Treći lateranski sabor

Izvor: Wikipedija
Treći lateranski sabor
Ekumenski sabori
Datum 1179.
Prihvaćaju ga Katolička Crkva
Prethodni sabor Drugi lateranski sabor
Sljedeći sabor Četvrti lateranski sabor
Sazvao ga papa Aleksandar III.
Predsjedao papa Aleksandar III.
Sudionici 302 biskupa
Teme rasprave pravila oko izbora pape
Dokumenti i odluke 27 kanona
Odbacuju ga
Portal: Kršćanstvo

Treći lateranski sabor je ekumenski sabor, kojeg priznaje Katolička Crkva. Sazvao ga je papa Aleksandar III. u ožujku 1179. Sudjelovala su 302 biskupa.

Sabor je zasijedao nedugo nakon pobjede pape u sporu s Fridrikom I. Barbarossom, a jedan od njegovih ciljeva bio je da donose odluke u vezi protupape. Tijekom tri zasjedanja (5., 14. i 19. ožujka) odlučeno je da se ekskomuniciraju katari i njihovi zaštitnici.

Ključna odluka Trećeg lateranskog sabora bilo je uvođenje novih pravila prilikom izbora pape. Utvrdili su, da je za izbor pape potrebna dvotrećinska većina glasova kardinala.