (znak: mmHg) je manometrijska mjerna jedinica izvan SI sustava čija je uporaba danas iznimno dopuštena samo za mjerenje tlaka tjelesnih tekućina. Definira se kao vrijednost tlaka kojim stupac fluida visine 1 mm tlači svoje dno, kada je gustoća tog fluida 13,5951 g/cm3 i na mjestu gdje je akceleracija gravitacije 9,80665 m/s2.

  • Gustoća fluida od 13,5951 g/cm3 u stvarnosti odgovara gustoći žive pri 0 °C i ovisi o temperaturi, vanjskom tlaku i sl. parametrima.
  • Akceleracija gravitacije od 9,80665 m/s2 je vrijednost standardne gravitacije (g0) koja u stvarnosti varira, ali u praksi se može aproksimirati lokalnim vrijednostima na površini Zemlje.

Navedeni uvjeti, jer ih je u praksi nemoguće potpuno zadovoljiti, oganičavaju valjanost i preciznost milimetra živina stupca kao jedinice tlaka. Uz to, vrijednosti tlaka koje se izražavaju u ovoj jedinici teže se prilagođavaju fizikalnim redefinicijama mase, duljine i vremena, za razliku od jedinice SI sastava, paskala.

Primjena[uredi | uredi kôd]

U medicini je milimetar živina stupca zlatni standard za sfingometrijsko mjerenje krvnog tlaka. U fiziologiji se koristi za mjerenje Starlingovih sila. Osim toga, mmHg se uobičajila kao jedinica mjerenja intraokularnog tlaka, intrakranijalnog tlaka, tlaka likvora, intramuskularnog tlaka, središnjeg venskog tlaka, tlaka pulmonalne arterije itd.

U povijesti se ova jedinica koristila i u meteorologiji, gdje se za normalan tlak zraka (tlak zraka standardne atmosfere) uzimala vrijednost od 760 mmHg na živinu barometru.

Kako bi se omogućilo korištenje decimalnih prefiksa pri mjerenju vrlo niskih tlakova, u tehnologiji visokog vakuuma se za ovu jedinicu uveo poseban naziv torr, prema talijanskom matematičaru i fizičaru Evangelisti Torricelliju. Kada je standardna atmosfera određena paskalom, jedinica torr je zaokružena na 6 značajnih decimala, čime je nastala razlika od 0,14 μPa u odnosu na milimetar živina stupca. Time su jedinice mmHg i torr postale različite, iako se u praksi ta razlika često zanemaruje.

Odnos prema drugim jedinicama za tlak prikazan je u tablici:

Mjerne jedinice za tlak
  paskal bar tehnička atmosfera standardna atmosfera torr
(mmHg)
funta sile po četvornom palcu
1 Pa ≡ 1 N/m² = 10−5 bar ≈ 10,197·10−6 at ≈ 9,8692·10−6 atm ≈ 7,5006·10−3 torr ≈ 145,04·10−6 psi
1 bar = 100 000 Pa ≡ 106 din/cm² ≈ 1,0197 at ≈ 0,98692 atm ≈ 750,06 torr ≈ 14,504 psi
1 at = 98 066,5 Pa = 0,980665 bar ≡ 1 kp/cm² ≈ 0,96784 atm ≈ 735,56 torr ≈ 14,223 psi
1 atm = 101 325 Pa = 1,01325 bar ≈ 1,0332 at ≡ 101 325 Pa = 760 torr ≈ 14,696 psi
1 torr ≈ 133,322 Pa ≈ 1,3332·10−3 bar ≈ 1,3595·10−3 at ≈ 1,3158·10−3 atm ≡ 1 mmHg ≈ 19,337·10−3 psi
1 psi ≈ 6894,76 Pa ≈ 68,948·10−3 bar ≈ 70,307·10−3 at ≈ 68,046·10−3 atm ≈ 51,715 torr ≡ 1 lbf/in²